Graver søges - Gudhjem Kirke

Bornholm, Hans Thygesensvej 26, 3740 Bornholm DK

Stillingen som graver er ledig pr. 1. april 2018 eller efter nærmere aftale.

Jobbet er alsidigt. Det består i at renholde og vedligeholde kirkegårdene samt området omkring kirken, således at det til enhver tid fremtræder i velholdt stand.

Desuden at gøre tjeneste i kirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder også koncerter og aftensang. Dertil kommer rengøring og pyntning af kirken til gudstjenester samt betjening af det automatiske klokkeanlæg.

Du skal være webmaster for Østerlars og Gudhjem kirkers hjemmesider, samt medvirke ved udarbejdelse af kirkeblad, der udkommer 6 gange årligt. Du bliver ansvarlig for at holde det elektroniske gravsteds arkiv ajour samt sende fakturaer til gravstedsindehaverne for vedligeholdelse og pasning af gravsteder. Vi ser derfor gerne, at du har kendskab til IT og gerne DAP – Den Digitale Arbejdsplads for menighedsråd og medarbejdere.

Vi forventer, at du er i stand til at varetage de administrative opgaver, og at du har respekt for kirkens værdier.

Jobbet er selvstændigt og kræver stor ansvarsfølelse og evne til at organisere og planlægge arbejdsgange. Vi lægger vægt på, at du er fleksibel, samarbejdsvillig og vil have et nært samarbejde med menighedsrådet og dine kolleger ved kirken, herunder specielt kirkens gravermedhjælper, hvor du bliver nærmeste leder. Vi ønsker derfor også, at du er i besiddelse af leder-kompetencer. I det daglige vil din nærmeste kontakt til menighedsrådet være kirkens præst, kontaktperson og kirkeværge.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og offentlige ansattes organisationer. Overenskomsten kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Begyndelseslønnen uden gartner uddannelse udgør kr. 21.632,92 pr. måned, mens løn med gartner uddannelse udgør kr. 23.910,17 pr. måned.

Der ydes et rådighedsbeløb på kr. 1.711,35 pr. måned.

Arbejdsgivers pensionsbidrag udgør 15% af løn. (Sampension/STK)

Ovennævnte beløb/satser er pr. 1. april 2017.

Ansættelsen sker på fuld tid med en årlig arbejdstid på 1924 timer, svarende til gennemsnitlig 37 timer pr. uge.

Hvis den der ansættes i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for gravere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte:

næstformand, kirkeværge Mikael Hammarlund, mobil 5094 6302

kontaktperson Henrik Kaufmann Sørensen, mobil 4026 4264.

Ansøgning skal være menighedsrådet i hænde senest den 01. februar 2018, og sendes på mail til formand for Gudhjem Menighedsråd:

Preben Paulsen, Melsted Langgade 32, Melsted, 3760 Gudhjem, på Gudhjem kirkes mailadresse: 7566fortrolig@sogn.dk

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

GUDHJEM KIRKE

Telefon nummer

2463 5436

Arbejdssted

Bornholm, Hans Thygesensvej 26, 3740 Bornholm DK

Jobannoncen oprettet

12 Jan 2018

Jobannoncen udløber

01 Feb 2018