Organist

Nordjylland, Kirkevej 21, 9440 Jammerbugt DK

En stilling som organist ved Aaby Kirke, Jammerbugt Provsti, Aalborg Stift, er ledig til besættelse 1. marts 2018.

Aaby Kirke er placeret ca. 20 km nordøst for Aalborg og sognet omfatter ca. 6200 indbyggere. Udover dig er der pt. ansat 3 præster (100% /50%/ 50%), en kirkesanger, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 1 kirketjener, 2 kordegne, en kirkegårdsleder og 3 andre ansatte på kirkegården. Aabybro er en by i vækst og der er 2 skoler med i alt 1250 elever. Kirken er præget af megen aktivitet. Se endvidere på http://www.aabykirke.dk

Vi søger en organist på fuld tid, der med begejstring og engagement vil drive og videreudvikle det musikalske liv i og omkring Aaby Kirke, i samarbejde med præster, menighedsråd, øvrige ansatte og i samarbejde med nabosogne og øvrige samarbejdspartnere. Udover at medvirke ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, er du drivkraften bag vores store og meget velfungerende børne- og ungdomskor samt evt. et sognekor, som samles ved enkelte lejligheder i forbindelse med eksempelvis højtider. Du er også drivkraften bag ved kirkekoncerter, som både kan indeholde vores eget kor, byens andre kor og professionelle kor/kirkemusikere (3-4 stk. om året)

Du medvirker endvidere ved arrangementer i Sognegården, plejehjemsgudstjenester, babysalmesang samt lejlighedsvis ved undervisning af konfirmander og minikonfirmander. Du medvirker endvidere ved bisættelser fra kapeller i Aalborg.

Du skal være indforstået med at vikariere ved handlinger i nabosogne inden for rammerne af ansættelsen.

Du er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af kirkens orgel, som er bygget af Marcussen og Søn og ibrugtaget 1988. Orglet omfatter 15 stemmer og 2 manualer samt andre instrumenter.

Menighedsrådet vil sammen med stillingsindehaveren udarbejde den konkrete arbejdsbeskrivelse for stillingen.

Menighedsrådet vil lægge vægt på:

  • at du er en dygtig musiker og kan udfylde de funktioner, der er i stillingen som organist hos os
  • at du er uddannet organist – men dygtige musikere, der har tilegnet sig relevante kompetencer på anden vis, vil også kunne komme i betragtning
  • at du har vid erfaring i det klassiske orgelrepertoire og er fortrolig med det rytmiske salmerepertoire.
  • at du har erfaring i korledelse
  • at du har interesse for folkekirken, og har en venlig og positiv fremtræden overfor kirkens brugere og menighed
  • at du er fleksibel, initiativrig og værdsætter og bidrager til et godt samarbejde med præster, øvrige ansatte og menighedsråd.
  • At du er fortrolig med gudstjenestens liturgi.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 295.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289,07 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121,11 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983,37 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.509,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.115,74 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er prøvetid efter gældende regler, og der vil blive indhentet referencer.

Der vil blive indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos sognepræst Ole Steen Hansen tlf:98241100/29263245, formand Tina Stenfeldt tlf: 26946129, eller kontaktperson Inge-Marie Fredborg tlf. 51262350.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Aaby Kirkes menighedsråd pr. mail: 8379fortrolig@sogn.dk

eller Aaby Kirkes kirkekontor, Kirkevej 21, 9440 Aabybro.

Ansøgningsfrist 31. januar 2018 kl. 12.00

Samtaler/prøvespil afholdes 10. februar.

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

ÅBY MENIGHEDSRÅD

E-mail

8379fortrolig@sogn.dk

Telefon nummer

51262350

Arbejdssted

Nordjylland, Kirkevej 21, 9440 Jammerbugt DK

Jobannoncen oprettet

11 Jan 2018

Jobannoncen udløber

31 Jan 2018