Projektmedarbejder med sundhedsvidenskabelig baggrund til Center for Kræft og Sundhed København

Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK

Center for Kræft og Sundhed København tilbyder rehabilitering til borgere med kræft. Sammen med en projektleder skal du være med til at udvikle og implementere en onlineløsning til understøttelse af rehabilitering til borgere med hoved-halskræft, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle, der forestår rehabiliteringsindsatsen over for målgruppen. Projektet er forankret i Center for Kræft og Sundhed København og udvikles i samarbejde med den fælles offentlige sundhedsportal, sundhed.dk.  

 
Onlineunderstøttet rehabilitering til borgere med hoved-halskræft  
Center for Kræft og Sundhed København ønsker gennem et samarbejde med sundhed.dk og med inddragelse af sundhedsprofessionelle fra et bredt udsnit af landets kommuner, at:  

 • udvikle og løfte kvaliteten af den kommunale rehabiliteringsindsats over for borgere med eller efter hoved-halskræft  
 • styrke den sammenhængende indsats til målgruppen  
 • understøtte kommunerne i at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, herunder kræft, indenfor forebyggelsesområderne: sygdomsmestring, tobaksafvænning, fysisk træning og ernæringsindsats  
 • levere en onlinestøtte til borgere med eller efter hoved-halskræft og deres pårørende  
 • understøtte de sundhedsprofessionelle, der varetager rehabilitering af borgere med eller efter hoved-halskræft.

Dine arbejdsopgaver

 • I samarbejde med projektleder at udvikle en onlineløsning til understøttelse af rehabilitering til borgere med hoved-halskræft, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle.  
 • I samarbejde med projektleder at udvikle det faglige indhold på websitet.  
 • I samarbejde med projektleder at bearbejde og analysere allerede indsamlede data vedrørende ønsker til temaer på websitet.   
 • I samarbejde med projektleder og sundhed.dk at gennemføre brugerevalueringer blandt borgere og sundhedsprofessionelle vedr. anvendelse, funktionalitet og brugervenlighed.
 • I samarbejde med projektleder at skabe kendskab til online løsningen i landets kommuner.

Vi forventer, at du

 • har relevant sundhedsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau og minimum to års erhvervserfaring  
 • har viden om kræft og rehabilitering  
 • har erfaring med brugerinddragelse  
 • arbejder struktureret, systematisk og selvstændigt  
 • samarbejder åbent og konstruktivt såvel internt som eksternt  
 • har gode formidlingsevner, mundtligt såvel som skriftligt.  

Vi tilbyder

 • et spændende udviklingsmiljø i unikke fysiske rammer med kompetente kollegaer med høj motivation  
 • et udviklingsteam med forskellige akademiske/faglige profiler, der bidrager til arbejdet med kvalitet og udvikling.

Løn- og ansættelsesforhold   
Ansættelsestidspunktet er den 1. marts 2018 til den 31. december 2019. Stillingen er finansieret via puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og tidsbegrænset til to år. Den ugentlige arbejdstid er 32-37 timer. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst   

 
Yderligere information  
Få mere information om Center for Kræft og Sundhed København på www.kraeftcenter-kbh.dk eller Facebook og om stillingen ved at kontakte centerchef, Jette Vibe-Petersen på 2637 3729.  
 
I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet referencer.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 31. januar 2018.    
Ansøgere indkaldt til samtale får besked senest den 2. februar og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 6.

Ansøg nu

Job info

Firma

Center for Kræft og Sundhed København

Telefon nummer

23821142

Arbejdssted

Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK

Jobannoncen oprettet

11 Jan 2018

Jobannoncen udløber

31 Jan 2018