Center for Skole og Uddannelse søger en læreruddannet udviklingskonsulent med erfaring inden for pædagogik, didaktik og IT

Københavnsområdet, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre DK

Er du vores nye fyrtårn inden for brugen af IT i den pædagogiske praksis? Kan du være med til udvikle, understøtte og kvalificere skolerne og klubbernes udvikling og igangværende arbejde på dette område? Så er det dig, vi søger!  
 
Hvem er vi?  
Center for Skole og Uddannelse består af Udvikling og Administration (rådhuset), ni folkeskoler inkl. SFO’er, en specialskole, en Ungdomsskole, en musikskole samt fem klubber.  
Vi er en god blanding af HK’ere, læreruddannede, pædagoguddannede og AC’ere. Du vil blive en del af konsulentenheden, som har souschefen for Center for Skole og Uddannelse som personaleleder.  
 
Igangværende indsatser  
I Hvidovre Kommune har der gennem en længere årrække været fokus på at udvikle og understøtte skolernes pædagogiske og didaktiske praksis ved hjælp af IT. Hele skoleområdet arbejder i Google, og elever, medarbejdere, ledelse samt Centret er knyttet op på et fælles domæne, der understøtter skolevæsenets indsats med at arbejde kollaborativt både internt på den enkelte skole og på tværs af hele skolevæsenet. Hvidovre Kommune har valgt Meebook som læringsplatform.  
 
For at sikre ordentlig implementering samt forståelse for sammenhængen mellem pædagogik, didaktik og IT har vi et stort fokus på både medarbejdernes og børnenes IT-kompetencer, men i høj grad også på forankringen hos ledelserne og vejlederne. Vi har IT-didaktiske læringsforløb på alle skoler (Undervisning i Undervisning med IT) med fokus på at styrke elevers og medarbejderes digitale kompetencer samt skabe større videndeling og samarbejde mellem team og vejledere. Ligeledes deltager ledelserne også i forløb om IT-leadership.  
 
Helt centralt i implementeringen af IT i den pædagogiske praksis er mulighederne for netværksdannelse og videndeling på tværs af skolevæsenet. Dette sker i netværk for PLC-medarbejdere og IT-vejledere, der har en stor rolle i at støtte og vejlede deres kolleger og skolens fagudvalg inden for didaktisk brug af IT (eksempelvis læringsplatform).  
 
Hvad skal du lave?  
Som en del af dine kommende opgaver kommer du til at:  

 • videreudvikle og understøtte skolernes brug af IT som pædagogisk og didaktisk redskab  
 • være med til at forstyrre vante tankegange med inspiration fra din praksiserfaring fra skolerne  
 • være koordinator for PLC–fagrækken (netværk af PLC-medarbejdere på tværs af skolerne)  
 • være med til at udarbejde kommunens nye digitaliseringsstrategi for 0–18 års området i tæt samarbejde med konsulenten på 0- 6 årsområdet  
 • understøtte implementeringen af Aula i tæt samarbejde med projektlederen for projektet  
 • understøtte og kvalificere skolevæsenets brug af digitale læremidler  
 • være koordinator og videreudvikler af indsatsen omkring fx IT-leadership  
 • være sparringspartner for skole,- klub- og dagsinstitutionsledelser omkring IT som pædagogisk og didaktisk redskab  
 • understøtte skolerne i forhold til øget fokus på IT-sikkerhed  
 • Didaktiske opgaver i tilknytning til pædagogisk udvikling på tværs af det samlede skolevæsen  

 
Stilling omfatter et tæt samarbejde med kolleger i Center for Skole og Uddannelse og en række eksterne parter f.eks. 0- 6 årsområdet, skole-, klub- og institutionsledelser, IT-afdelingen og eksterne leverandører.  
 
Hvem er du?  
Faglige kvalifikationer

 • Du har erfaring med pædagogisk ledelse, enten som leder eller vejleder – og med udvikling og implementering af IT som pædagogisk og didaktisk redskab  
 • Du har erfaring med ledelse af forandringsprocesser på skoler – også den praksisnære implementering  
 • Du er analytisk stærk og god til både mundtlig og skriftlig formidling på mange niveauer  
 • Du er vant til at medlede på fælles dagsorden i en politisk styret organisation  
 • Du arbejder struktureret og løsningsorienteret  
 • Du har erfaring med at give konstruktiv feed-back og sparring  
 • Du har en uddannelse som lærer eller lignende relevant efter/videreuddannelse  

 
Personlige kvalifikationer

 • Du tænker og handler empatisk  
 • Du holder hovedet koldt når bølgerne går højt  
 • Du har et højt humør og en positiv og optimistisk tilgang til arbejdet og kollegaer - også i modvind og travlhed  
 • Du evner at holde mange opgaver i gang uden at miste overblik  
 • Du er modig og visionær  

 
Øvrige oplysninger  
Du vil blive ansat som udviklingskonsulent i Udvikling og Administration. Ansættelsen pr. 1. marts 2018. Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn, i forhold til kvalifikationer og funktioner.  
 
Ansøgningsfrist og samtaler  
Ansøgningsfrist torsdag den 1. februar  
 
Send ansøgning via dette link https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=1065&departmentId=18956&ProjectId=144719
 
Udvælgelse af kandidater til samtale mandag den 5. februar  
1. samtale torsdag den 8. februar  
2. samtale onsdag den 21. februar  
 
 
 

Ansøg nu

Job info

Firma

Hvidovre Kommune

Arbejdssted

Københavnsområdet, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre DK

Jobannoncen oprettet

11 Jan 2018

Jobannoncen udløber

01 Feb 2018