Sognepræst i Kværs Pastorat

Syddanmark, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev DK

Stillingen som sognepræst i Kværs Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Der er til stillingen knyttet forpligtigelsen til at varetage betjeningen af Sygehus Sønderjylland med en kvote svarende til 30 % af fuldtidsbeskæftigelse. Derudover vil der også være en bistandsforpligtigelse til Gråsten-Adsbøl pastorat, som fastsættes ved regulativ.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med
Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende: Søndertoft 1, Kværs, 6300 Gråsten. Boligbidraget for præsteboligen er kr. 4.445.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev eller til Haderslev Stifts mailadresse KMHAD@KM.DK. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

HADERSLEV STIFT

Telefon nummer

00000000

Arbejdssted

Syddanmark, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev DK

Jobannoncen oprettet

11 Jan 2018

Jobannoncen udløber

29 Jan 2018