Viser 116 Søgeresultater

RAVNSBJERGKIRKEN
Midtjylland, Grøfthøjparken 1, 8260 Århus DK
Ravnsbjergkirken søger kordegn til personregistrering Pr. 15. februar eller snarest Menighedsrådene ved Ravnsbjerg, Skaade, Kolt, Fredens, Tranbjerg og Malling sogne i Århus Søndre Provsti har indgået et samarbejde omkring personregistrering for de 6 sogne. Vi søger i den forbindelse en kordegn med et ugentligt timetal på 18 timer, der sammen med de to nuværende kordegne i Ravnsbjergkirken, skal varetage personregistreringen for de 6 sogne. Den daglige arbejdsplads vil være Ravnsbjergkirken, og der er gensidig ferie- og vikarforpligtigelse imellem de tre kordegne. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår iht. CO10-fællesoverenskomsten, organisationsaftale og tilhørende protokollat. Se mere på www.folkekirkenspersonale.dk Stillingen er i løngruppe 1 med et årligt løninterval på pt. 256
Trabjerggård I/S
Midtjylland, Vesterbyvej 12, 7160 Hedensted DK
Trabjerggård Hestecenter søger staldpedel – er du mon vores nye kollega? Kan du lide at være i et staldmiljø? Er du praktisk begavet og ønsker du et job med faglige udfordringer, høj dyrevelfærd og korpsånd? Så læs videre her! Trabjerggård Hestecenter ligger tæt på Tørring, imellem Vejle og Horsens, og fungerer i dagligdagen både som pædagogisk værksted og botilbud for unge med særlige behov. Vores dygtige ridefaglærerteam mangler hjælp til praktiske opgaver i dagligdagen, da vi har stor tilgang af borgere. Desuden huser vi 18 heste i løsdrift, fordelt på fem store folde. Vi søger derfor en M/K til ansættelse som praktisk staldpedel, primært i dagtimerne, ca. 30 timer pr. uge, +/-. Vi ønsker en medarbejder, der evner at være fleksibel, mødes
Slagelse Kommune
Vestsjælland, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse DK
Vil du være med til at få flere idræts- og foreningsaktive i Slagelse Kommune? Center for Kultur, Fritid og Borgerservice søger en Koordinator for Hel Fritid og DIF Get2Sport med base i Fritidsafdelingen, som sammen med foreninger, ansatte i boligsociale områder samt kommunale medarbejdere kan fortsætte den positive udvikling af begge indsatser. Stillingen er i udgangspunktet vægtet 50/50 mellem Hel Fritid og DIF Get2Sport. I Slagelse Kommune arbejder vi målrettet på at få så mange som muligt idrætsaktive. Til at vise retning har vi en visionær idrætspolitik med en omfattende handleplan. Vi vil give fritids- og foreningslivet de bedste vilkår, og gennem bl.a. breddeidrætsprojekter og talentudvikling skaber vi de optimale rammer for både bredde- og eliteidrætten. Dette i tæt samarbejde med foreningerne og andre relevante samarbejdspartnere. Hel Fritid HEL Fritid har til formål at give alle børn i alderen 6-18 år m
Esmark Feriehusudlejning A/S
Midtjylland, Lodbergsvej 18, 6950 Ringkøbing-Skjern DK
- til vores kontor i Søndervig Vi er på udkig efter en ny ferierådgiver til vores team. Et vigtigt krav er, at du skal kunne begå dig på tysk, og det er et stort plus, hvis du allerede har kendskab til branchen. Der er masser af gode grunde til at blive en del af Esmark-teamet. Her får du blot nogle af dem: Selvom vores hverdag ofte foregår i højt tempo, er vi helt nede på jorden. Vi er alle en del af et fantastisk og sprudlende team og det er en af de ting, der gør vores arbejdsmiljø så rart at være i. Vi har altid et smil på læben, vi er udadvendte, engagerede, og vi brænder for vores arbejde. Vi er altid friske på nye udfordringer og lægger stor vægt på det sociale, så alle esmakkere har det godt. Hos os får du ikke kun et helt bundt fantastiske kolleger (hvis ikke verdens bedste ??), men også en sp&ae
GAME Entertainment
Midtjylland, Nørregade 44, 7400 Herning DK
Er du den næste 'zonic'? Hos GAME Entertainment har vi store ambitioner og vi har rigtig travlt. Vi er ved at samle de bedste CS:GO hold under navnet XPOSURE og når vi er færdige med at finde de rigtige talenter, vil vi have et 1. hold, 2. hold og minimum 2 akademi hold. Vores mål er at blive hele midtjyllands esports hold. Vi mangler nu en træner til vores akademihold - er det dig? Det kan vi tilbyde: Stærk organisation, der støtter op om vores spillere og vores trænere Spillere der vil arbejde hårdt for at blive professionelle Aflønning iflg. aftale Medindflydelse på organisationen og hvilke turneringer, der skal deltages i Det forventer vi af dig: Du skal være ansvarsbevidst Moden Overholde aftaler Være villig til at træne vores spille
Udby Kirke
Vestsjælland, Spangsvej 174, 4750 Vordingborg DK
Graver Stillingen som graver ved Udby og Ørslev Kirker, Udby-Ørslev pastorat er ledig pr. 01.03 2018 eller senere. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: Varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.v. og være leder for kirkegårdenes personale. Kirketjeneste ved kirkelige handlinger Følge kirkernes plejeplaner som blandt andet indeholder 6 timers administration om ugen. Udby-Ørslev pastorat har 2471 indbyggere og 5 ansatte. Pastoratet er kendetegnet ved musik, Grundtvig og smukke kirkegårde. Kirkerne har installeret automatiske ringeanlæg. Vi forventer, at du smilende og imødekommende indgår samarbejde med pastoratets øvrige personale samt menighedsrådet. Ansættelse sker ved Udby-Ørslev S
HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION
Københavnsområdet, Herstedøster Pastorat, 2620 Albertslund DK
En midlertidig stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Herstedøster Pastorat i Helsingør Stift er ledig. Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse. Ansættelse sker foreløbig for perioden 01.01.2018 til 30.09.2021. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) samt et særligt tillæg på 11.100 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. Aflønning vil ske med 50 % af lønnen efter overenskomsten. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til biskoppen over Hels
AARHUS STIFT
Syddanmark, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus DK
En stilling som sognepræst i Kristrup Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden fra den 27. marts 2018 til den 17. juli 2018 (begge dage inkl.) med mulighed for forlængelse. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til Biskoppen over Aarhus Stift og sendes til Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets
AARHUS STIFT
Midtjylland, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus DK
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Skelager Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.
AARHUS STIFT
Syddanmark, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus DK
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Randers Sankt Clemens Pastorat (5 %) og teologisk medarbejder og leder ved FUSR (95 %) i Aarhus Stift er ledig. Det bemærkes, at stillingen som teologisk medarbejder og leder ved FUSR er en særskilt ansættelse og der bliver udarbejdet ansættelsesbevis af FUSR for denne del af stillingen. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift,

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring