2 afdelingsledere, Udviklingscenter Ribe

Syddanmark, Kastanie Alle 7, 6760 Esbjerg DK

Udviklingscenter Ribe søger to afdelingsledere pr. 1. marts 2018, eller snarest derefter. Stillingerne er pt. konstitueret.

Udviklingscenter Ribe er et bo- støtte- og aktivitetstilbud inden for Serviceloven til 200 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Ribes 12 døgntilbud (SEL §108 og ABL §105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Ribe by (SEL §85).

Der er ca. 230 faste medarbejdere som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vort center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.

Vi har udarbejdet leadership pipelines, der beskriver hvilke kompetencer, prioriteter og værdier vi kan forvente af hinanden som medarbejder, afdelingsleder og centerledelse. Med den ramme har vi fokus på vore kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.

Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Lige nu er vi i gang med at implementere Resultatdokumentation, for derigennem at skabe yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger.

Udviklingscenter Ribes pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP - Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik samt en Neuropædagogisk tilgang. Herudover arbejdes der med et kontinuerligt fokus på vores 4 værdier – troværdighed, kompetence, udvikling og anerkendelse.

Farupvej 8C og 8E

Farupvej 8C er et særforanstaltningstilbud til 12 borgere med udviklingshæmning og psykiatriproblematikker. Der er ca. 30 medarbejdere ansat og flertallet er uddannet pædagoger. Vi tilbyder efteruddannelse, supervision og stor mulighed for indflydelse på arbejdspladsen.

Farupvej 8E er et tilbud til 18 borgere med udviklingshæmning og psykiatriproblematikker. Der er ca. 35 medarbejdere ansat og flertallet er uddannet pædagoger. Vi tilbyder efteruddannelse, supervision og stor mulighed for indflydelse på arbejdspladsen.
Borgerne bor i egne lejligheder (jf. ABL§105 / SEL §85).

De primære opgaver bliver:

• Daglig personaleledelse herunder afholdelse af MUS, GRUS, omsorgssamtaler mm.
• Faglig udvikling - i samarbejde med afdelingslederkolleger og centerledelsen
• Ansvar for botilbuddets økonomi - i samarbejde med centerleder
• Arbejdstidsplanlægning - i samarbejde med arbejdsplansansvarlig medarbejder
• Borger- og pårørende samarbejde

Vi forventer:

• At man har en socialfaglig baggrund
• At man tør tage lederskabet på dig
• At man finder succes i at skabe resultater gennem andre
• At man finder værdi i at arbejde med strategi, administration og faglig udvikling
• At man besidder handlekraft, beslutsomhed og kan gå foran
• At man har fokus på, at du både har lederskab og følgeskab som opgave
• At man indgår i udviklingen af eget botilbud samt Udviklingscenter Ribe som helhed
• At man er god til at motivere, begejstre og skabe refleksion i personalegruppen
• At man har kørekort

Vi tilbyder:

• En spændende arbejdsplads i udvikling
• En kompetent og dynamisk personalegruppe
• At du bliver en del af Udviklingscenter Ribes ledelsesteam med i alt 10 fagligt dygtige, inspirerende og motiverende afdelingsledere samt vicecenterleder og centerleder
• Faglig sparring ved lederkolleger og administrative medarbejdere
• Løbende ekstern ledersupervision
• Mulighed for kurser og efteruddannelse

For yderligere oplysninger kan du kontakte centerleder Thomas Eriksen på tlf. 7616 8410 eller mobil 2028 8728 eller vicecenterleder Marianne Thorøe på tlf. 7616 8411 eller mobil 2464 6138. Du har også mulighed for at læse mere på vores hjemmeside. http://www.udviklingscenterribe.esbjergkommune.dk

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation i Word eller PDF-format.

Ansøgningsfrist den 28. januar 2018.

Vi forventer at afholde samtaler den 30. januar 2018

Ansøg nu

Job info

Firma

Esbjerg kommune

Telefon nummer

7616849123848

Arbejdssted

Syddanmark, Kastanie Alle 7, 6760 Esbjerg DK

Jobannoncen oprettet

10 Jan 2018

Jobannoncen udløber

28 Jan 2018