Sygeplejerske med stedfortræder funktion, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Dag- og Døgnafsnittet Esbjerg

Syddanmark, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg DK

Børne- og Ungdomspsykiatrisk dag- og døgnafsnit Esbjerg søger sygeplejerske medstedfortræder funktion. Stillingener en fast stilling på37 timer ugentlig og med opstart den 1. april 2018 eller snarest muligt.

Stillingen er overvejende i dagvagter på hverdage. Der vil dog i ferier og på helligdage kunne forekomme vagter og weekender.

Stillingen som stedfortræder i vores afsnit er ny, hvorfor du sammen med os kan være med til at forme stillingen ud fra de gældende vilkår.

Vi har et stort fokus på høj kvalitet og udvikling. Vi vægter patient- og pårørendeinddragelse samt et højt fagligt niveau. Vi arbejder miljøterapeutisk og er netop nu i gang med at dygtigøre os inden for miljøterapien, det giver stor værdi for vores patienter.

Du får i jobbet mulighed for, i samarbejde med funktionslederen, at præge et dag- og døgnafsnit, som skal igennem en række forandringer – og kulturmæssigt – på veji den fusionerede afdeling, Børne- og Ungepsykiatri Sydjylland.

Der er et tæt samarbejde med alle faggrupperide patientadministrative opgaver, der skal løses for at få optimale patientforløb ogfor at sikre overholdelse af kvalitets- og driftsmålene.

Vi forventer:

 • At du er uddannet sygeplejerske, gerne med solid erfaring fra Psykiatrien
 • Har lyst til ledelse kombineret med sygepleje
 • Formår at navigerer i feltet mellem ledelse og sygepleje
 • Har evner og lyst til arbejdstidsplanlægning
 • Har samarbejdsrelationer såvel internt i afdelingen som til eksterne samarbejdspartnere
 • Er synlig, handlekraftig og tager ansvar
 • Ser udviklingspotentialer og formår at tilrettelægge
 • Har blik for optimering og strukturering af arbejdsgange
 • Kan navigere i en travl hverdag med mange bolde i men dog bevare roen
 • Evner at motivere medarbejdere og kollegaer
 • Evner at uddelegere opgaver og ansvar på en tydelig måde – og følger op
 • Har kerneopgaven i fokus og sikrer, at dag- og døgnafsnittet bidrager med udvikling af denne – især det gode patientforløb
 • Har gode samarbejdsevner
 • At du er kompetent

Vi tilbyder dig:

 • At blive en del af en afdeling og afsnit, hvor patientinddragelse, godt kollegialt samarbejde og faglig dygtighed er i fokus
 • En spændende arbejdsplads i udvikling – på tre matrikler – og med opbygning af en ny fælles kultur
 • En medarbejdergruppe på ca. 25 kompetente og engagerede medarbejdere
 • Mulighed for faglig udvikling
 • Varierende opgaver, som du selv får mulighed for at præge


Om afdelingen:
Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 medarbejdere. Afdelingen fusionerede 1. januar 2017 og er i Region Syddanmark fordelt på tre matrikler i Aabenraa, Esbjerg og Vejle, hvor afdelingen har ambulatorier. Der er dag- og døgnafsnit i henholdsvis Esbjerg og Aabenraa.Vi har meget fine fysiske rammer for at varetage en optimal indsats med og for patienterne.
Afdelingens to døgnafsnit i henholdsvis Aabenraa og Esbjerg er bæltefrie afsnit, hvilket i udgangspunkt betyder, at der ikke anvendes bæltefiksering og i det hele taget kun bruges et minimum af tvang. Døgnafsnittet i Esbjerg er et integreret afsnit, der består af en åben og en skærmet enhed, hvor der er plads til 7 patienter i alderen 13 -19 år. Afsnittet er Akutmodtagelse for den jyske del af regionen om aften, nat, weekend og helligdage. Dagafsnittet i Esbjerg har plads til 6 -8 patienter i alderen 6 -17 år, som har tilknyttet skole.
Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af ledende overlæge og oversygeplejerske.

Ansøgningsfrist:
Søndag den 18. februar 2018.

Praktiske informationer:
Udpegning af kandidater foregår mandag den 19. februar 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 1. marts 2018.
Tiltrædelse pr. 1. april 2018 - gerne før eller snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den respektive faglige organisation og Danske Regioner.


Hvis du vilvide mere:
Vi håber, at du er blevet inspireret til at søge stillingen. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakteYvonne Reinholdt, oversygeplejerske på tlf. 99 44 73 31 eller pr. mail:yvonne.reinholdt@rsyd.dk.

Desuden kan du læse om Region Syddanmarks ledelsesgrundlag- klik her for,at se ledelsesgrundlaget

Vi glæder os til at høre fra dig!

Ansøg nu

Job info

Firma

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

E-mail

lene.geertsen@rsyd.dk

Telefon nummer

99446204

Arbejdssted

Syddanmark, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg DK

Jobannoncen oprettet

11 Jan 2018

Jobannoncen udløber

18 Feb 2018