Udviklingskonsulent - Uddannelse og job

Københavnsområdet, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup DK

Center for Skoler, Institutioner og Kultur - Afsnit for Pædagogik og Læring - i Ballerup Kommune søger en udviklingskonsulent til at arbejde inden for området uddannelse og job.
I Ballerup Kommune har vi en sammenhængende strategi for børn og unge 0-18 år. Vi har et fælles børne-unge syn og på skoleområdet en vision ’Skole med vilje’. Afsnittet for Pædagogik og Læring har ansvar for både udvikling og implementering af det samlede områdes opgaver.
Dit særlige område knytter sig til det timeløse fag Uddannelse og Job – og vejledning af uddannelsesparate unge.

Du bliver en del af en dygtig konsulentgruppe, der i fællesskab løser de mange udfordringer på det samlede område 0-18 år.

UDVIKLINGSKONSULENTENS ARBEJDSOPGAVER

 • Overordnet ansvarlig for uddannelses- og job indsatsen
 • Udvikling af undervisningsforløb inden for fagområdet Uddannelse og Job
 • Koordinering af skole- og ungdomsvejledning
 • Etablering og vedligeholdelse af netværk bestående af ungdomsuddannelser og private virksomheder
 • Kontaktordninger med virksomheder om fx adoptions- og agent forløb for klasser
 • Arrangør af praktikforløb
 • Tovholder og inspirator for skolernes uddannelses- og karrierevejledere
 • Kontaktperson for kommunens 10.klasse tilbud på en ekstern ungdomsuddannelses-institution
 • Forestå processer og udvikle en systematik omkring vidensindsamling og videndeling – ift. skoler og institutioner, men også internt
 • Forestå fælles kommunale events/konkurrencer for alle kommunens 5. klasser, 6. klasser m.m. - og træning af lærere til konkurrencerne
 • Driftsopgaver sagsfremstilling, tilsyn, myndighedsopgaver og så de opgaver, som pludseligt dukker op…

Arbejdet består endvidere i at betjene det politiske system i form af dokumentation og udvikling af strategier inden for dit arbejdsområde.

VI FORVENTER, AT DU

 • har en stor og solid faglig viden indenfor fagområdet Uddannelse og Job samt karrierevejledning for unge
 • er tydelig i din underviser- og konsulentrolle, som betyder, at du er i stand til at kommunikere din faglighed og kan sparre med interne ledere og medarbejdere
 • kan skabe og fastholde kontakter til ledere i det private erhvervsliv og til ledere på ungdomsuddannelsesområdet
 • kan optræde med naturlig autoritet og charmerende pondus
 • har akkuratesse og præcision i opfølgning og overholdelse af aftaler i samarbejderne med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner
 • kan tage ansvar, motivere, samarbejde og lede udviklingstiltag på mange planer og være med til at forme den fremtidige udvikling på skoleområdet
 • har en relevant uddannelse fx lærer – og en fagligt opdateret akademisk videreuddannelse, der supplerer din oprindelige uddannelse med viden om unge og uddannelse
 • er klar til løbende at påtage dig nye opgaver og i perioder have meget at se til
 • er anerkendende, nysgerrig, kreativ og nytænkende i både relationer og opgaveløsning
 • har stærke relationelle kompetencer

Har du det, der skal til, og har du lyst til slutte dig til kredsen af udviklingskonsulenter i Afsnittet for Pædagogik og Læring, så søg stillingen som udviklingskonsulent i Ballerup Kommune

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

YDERLIGERE INFORMATION
Kan fås ved henvendelse til Afsnitsleder for Pædagogik og Læring i Center for Skoler, institutioner og Kultur, Lotte Aabye på telefon 4175 1004.

ANSØGNINGSFRIST: 1. FEBRUAR 2018 - KL. 12.00
Første samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles fredag den 9. februar.
Anden samtalerunde finder sted mandag den 12. februar.
Forventet tiltrædelse er 1. april 2018.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på "send ansøgning" og vedhæft din ansøgning,dit CV og dit uddannelsesbevis.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=827ac1d0)

Ansøg nu

Job info

Firma

Pædagogik og læring

Telefon nummer

43282950

Arbejdssted

Københavnsområdet, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup DK

Jobannoncen oprettet

10 Jan 2018

Jobannoncen udløber

01 Feb 2018