Psykiatrisk afdeling Odense og psykiatrisk afdeling Middelfart i Fyens Stift

Syddanmark, Klingenberg 2, 5000 Odense DK

FORKORTET OPSLAGSPERIODE

Psykiatrisk afdeling Odense og psykiatrisk afdeling Middelfart i Fyens Stift

En stilling som overenskomstansat sygehuspræst ved Psykiatrisk afdeling Odense og psykiatrisk afdeling Middelfart i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. april 2018.

Stillingen opslås efter et af biskoppen udarbejdet regulativ. Regulativet kan rekvireres ved henvendelse hos Fyens Stift. Yderligere oplysninger fås hos sygehusprovst Peter Lind.

Stillingen besættes for en periode på tre år med udløb med udgangen af 2020.

Stillingen er deltidsstilling med en ansættelseskvote på 80%. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C, e-post: kmfyn@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 9. januar 2018

Udløber: 22. januar 2018

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

Fyens Stift

Telefon nummer

66123024

Arbejdssted

Syddanmark, Klingenberg 2, 5000 Odense DK

Jobannoncen oprettet

10 Jan 2018

Jobannoncen udløber

22 Jan 2018