Projektleder med erfaring i at arbejde med frivillige kræfter til SejlSikkert-indsatsen

Københavnsområdet, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 København DK

SejlSikkert-indsatsen skal styrke sikkerhedskulturen blandt fritidsfiskere og fritidssejlere på havet, i havnene og i klubberne. Forebyggelsesindsatsen fokuserer på at synliggøre de fem sejlråd via kampagner, presseindsats og et netværk med små 400 frivillige samt et instruktørkorps med 23 uddannede SejlSikkert-instruktører. Vi søger en erfaren projektleder, som med gejst og glæde for friluftsliv kan få indsatsen udover rampen og helt ud på havne og i klubberne. 
 
Om os 
SejlSikkert-indsatsen er et samarbejde mellem TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd, hvor vi sammen arbejder for at oplyse om sikker adfærd til søs og forbygge alvorlige hændelser og drukneulykker. Søsportens Sikkerhedsråd har til formål at arbejde for sikkerhed til søs for alle, der benytter danske farvande til rekreative formål samt at koordinere medlemsorganisationernes indsats for at øge sikkerheden til søs i forbindelse med fritidssejlads. 
SejlSikkert har til huse i Søsportens Sikkerhedsråds sekretariat i Søfartsstyrelsen. Vi er et lille sekretariat med 4 medarbejdere, som er en del af et stort maritimt fagligt miljø. Sekretariatets medarbejdere arbejder tæt sammen som et team. Vi benytter professionelle leverandører inden for strategisk kommunikation, PR, markedsføring og forskning.  
 
Om jobbet 
Som projektleder har du sammen med teamet ansvar for den daglige ledelse af SejlSikkert med fokus på at udvikle og forankre indsatsen blandt vores frivillige aktører, medlemsorganisationerne, samarbejdspartnere og leverandører. Du skal i jobbet strategisk og effektivt sikre fremdrift og prioritere i arbejdsopgaverne for at opfylde indsatsens målsætninger. Indsatsen benytter en bred vifte af professionelle leverandører såsom kreativt bureau, PR-bureau, analysebureau etc.  
 
Dine primære opgaver er
• Sikre indsatsens langsigtede strategi  
• Koordinere igangværende og fremtidige indsatser og sikre sammenhæng 
• Skabe relationer og samarbejde mellem indsatsens forskellige aktører 
• Kontakt og forhandling med eksterne leverandører 
• Udvikling og eksekvering af årlig synlighedskampagne  
• Udvikling af oplysningsmaterialer målrettet fiskerne og sejlerne 
• Motivere og fastholde de frivillige kræfter i SejlSikkert 
• Tilrettelæggelse af årlig presseindsats  
• Koordinere kommunikationsopgaver både internt i organisationen og via SoMe og sejlsikkert.dk   
• Planlægning af SejlSikkert-træf for de frivillige 
• Budgetansvarlig    
 
I SejlSikkert arbejder vi i vid udstrækning vidensbaseret, og derfor bliver indsatsen løbende evalueret og analyseret af et professionelt analysebureau. I jobbet skal du sørge for løbende opfølgning om indsatsens udvikling og resultater over for TrygFonden, styregruppen og interessenter.    
 
Om dig 
• Har solid erfaring som projektleder, gerne i NGO’regi, indsamlingsorganisationer eller lignende  
• Indgående arbejdserfaring med frivillige kræfter    
• Interessere for sejlads og friluftsliv (en fordel) og brænder for at øge sikkerheden til søs 
• Er god til at skabe netværk og relationer på alle niveauer 
• Er god til forhandlinger og ikke bleg for at tage svære beslutninger  
• Kan bevare helikopter vue’et og overskue mange problemstillinger på samme tid   
• Er engageret, udadvendt og har et stærkt personligt drive, som smitter af på omgivelserne 
• Kan tænke kreativt og er analytisk stærk 
• Trives i et livligt sekretariat med en høj grad af sparring og kommunikation 
• Har blik for løbende at optimere projektindsatsen 
• Er god til at strukturere arbejdsopgaver og har stolthed i kvalitet og ordentlighed  
• Kan lide at forlade skrivebordet og skaffe viden ”ude i marken” 
 
Vi tilbyder 
Et spændende alsidigt arbejde med korte beslutningsveje og gode sparringspartnere. Deltagelse i netværk med andre organisationer og samarbejdspartnere, hvor der udveksles erfaringer og ideer.  
 
Løn og ansættelse 
Ansættelse sker som projektleder efter overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation. Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse på 3 år.  
 
Dit tjenestested vil være Søfartsstyrelsen i Korsør, men du skal forvente regelmæssig rejseaktivitet og arbejdsdage i bl.a. København i forbindelse med møder i projektet og ved gennemførelse af SejlSikkert-arrangementer. 
 
Vil du vide mere? 
Du kan få flere informationer om stillingen ved at kontakte specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd Sten Emborg, telefon 72196219. Du kan også læse mere på Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside www.soesport.dk og på www.sejlsikkert.dk. 
 
Har du lyst til at søge? 
Send din ansøgning senest den 29. januar klokken 12.00. Du kan søge ved at klikke på ”Søg stillingen” knappen nederst i annoncen.  

Ansøg nu

Job info

Firma

Søfartsstyrelsen

Arbejdssted

Københavnsområdet, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 København DK

Jobannoncen oprettet

11 Jan 2018

Jobannoncen udløber

29 Jan 2018