Kirkesanger til Maribo Domkirke

Vestsjælland, Søndersøvej 2, 4930 Lolland DK

Kirkesanger

En stilling som kirkesangerved Maribo Domkirke er ledig pr. 1. april 2018.

Stillingen er på 12 timer pr. uge. Tenorstemme foretrækkes.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Sang i blandet kor på 6-12 medlemmer ved gudstjenester i domkirken.
  • Sang ved kirkelige handlinger sammen med anden sanger.
  • Sang på diverse plejehjem og lokaliteter i stiftet med tilknytning til Maribo Domsogns aktiviteter.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses påwww.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.258 kr.,som vil være udgangspunktet for lønforhandling.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.(nutidskroner). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til domorganist Vibeke Vanggaard, vanggaard@doks.dk, tlf. 23201276

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til:7648fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være domorganisten i hænde senest den 29. januar kl. 12. Der holdes ansættelsessamtaler den 6. februar.

MARIBO DOMSOGNS MENIGHEDSRÅD

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

MARIBO DOMKIRKE KIRKEGÅRDSKONTORET

E-mail

maribokirkegaard@tdcadsl.dk

Telefon nummer

54780351

Arbejdssted

Vestsjælland, Søndersøvej 2, 4930 Lolland DK

Jobannoncen oprettet

11 Jan 2018

Jobannoncen udløber

29 Jan 2018