Viser 554 Søgeresultater

LINDBERGHR
Midtjylland, Egå Havvej 21, 8250 Århus DK
LindbergHR løser ofte rekrutteringsopgaver uden at stillingen er annonceret. Vi matcher kandidaterne i vores database med vore kunders ønsker og opnår dermed det ideelle match – på kortere tid – til glæde for såvel kunden som kandidaten. På grund af stigende efterspørgsel søger vi på nuværende tidspunkt særligt kandidater, der er klar til nye udfordringer inden for stillinger som CFO / regnskabschef / controller. Rekrutteringsprocessen: Du opretter dit CV via nedenstående knap Vi modtager forespørgsel fra en kunde, der matcher din profil Vi kontakter dig om stillingen Du giver tilladelse til, at vi må formidle dit CV videre til den pågældende kunde Du inviteres til interview hos kunden I indgår ansættelsesaftale Stillingerne er ofte beliggende i Østjylland – men de
Odsherred Kommune
Vestsjælland, Grundtvigsvej 12, 4500 Odsherred DK
Midt i Odsherreds smukke natur - tæt på skov, strand og by, ligger Nordskolen, Grundtvigsvej. Nordskolen er en distriktsskole og består desuden af afdelingerne Billesvej, Højby, Odden og Egebjerg. Har du mod på en spændende ledelsesopgave? Kan du se dig selv komme på arbejde hver dag i smukke historiske omgivelser på kommunens gamle byskole? Kan du sætte vores skole endnu mere synligt på landkortet som det naturlige skolevalg for børn og forældre i lokalområdet? Er du tydelig, og kan du dagligt bringe dig selv i spil i den gode sags tjeneste? Da vores nuværende leder har fået nyt job, søger vi en ny læreruddannet afdelingsleder, som med faglig entusiasme og ledelsesmæssig energi kan tegne Nordskolen, Grundtvigsvej såvel udadtil som indadtil. Du forstår dig på læring og det gode børne-ungeliv, og du kan sæ
Marie Grubbe Skolen
Vestsjælland, Alslevvej 25, st., 16, 4850 Guldborgsund DK
Vi søger en afdelingsleder, som er central for den videre udvikling og drift af Guldborgsund Autismecenter. For Autismecentret, der har været i drift 1 år, betragtes opstartsperioden som overstået, og vi er nu gået over i "version 2" af Guldborgsund Autismecenter. Derfor er det vigtigt, at du har det "drive", der er nødvendigt, for at udviklingen fortsætter. Dette, forventer vi, sker gennem kombinationen af din faglighed indenfor området autismespektrumforstyrrelser og din eventuelle ledelseserfaring. Samtidig forventer vi, at du kan og vil være åben for at inddrage Centrets nuværende erfaringer og viden. Centrets målgruppe er børn i alderen fra 12 år til unge, der ikke er fyldt 30 år. Du skal kunne fokusere på børns særlige behov for omsorg, og på at der tages et voksenansvar omkring dem. I forhold til de unge skal du være garant for, at de kommer trygt gennem overgangen til et voksenliv.
Jammerbugt Kommune
Nordjylland, Elmevej 6, 9460 Jammerbugt DK
Genopsalg - med henblik på at opnå et bredere ansøgerfelt gennopslår vi stillingen som afdelingsleder til Brovst Børnehave og Vuggestue Du vil som afdelingsleder blive en del af et team og en organisation, hvor alle har for øje af spille hinanden gode. Motiveres du samtidig ud fra et ressourceorienteret perspektiv, hvor barnets trivsel, læring og udvikling er i centrum, vil du i denne funktion kunne udfolde dit potentiale for pædagogisk ledelse. Din profilSom Afdelingsleder skal du have lyst til at udforske den ledelsesmæssige side af dig selv og have en bevidsthed om at du i den daglige praksis tegner den ledelsesmæssige profil i institutionen. Stillingen indeholder både børnetid og ledelsestid, hvorfor det er vigtigt at du formår at arbejde systematisk med blik for prioritering af dine opgaver. For at løfte kerneopgaven som afdelingsleder skal du være nysgerrig på egen og kollegaers tilgang til børn og v
Esbjerg kommune
Syddanmark, Bakkevej 1, 6700 Esbjerg DK
Center for Misbrug & Udsatte søger en sygeplejefaglig afdelingsleder til at forestå den daglige drift af vores klinik. Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. april 2018.Klinikken betjener omkring 320 – 350 patienter fra Varde, Vejen, Fanø og Esbjerg kommuner. En stor del af patienterne kommer til medicinudlevering i Klinikken og andre afhenter deres medicin på lokale udleveringssteder i deres nærområder.Personalegruppen består af sundhedsfagligt personale med uddannelsesbaggrunde som sygeplejerske, SSA, farmakonom og jordemoder. Personalegruppen er pt 20 ansatte.Som afdelingsleder indgår du i et team af 7 afdelingsledere fra det øvrige misbrugs- og udsatteområde, hvor der er stort fokus på koordinering og sammenhængskraft afdelingerne imellem, idet der er mange fælles patienter. Ledelsesstrukturen vil i nærmeste fremtid gennemgå en reorganisering, hvorfor du kan forvente et ændret opgaveportefølje.Som
Diagnostisk Center
Midtjylland, Falkevej 1, 8600 Silkeborg DK
Er du optaget af funktionen af det samlede sundhedsvæsen, interesseret i sundhedstjenesteforskningens mange aspekter og fascineret af, hvordan man løser opgaven i et sammenhængende, moderne sundhedsvæsen? Ved Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, er en ny 5-årig stilling som forskningsleder ledig til besættelse 1. marts 2018 eller snarest derefter. Om stillingenUniversitetsklinik for Innovative Patientforløb er en forskningsenhed på Diagnostisk Center DC , Regionshospitalet i Silkeborg, der bedriver forskning i patientforløb på hospital og mellem sektorer. Forskningsenheden er finansieret af Region Midt RM , Hospitalsenhed Midt HEM og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet IKM . Forskningslederen skal være daglig leder og koordinator af den forskningsmæssige indsats herunder løbende vejledning, bidrage til at sikre ram
Drift, AFR
Nordjylland, Over Bækken 2, 9000 Aalborg DK
Som leder bliver dit hovedansvar at sikre den daglige drift af kerneopgaven med indsamling af affald fra Aalborg Kommunes borgere og virksomheder, samt driften af 6 genbrugspladser og 1 deponi. Du bliver leder for ca. 150 fuldtidsansatte medarbejdere. Vi søger en stærk leder der vil deltage aktivt med at videreføre den spændende udvikling og forandring, som hele affaldsområdet i Aalborg Kommune gennemgår i forbindelse med implementering af Kommunens Bæredygtighedsstrategi 2016 – 2020 og Affaldsplan 2014 – 2025, Aalborg uden affald. Dit primære ansvarsområdeDu kommer til at sidde centralt i den strategiske ledelse ved Aalborg Renovation, sammen med 2 andre ledere, fra henholdsvis Sekretariatet og Projektafsnittet, du får direkte reference til Lederen af Aalborg Renovation. Du får ansvar for hele Driftsafsnittet, som er organiseret med 3 teamkoordinatorer, som leder
Daginstitutionen Buskelund
Midtjylland, Søvej 1, 8600 Silkeborg DK
Daginstitutionen Buskelund søger en daglig leder med tiltrædelse 1. april 2018.Er du optaget af pædagogfaglig ledelse, faglig udvikling, relationer og det gode børneliv?....Så er det her noget for digDaginstitutionen Buskelund er en af 14 daginstitutioner i Silkeborg Kommune, beliggende i det nordvestlige Silkeborg. I alt er vi ca. 35 medarbejdere, fordelt på tre tæt beliggende Børnehuse. P.t har vi Højen, som er en integreret institution, og Toften der består af to afdelinger: Gården og Eventyrhuset. Gården bliver et selvstændigt børnehus pr. 1. marts 2018, der normeres til 30/35 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Og det er i den forbindelse, at vi udvider vores lederteam med en ny daglig leder.Vi ser Daginstitutionen Buskelund som én institution, et fælles vi. Lederteamet kommer pr. 1. april til at bestå af institutionsleder og to daglige ledere, hvor både institutionsleder og daglige leder
Personaleafdelingen
Nordsjælland, Rådhuspladsen 1, 3300 Halsnæs DK
BØRNEHUSET SPODSBJERG Der søges en ny leder til Børnehuset Spodsbjerg , Hundested. Organisatorisk er er stillingen organiseret under Børn, Unge og Læring, og lederen referer direkte til chefen for dette område. Ansættelsen er fra 1. april 2018 Børnehuset Spodsbjerger en integreret daginstitution med 25 vuggestuebørn og 80 – 88 børnehavebørn. Der er en engageret, dygtig og faglig nysgerrig personalegruppe, der har brug relationsorienteret professionel inspiration og sparring. Der er gang i faglige udviklingsprocesser, der har stor betydning for den samlede opgaveløsning. Den nye leder skal kunne lede og støtte medarbejderne i denne proces. Ansvar og kompetenceLederen har ansvar for den pædagogiske og administrative ledelse af daginstitutionen, der matcher de overordnede kommunale indsatser og beslutninger. Lederen er ansvarlig for styring af den udmeldte økonom
Servicecenter Særlige tilbud
Nordjylland, Rantzausgade 8, 2. sal tv., 9000 Aalborg DK
Støtter du dine medarbejdere til en motiveret og dedikeret tilgang til kerneopgaven? Evner du at sætte retning og få følgeskab? Hvis ja, er det måske dig, vi leder efter. Om organisationenI Fagcenter for Særlige Tilbud udvikler vi kompetencer, viden og praksis med sigte på Ældre- og Handicapforvaltningens overordnede kerneopgave, og den enkelte borgers drømme og potentialer. Vi har således gennem de sidste par år arbejdet på at skabe en ny organisatorisk struktur, implementere nye pædagogiske og behandlingsmæssige metoder samt skærpet vores daglige praksis. Dette med henblik på at være førende i arbejdet med den målgruppe, vi er her for.Forvaltningens kerneopgave lyder: "Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk." Vi er således en del af en handlekraftig forvaltning, der har fokus på velfærdsinnovative tiltag, habiliterin

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring