Barselsvikariat for graver ved Rom kirke

Midtjylland, Højrisvej 1, 7620 Lemvig DK

Da vores graver går på barsels- og forældreorlov i en længere periode, er graverstillingen på Rom Kirkegård ledig til besættelse fra den 4. februar 2018 og frem til 7. juli 2019.

Vi ønsker en person, der positivt vil indgå i personalegruppen, sådan at det gode og konstruktive samarbejde personalegruppen imellem kan bevares. Lomborg og Rom Kirke har et tæt samarbejde.

Arbejdet omfatter bl.a.:
• Klargøring af kirkerummet og medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
• Ren- og vedligeholdelse af kirken og øvrige bygninger samt renholdelse og pasning af kirkens arealer, herunder grandækning til jul
• Pasning og eftersyn af kirkegårdens tekniske installationer og maskiner
• Administrative opgaver, her benytter vi Brandsoft kirkegårdssystem

Vi forventer, at vores kommende graver:
• Har gode samarbejdsevner og er indforstået med den fleksibilitet, det kræver at være graver i forhold til skiftende arbejdsopgaver og arbejdsmængder.
• Sætter en ære i at holde kirkegården i pæn stand
• Udviser respekt og forståelse for at møde mennesker i både glæde og sorg
• Er åben overfor nye opgaver og udfordringer, initiativrig og kommunikerer godt

Stillingen er på 37 timer ugentlig.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales inden for intervallet 263.394 – 339.361 (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 263.394.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836 (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om lønindplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Kontaktperson Anna-Marie Andersen på telefon 30 23 98 74. Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til: 8845fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være Lomborg-Rom Menighedsråd i hænde senest den 26. januar.

Ansættelsen sker med en 3 måneders prøvetid. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelse.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

Lomborg Rom Menighedsråd

E-mail

amogkta@yahoo.dk

Telefon nummer

97888996

Arbejdssted

Midtjylland, Højrisvej 1, 7620 Lemvig DK

Jobannoncen oprettet

10 Jan 2018

Jobannoncen udløber

26 Jan 2018