Vagtbetjent

Københavnsområdet, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København DK

Vagtbetjent til Det Kgl. Bibliotek 
 
Er du en erfaren vagtbetjent, som brænder for at løse sikringsmæssige opgaver professionelt og med et højt serviceniveau? Så er det måske dig, der er vores kommende kollega? 
 
Vi søger en erfaren og fagligt dygtig vagtbetjent til Det Kgl. Biblioteks sikringsafdeling med tiltrædelse snarest eller senest 1. april 2018. 
 
Det Kgl. Bibliotek virker som, Nationalbibliotek, Universitetsbibliotek og serviceleverandør til folkebibliotekerne med flere.   
 
Du bliver en del af en unik arbejdsplads og kommer til at indgå i Sikringsafdelingens team af vagtbetjente. 
 
Arbejdsopgaver 
Sikringsafdelingens primære arbejdsopgaver er forebyggelse af brand, tyveri mv. og varetagelse af sikringsmæssige forhold såsom alarmbehandling samt rundering af Det Kgl. Biblioteks mange bygninger.  
 
Din hovedopgave bliver at indgå aktivt i teamet med løsning af de mange forskellige sikrings- og serviceopgaver, som bl.a. er: 
 

  • Runderingsopgaver 
  • Tilsyn, kontrol, assistance og vejledning 
  • Udføre alarmpatruljekørsel (AP) 
  • Assistance i forbindelse med brand (hjælperøgdykker) 
  • Deltagelse i brandforebyggelse (beredskabsvagt) og øvrige forebyggende opgaver 
  • Overvågning og betjening af sikringsanlæg primært på kontrolcentralen 
  • Ad-hoc visitation af brugere og personale på bibliotekets adresser 
  • Førstehjælpsindsats ved personskader 
  • Øvrigt forefaldende arbejde og uddannelse 

Vi har daglig kontakt med bibliotekets mange forskellige medarbejdere, besøgende og leverandører, og derfor er service, overblik og god situationsfornemmelse vigtige egenskaber hos alle i vagtteamet. 

 
Kvalifikationer 
Vi forventer du har erfaring fra vagtbranchen eller tilsvarende. Derudover skal du have gennemført grundkursus for vagtfunktionærer, og være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B. En forudsætning for ansættelse er, at du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG, og at du kan helbreds­godkendes til uddannelsen som hjælperøgdykker og nattjeneste. 
 
Vi arbejder med en lang række store tekniske og IT-baserede systemer, såsom AIA, ABA, ADK, TVO, så vi forventer, at du har teknisk flair og et godt IT kendskab. 
 
Det er vigtigt, at du behersker dansk i skrift og tale, da du dagligt kommer til at udarbejde rapporter mv. Samtidig taler du engelsk svarende til 9. klasses niveau, da vi har mange internationale biblioteksbesøgende. 
 
Som person har du gode samarbejdsevner, er udadvendt og præsentabel.  Du har et positivt livssyn og vægter god service højt. Samtidig tager du ansvar med myndighed, og i hektiske situationer er du rolig og handlingsorienteret. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Sikringsafdelingen er døgnbemandet 365 dage om året og vagtbetjente indgår i en rullende turnus på 18 uger, hvor vagtperioderne består af tre til fire sammenhængende dag- eller nattevagter, der er organiseret som vagter á 12 timers varighed. Vagt- og arbejdsdage fastlægges i god tid, men du skal være forberedt på, at vagtforløbet af og til ændres som følge af arrangementer, kursusdelta­gelse og intern oplæring. 
 
Vi tilbyder ansættelse på tjenestemandslignende vilkår i ”ny løn” under OAO’s forhandlingsom­råde. Ny løn betyder, at du aflønnes med en basisløn, som overbygges med kvalifikations- og funktions­tillæg efterhånden som du gennemfører Sikringsafdelingens kompetencegivende uddannelser og oplæringsforløb med tilfredsstillende resultat. 
 
Som nyansat i Sikringsafdelingen bliver du aflønnet med en basisløn, som p.t. udgør 24.182,88 kr. pr. måned inkl. pensionsbidrag på 18 % (netto 20.493,97 kr. pr. måned). Ud over månedslønnen har du fri uniform, og der udbetales naturligvis ulempeydelser for udført aften-/nattjeneste og tjeneste i weekends og på helligdage.  
 
Hvis du lever op til kvalifikationskravene, kan du forvente et pensionsgivende kvalifikationstillæg og et ikke-pensionsgivende funktionstillæg efter ca. otte måneders ansættelse, så lønnen stiger til 26.683,29 kr. pr. måned inkl. pensionsbidrag (netto 22.873,80 kr. pr. måned), og efter ca. 14 måneders ansættelse forventes du at have kvalificeret dig til en brut­tomånedsløn på 27.474,47 kr. om måneden (netto 23.544,29 kr. pr. måned). 
 
Hvordan søger du? 
Du søger elektronisk ved at klikke på knappen ”Søg Stillingen” allernederst i stillingsopslaget på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside – se her. Du vedhæfter din ansøg­ning samt dokumentation for relevant beskæftigelse. Ansøgningen skal være modtaget senest den 29. januar 2018.
 
Vi forventer at afholde samtaler den 6. februar, 9. februar og den 20. februar. Der vil indgå test i samtaleforløbet. 

 
Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte overvagtmester Claus Kofod på telefon 9132 5014, mail cko@kb.dk. 
 
Du kan læse mere om Det Kgl. Bibliotek på www.kb.dk 
 
Alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. 

Ansøg nu

Job info

Firma

Det Kgl. Bibliotek

E-mail

tsj@kb.dk

Telefon nummer

89462312

Arbejdssted

Københavnsområdet, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København DK

Jobannoncen oprettet

10 Jan 2018

Jobannoncen udløber

29 Jan 2018