Viser 93 Søgeresultater

Intern Service
Syddanmark, Nørregade 2. sal, 6600 Vejen DK
Uddannelse med fremtid -Bliv administrativ elev i Vejen KommuneØnsker du en uddannelse med afveksling og udfordringer så kig her:Vi søger pr. 1. september 2018 en elev til Borgerservice.Elevtiden er to år og består dels af en praktisk, dels af en teoretisk del.Borgerservice beskæftiger sig med personlig og telefonisk betjening af Vejen Kommunes borgere, herunder hjælp til digital selvbetjening m.v. Herudover har vi ansvaret for myndighedssagsbehandlingen på en lang række områder som f.eks. ejendomsskat, folkeregister, hjælp i særlige tilfælde, kontanthjælp, kørekort, pas, salg af byggegrunde, sundhedskort, sygedagpenge og vielser.Den teoretiske del vil foregå på IBC i Kolding.Du skal inden start opfylde overgangskravene til kontoruddannelsen med speciale offentlig administration. Dette kan ske via et
Helsingør Kommune
Nordsjælland, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør DK
Formålet med projektet er at styrke indsatsen over for virksomheder med rekrutteringsudfordringer gennem en proaktiv og struktureret indsats, hvor virksomhedernes nuværende og kommende behov for arbejdskraft imødekommes og virksomhedernes rekrutteringsmuligheder styrkes. Kernen i projektet vil være en systematisk afdækkende kortlægningsindsats for at lokalisere mangel- og flaskehalsområder blandt virksomhederne i Helsingør Kommune og styrke Jobcenter Helsingørs brug af data om rekrutteringssituationen og arbejdsmarkedets behov. For de ledige borgere vil projektet medføre en mere målrettet indsats og opkvalificering gennem kurser, fokus på de lediges CV’er og virksomhedsrettet aktivering og dermed styrke de ledige borgeres muligheder for at komme i job. Nogle af projektets kernaktiviteter er: Opsøgende indsats og besøg på minimum 400 store og mellemstore virksomheder inden for brancher med rekrutteringsbehov både lokalt og regiona
Østergadekollegiet
Nordjylland, Østergade 64, 9400 Aalborg DK
Vi søger social eller sundhedsfaglig personale til ØstergadekollegietVi søger en fast medarbejder på 30 timer med opstart hurtigst muligt, et års barselsvikariat på 30 timer med start fra 01.03.18 og en midlertidig stilling på et halvt år på 30 timer med mulighed for fastansættelse også med opstart hurtigst muligt.Du bliver ansat i Organisationen Vikingevej, som består af to botilbud og et bostøtteteam. Dit grundrul er med vagter på Østergadekollegiet, men på sigt kan der forekomme vagter på de andre tilbud også. Om botilbuddetPå Østergadekollegiet bor der 8 borgere med medfødte hjerneskader. De fleste borgere på Østergadekollegiet anvender kommunikative hjælpemidler, da de har et meget lille verbalt ordforråd. Borgerne har i forskellig grad, brug for pædagogisk støtte, vejledning og hjælp til personlig pleje og dagligdagens praktiske gøremål. Vores tilgangVi arbejd
Tinghøj/Center for Døgntilbud
Syddanmark, Tingvej 1, 6040 Vejle DK
Socialpsykiatriske medarbejdere søges til spændende og udfordrende stillinger i socialpsykiatrien. Tinghøj, Center for Døgntilbud, søger socialpsykiatriske medarbejder i fast stilling 32 timer ugentligt. Medarbejderne indgår i løsning af opgaver i forbindelse med bo-støtte og socialpsykiatrisk behandling i afdelingen "Tingvej". Målgruppen er mennesker med forskellige psykiatriske lidelser. Ligeledes er en stor del af målgruppen dobbelt diagnosticeret d.v.s., at en stor del har et brug af alkohol eller stoffer. Tiltrædelse 1. april 2018 eller snarest muligt.Vi søger to medarbejder med lyst til, og gerne erfaring med såvel grundlæggende psykiatrisk støtte, som mere behandlings- og udviklingsrettede aktiviteter. Som medarbejder bidrager du til formidling af tværgående undervisnings, udviklings- og behandlingstilbud i Center for Døgntilbud, f. eks. Nada-akupunktur, psykoedukation, stemmehøring, træning af socia
Erhverv og Udvikling
Midtjylland, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg DK
Projektleder for ’Animation i Viborg Kommune’ – Europæisk animationshovedstad- Ser du også, at animation bevæger sig fra underholdning til kommunikation?- Ser du også vækstpotentialet i kreative virksomheder?- Og vil du stå i spidsen for Verdens første animationsstrategi?- så læs videre, for Viborg kommune søger en projektleder, der skal videreføre vores ambitiøse animationsstrategi med både lokale, regionale, nationale og internationale målsætninger.Viborg Kommunes byråd vedtog i 2017 at fortsætte strategien Animation i Viborg Kommune. Strategien er med til at understøtte Viborg Kommunes dobbelte ambition: Vi vil bruge animation til både at effektivisere den offentlige administration og skabe vækst, der er allerede lavet over 80 spændende produktioner &n
DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S
