Ledende overlæge ved Gastroenheden på Herlev og Gentofte Hospital

Københavnsområdet, Kildegårdsvej 28, 2900 Gentofte DK

Stillingen som ledende overlæge ved Gastroenheden er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.
 
Faglig profil for afdelingen
Gastroenheden er en af landets største gastroenterologiske afdelinger med en markant national og international profil.
 
Gastroenheden betjener Region Hovedstadens planområde Midt med et befolkningsunderlag på ca. 435.000 borgere – med et deraf følgende stort akut indtag.
 
Gastroenheden har flere højt specialiserede funktioner inden for såvel det kirurgiske som det medicinske gastroenterologiske speciale og er en afdeling præget af et højt aktivitetsniveau. En del af afdelingens kirurgi udføres af robotassisteret.  
 
Gastroenheden rummer både medicinske og kirurgiske patientforløb. Afdelingen har en medicinsk og kirurgisk sektion med separate sengeafsnit og ambulatorier.  Til afdelingen er knyttet en stor endoskopifunktion samt et forskningslaboratorium.
 
Gastroenheden har hovedaktivitet på Herlev-matriklen. Samtidig er der dagkirurgisk aktivitet, endoskopiaktivitet og medicinsk udredningsambulatorium på Gentofte-matriklen.
 
Gastroenheden har 105 senge. Der udskrives ca. 13.000 patienter, og gennemføres ca. 49.000 ambulante besøg, mere end 11.000 endoskopiske undersøgelser og over 4.000 operationer årligt.
 
Det samlede budget er på ca. 240 mio.kr, og afdelingen har ca. 350 ansatte.
 
Forskning og uddannelse
Gastroenheden er en universitetsafdeling, der uddanner studerende på alle niveauer og bidrager til både den teoretiske og praktiske del af special-lægeuddannelsen.
 
Gastroenheden har en meget betydelig forskningsaktivitet, bl.a. inden for IBD, kirurgisk patofysiologi, herniekirurgi, akut kirurgi, avanceret endoskopi og kolorektal cancer. Vi samarbejder nationalt og internationalt.
 
Gastroenhedens vision er:

 • At skabe gode og effektive patientforløb, hvor den faglige kvalitet er i top, og hvor patienterne føler sig velkomne og godt behandlet.
 • At være en attraktiv arbejdsplads, hvor faglighed, initiativ, arbejdsglæde, stolthed og ansvarlighed er nøgleord for de ansatte.
 • At være nationalt og internationalt førende inden for forskning og behandling af gastroenterologiske lidelser.
 • At være et attraktivt uddannelsessted for alle faggrupper.

Fremtidige ledelsesopgaver
I løbet af de kommende år forventes Gastroenheden at flytte ind i det nye Akuthus, der er under opførelse på Herlev-matriklen. Dette giver mulighed for at nytænke patientforløb både internt i Gastroenheden og på tværs af hospitalet.
 
Rekruttering, fastholdelse og udvikling af personale vil være en betydelig opgave for den samlede ledelse i Gastroenheden.
 
Det vil være en særlig ledelsesopgave at prioritere, så Gastroenheden lever op til forventningerne om både stabil, sikker drift og udvikling.
 
Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af en speciallæge i et af afdelingens to specialer med:

 • dokumenteret forskningsaktivitet
 • lederuddannelse og erfaring fra ledelse af store og komplekse afdelinger
 • erfaring fra større organisatoriske projekter

Personlige – ledelsesmæssige – kvalifikationer
Det forventes at du

 • er visionær, innovativ og handlekraftig,
 • har erfaring med og interesse for organisationsudvikling,
 • har råstyrke og vedholdenhed i ledelsesopgaven, så langsigtede mål formuleres, fastholdes og nås for afdelingen som en samlet enhed,
 • har stærke samarbejdsevner både internt og eksternt og kan kommunikere tydeligt,
 • kan tilrettelægge og delegere ledelsesopgaver,
 • kan skabe samarbejde og vise retning i en samlet ledergruppe på tværs af fag, specialer og subspecialer,
 • kan prioritere og tilrettelægge ligeværdigt mellem specialer og faggrupper,
 • kan skabe følgeskab blandt afdelingens ansatte,
 • er medskaber af det gode arbejdsmiljø i alle faggrupper, og
 • kan få øje på det, der spirer, og få det til at gro.

Ansvar og arbejdsopgaver
Afdelingsledelsen refererer til Hospitalsdirektionen.
 
Den ledende overlæge indgår i en tværfaglig afdelingsledelse bestående af en ledende oversygeplejerske og en ledende overlæge. Afdelingsledelsens ansvar og arbejdsområder er beskrevet i Region Hovedstadens Leadership Pipeline.
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er 24. januar 2018. Send din ansøgning via annoncelink.
 
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 kompetencer.
 
Den faglige bedømmelse af ansøgningen vil ske i henhold til Region Hovedstadens vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør Pernille Slebsager på telefon 21 49 04 89 eller ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm på telefon 38 68 90 65.
 
Alle henvendelser behandles fortroligt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse vil som udgangspunkt ske på overenskomstvilkår i henhold til aftale vedrørende lægelige chefer. Ansættelsen kan ske på kontrakt- eller åremålsvilkår.
 
Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. 1. samtale forventes afholdt den 29. januar 2018 og 2. samtale den 8. februar 2018.
 
Som led i ansættelsesprocessen indgår udarbejdelse og dialog om personprofil.
 
Materiale

 • Stillingsbeskrivelse
 • Fokus og Forenkling, Region Hovedstadens strategikort
 • Herlev og Gentofte Hospitals ambition ’Godt Behandlet’
 • Region Hovedstadens Leadership Pipeline
 • Hospitalsplan 2020
 • Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller
 • Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger 
Ansøg nu

Job info

Firma

Gastroenheden

Arbejdssted

Københavnsområdet, Kildegårdsvej 28, 2900 Gentofte DK

Jobannoncen oprettet

10 Jan 2018

Jobannoncen udløber

24 Jan 2018