Kirkekapelsanger i Sct. Mortens Sogn, Randers.

Midtjylland, Søren Møllers Gade 1, 8900 Randers DK

I Sct Mortens Sogn, Randers er der en ledig deltidsstilling som kirkekapelsanger. Stillingen ønskes besat af en rutineret sanger pr. 1. februar 2018 eller snarest derefter.

Kirkekapelsangerstillingen er på 19 timer om ugen fordelt på 5 arbejdsdage fra tirsdag til lørdag.

Stillingen omfatter følgende opgaver:

  • Synge på et professionelt niveau som kirkesanger ved bisættelser og begravelser fra Randers Nordre Kapel, Randers Østre Kapel og Randers Sygehuskapel. Kirkekapelsangeren står til rådighed for sogne fra Randers Nordre og Søndre Provsti, når de har handlinger fra de nævnte kapeller.
  • Krav til sangeren:
  • En god, trænet stemme.
  • Sanguddannelse fra musikkonservatorium, kirkemusikskole eller lignende.
  • Et indgående kendskab til Den danske Salmebog og Højskolesangbogen.
  • Lyst til et engageret samarbejde med mange forskellige organister og præster.Ansættelse af en kirkekapelsanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.258 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.(nutidskroner). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Otto Holdgaard tlf. 61 85 40 38, mail ottoholdgaard@gmail.com, eller tidligere kirkekapelsanger Reelika Christensen tlf. 28 40 98 37, mail rerc@km.dk. (Eller evt. organist Christian Præstholm tlf. 51 21 13 60, mail christian.p@fiberflex.dk.)

Vi glæder os til at høre om dig, dine erfaringer og kompetencer. Ansøgning med CV og relevante referencer bedes sendt til: Sct. Mortens Sogn: 8181fortrolig@sogn.dk

Ansøgning skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. januar 2018 kl. 11. Ansættelsessamtaler og foresyngningerne forventes afholdt i den efterfølgende uge - mandag d. 29 januar.

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

SCT MORTENS SOGNS MENIGHEDSRAAD

Arbejdssted

Midtjylland, Søren Møllers Gade 1, 8900 Randers DK

Jobannoncen oprettet

10 Jan 2018

Jobannoncen udløber

25 Jan 2018