Syddanmark, Ulsnæs 1, 6300 Sønderborg DK
(Location: Gråsten, Nordborg, Denmark) Job Description Do you want to manage medium to large scale projects in global multi-cultural teams across functional areas? Do you want to execute projects from request to successful implementation including the creation of requirements specification, process and solution design, planning and risk management? Finally, are you able to maintain strong relationships with project stakeholders, sponsors and delivery functions and external vendor? Then this might be the job you are looking for!In Danfoss Group IT we are looking for an experienced Senior Project Manager for our Project Management team in the Manufacturing and Engineering area. Our team is responsible for the projects, implementing new and u
Frederiksberg Kommune
Københavnsområdet, Lindevangs Alle 6, 2., 2000 Frederiksberg DK
Kan du skabe udvikling og engagere mange parter i implementeringen af tværgående projekter? Vil du drive konkrete udviklingsforløb i snitfladerne mellem virksomhed, uddannelsesinstitutioner og kommune? Brænder du for at skabe social udvikling og nye job gennem tværsektorielle projekter, analyser og vidensdeling? Så tilbyder vi et job med højt til loftet.Frederiksberg ErhvervsforumFrederiksberg Kommune vil styrke samspillet mellem vækst, uddannelse og beskæftigelse. Vækst og en god beskæftigelsessituation er hinandens gensidige forudsætninger. Derfor blev Frederiksberg Erhvervsforum etableret i foråret 2017, som et ambitiøst initiativ, med det formål at skabe vækst og job gennem nye samarbejder med aktører fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer.Vi er i gang med en række spændende og nyskabende projekter i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere -og vi søger en projektleder, de
Dansk-Fransk Handelskammer
Københavnsområdet, Skindergade 7, 1159 København DK
The Danish-French Chamber of Commerce is seeking an intern as project leader for a duration of 4-6 months Danish-French Chamber of Commerce, Copenhagen, DenmarkLocation: Skindergade 7, 1159 Copenhagen KJob category: Project management, administrationLevel of experience: InternStart date: AsapQuestions: If you have questions about your application or the internship, please contact Samuel Vaillant on information @ france-danemark.fr Your work tasks:Are you studying your Master’s degree or are you on your third year of a Bachelor degree, for example, and do you want practical experience as a project leader in the Danish-French Chamber of Commerce? The Chamber of Commerce is seeking a university student for a full-time or a part-time internship for a duration of 4-6 months.
Job og Integration
Vestsjælland, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde DK
Jobcenter Roskilde har på baggrund af puljemidler igangsat et nyt spændende projekt hvor formålet er at øge andelen af ledige +50 år, der som del af deres aktive jobsøgning, gør strategisk brug af vikarbureauerne som en vej tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet løber frem til 31. marts 2019.Derfor skal vi bruge en projektleder, der knivskarpt kan udvikle og drifte forløbet ”Klar som seniorvikar” i et tæt samarbejde med vikarbureauer, de lediges a-kasser og lokale seniornetværk.Projektlederen har overordnet ansvar for at bære projektet succesfuldt fra opstart til afsluttende evaluering, herunder at: løbende udvikle indsatsmodellen på baggrund fa delevalueringer undervejs i projektet Være med til at sikre, at indsatsmodellen bliver forankret i jobcentret og bliver en integreret del af jobcentrets indsats for vores ledige borgere initiere og indkalde til informationsmøder sammen med a-kas
Demensenheden, Pleje- og Omsorgscenter Liselund
Midtjylland, Liseborg Hegn 10 A, 8800 Viborg DK
Vi søger en sundheds eller socialfaglig projektleder til at etablere det nye Rådgivnings- og Aktivitetscenter på demensområdet i Viborg Kommune. Centeret skal have fokus på hjemmeboende og særligt yngre mennesker med demens og deres pårørende.Rådgivnings- og Aktivitetscenteret er et partnerskabsprojekt mellem; Hukommelsesklinikken og Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt, Alzheimerforeningen og Ældresagen samt Viborg Kommune. Derudover er der etableret et samarbejde med de praktiserende læger.Som projektleder får du ansvaret for at udvikle og igangsætte projektets aktiviteter i samarbejde med relevante parter.Formålet med etablering af Rådgivnings- og Aktivitetscenteret: • At skabe et Rådgivnings- og Aktivitetscenter, der i høj grad er brugerstyret.• At skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for personer med demens og deres familier.• At udvikle og igangsætte meningsfulde aktiviteter, der øger inklu

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring