Viser 1065 Søgeresultater

Rybners
Syddanmark, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg DK
Er dupædagogen med høj faglighed som brænder for unge og deres muligheder påuddannelsesområdet? AspIT AspIT-uddannelsen er en særligt tilrettelagt IT uddannelse som udbydes forskellige steder i landet, heriblandt hos Rybners i Esbjerg.Vores målsætning er, at eleven udvikler sig fagligt, personligt og socialt, så vedkommende kan varetage en ordinær uddannelse eller et job, efter endt uddannelse.Uddannelserne henvender sig til normalt til højt intelligenteunge (ca. 16 til30 år) med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som f.eks. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF).Se http://www.aspit.dk Vi søger en engageret specialpædagogisk vejleder, med omfattende pædagogisk vejledningserfaring i forhold til målgruppen. Du er ansvarlig for at planlægge, gennemføre og afrapportere i forhold til elevernes uddannelsesmål. Du står forstatusmøder, informationsmøder og øvrige interne og eksterne markedsføringsaktivite
EUC Sjælland
Vestsjælland, Campusbuen 31, 4600 Køge DK
EUC Sjællands HTX-afdelinger i Næstved og Køge søger undervisere til matematik, fysik, biologi, kemi, teknologi, dansk, engelsk og kom-it. Der er tale om både faste stillinger og tidsbegrænsede stillinger. Afhængigt af fagkombination, er der tale om hele stillinger eller reducerede stillinger, ligesom det kan blive muligt at undervise i begge byer. Faglige kvalifikationer: Din uddannelsesbaggrund kan fx være kandidat eller bachelor. Ansøgere til stillingen i Digitalt design og udvikling forventes at have kandidat fra DTU/ITU med baggrund i programmering og design eller lignende. Vi ser gerne, at du har undervisningserfaring, men det er ikke en betingelse. Vi forventer, at du brænder for pædagogik og kan sætte dig i de unge menneskers sted. Nyuddannede er også velkomne til at søge. Du kan orientere dig nærmere om htx på uvm.dk, hvor
ZBC
Vestsjælland, Handelsskolevej 3, 4700 Næstved DK
ZBC søger gymnasielærere til Næstved Handelsgymnasium Erhvervsgymnasiet på ZBC er Sjællands største gymnasium. Vi er et erhvervsgymnasium, hvilket betyder, at vi i høj grad kobler teori og praksis sammen. Det gør vi blandt andet igennem en tæt kontakt til erhvervslivet. Vi bruger teorier til at analysere virkeligheden og give bud på, hvordan vi løser realistiske problemer og opgaver - i virksomhederne og i samfundet som helhed. Vi søger pr. den 1. august gymnasielærere til fagene matematik, dansk og international økonomi. Derudover søger vi en gymnasielærer pr. den 1. august til et vikariat frem til 31. december 2018 i fagene dansk og historie. På Næstved Handelsgymnasium/hhx er vi 40 medarbejdere og ca. 575 elever. Vi har et tæt samarbejde mellem ledelse, lærere og elever, og en kultur, hvor vi i gensidig respekt fremmer engagement, studiemiljø og den gode arbejdsplads.
AOF SYD
Syddanmark, Nørretorv 3, 6200 Aabenraa DK
Vi har øget aktivitet inden for Ordblindeundervisning og FVU, og søger derfor en ny underviser til områderne. Jobindhold: Sammen med de øvrige undervisere skal du teste og undervise i OBU og FVU læsning og/eller matematik på vores almindelige hold, samt ikke mindst på vores virksomhedsforlagte hold. Vi prioriterer at undervisningen foregår med fysisk nærvær over for kursisterne, og med inddragelse af de nye teknologier inden for LST. Dine kompetencer: Formelle kompetencer på PD-niveau. Undervisningserfaring med inddragelse af LST. Brænder for at undervise på virksomhedsrettede hold med mange typer personer, lige fra voksne med forskellig social og kulturel baggrund til unge med behov for støtte og vejledning. Udadvendt, engageret og motiverende. Dygtig til at forstå kursisternes og virksomhedernes dagligdag, samt inddrage det i undervi
Pilehaveskolen
Københavnsområdet, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk DK
Indskolingslærer, matematik og musik, til Pilehaveskolen i Vallensbæk start 1.8.2018 Vi søger en lærer med matematik i indskolingen som linjefag og musik som linjefag til fast stilling. Brænder du for at lære indskolingselever om tallenes magiske verden, samtidig med at du skaber gode relationer til eleverne og arbejder med deres trivsel og sociale kompetencer? Kan du også fremme elevernes musikalske evner til at lyde som når englene synger? Har du lyst til at arbejde i team, både omkring din primærklasse, årgangen og dit fag? Vil du gerne arbejde i en dygtig og engageret personalegruppe, hvor der også er plads til humor og sjove indslag? Så er det lige dig, vi har brug for. Pilehaveskolen er afdelingsopdelt i 3 afdelinger, indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi har et stort indskolingshus for 0. – 2. klasse, hvor der både er klasselokaler, fællesrum og SFO-lokale
Højdevangens Skole
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Kan du undervise i E-sport og softwaredesign? Er du vild med naturfagene? Får du de unges puls op i idræt? Brænder du for modtagehold i udskolingen? Vil du videreudvikle en ny linje med håndværk, design og iværksætteri? Hvis du kan svare ja til et eller gerne flere af ovenstående spørgsmål, og har du undervisningskompetence i minimum to af nedenstående fag, er du en af de fire barselsvikarer, vi søger fra den 1. august 2018. Vi skal dække nogle af vores linjehold og faglig fordybelse samt dansk, matematik, historie, idræt, geografi, biologi og fysik / kemi. Om Højdevangens Skole Højdevangens Skole er en syvsporet udskolingsskole med kompetencecenter for udskoling, et nyt PLC og modtagehold for udskolingselever, som opstartes den 1. august 2018. Vi samarbejder med Sundby Idrætspark, hvor vi benytter faciliteterne i idrætsundervisningen. Samtidig har vi kort afstand til Amager Fælled og S
Fredericia Kommune
Syddanmark, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia DK
Vi søger en dygtig og engageret lærer til fagene matematik og idræt på mellemtrinet.Erritsø Fællesskole er en spændende, dynamisk og udviklingsorienteret skole, som er meget optaget af at præstere en god, spændende og lærerig undervisning til gavn for alle elever, ud fra skolens fælles værdier og børnesyn.Skolen er placeret på tre matrikler: Bygaden, Højmosen og Krogsager, og har ca. 1200 elever fordelt på 5-6 spor fra børnehaveklasse til 9. årgang samt 130 engagerede og fleksible medarbejdere. Desuden har vi en skolefritidsordning med over 300 elever.Vi arbejder med følgende indsatsområder: • Bevægelse og innovation• Digitalisering• Trivsel og fleksible holddannelser• Kompetencecenter• Inklusion• Aldersintegreret indskoling• Valglinjer i udskolingen. Vi forventer, at du • har evnen og lysten til at undervise på afdeling Højmos
Skolen i Charlottegården
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Skolen i Charlottegården søger fire uddannede lærere på fuld tid til faste stillinger med tiltrædelse den 1. august 2018. Vi søger lærere til både indskoling og mellemtrin, og fagene vi primært ønsker dækket er: matematik, tysk, de naturvidenskabelige- og praktisk/musiske fag. Du må meget gerne have specialpædagogisk erfaring, men det er ikke et krav. Skolen i Charlottegården er Københavns Kommunes tilbud for normalt begavede børn, som er diagnosticerede med svær ADHD og/eller Autisme Spektrum Forstyrrelser. Skolen er normeret til 152 elever. Undervisningen foregår i grupper med seks-ni elever. Vi lægger vægt på individuelt tilrettelagte undervisningsforløb med henblik på, at den enkelte elev opnår de bedste resultater – både fagligt og socialt. Målet er, at alle elever forlader skolen som "livsduelige", robuste unge mennesker. Vores målsætning er, at den enkelte elev kan tage aktivt og konstruktivt ansvar for eget liv.
Gladsaxe Kommune
Københavnsområdet, Triumfvej 1, 2800 Gladsaxe DK
Vi er i rivende udvikling og har derfor brug for at udvide vores medarbejderstab med endnu flere dygtige lærere på Stengård Skole fra skoleåret 2018/19. På Stengård Skole er fællesskabet i fokus. Så er du teamplayer og arbejder bedst, når du kan sparre med andre? Og er din undervisning inkluderende og inspirerende og har du øje for den enkle elevs progression og trivsel? Så er du måske den person, vi søger. Vi søger til flere fag og forskellige alderstrin, hvilket betyder, at vi er åbne for forskellige fagkombinationer. Om du er erfaren lærer eller nyuddannet lærer, så vil vi tage godt imod dig, og byde dig velkommen på vores skole, som vi er stolte af.Vi er særligt optagede af at finde lærere, som er vilde med at være lærere - og som kan byde ind til fællesskabet på Stengård med faglighed, engagement og en anerkendende tilgang til børn, unge mennesker, forældre og kolleger. Vi forventer af dig, at du e
Middelfart Kommune
Syddanmark, Nørregade 88, 5592 Middelfart DK
Vores elever har krav på, at vi stiller det bedste hold med henblik på deres læring og trivsel…Er det dig vi har brug for? Vi søger en indskolingslærer til Ejby skole.Vi får flere elever fra 1. august, og skal derfor have ny kollega på 1. årgang. Det er vigtigt for os, at du brænder for at arbejde med de yngste elever og har hjertet med i det.Fagligt har vi brug for en kollega der har linjefagsuddannelse i – og brænder for - matematikken. Du er således velfunderet i dit fag, men er samtidig åben over for andre almindelige skolefag . Vi ønsker os en lærer der er ambitiøs på sine elevers vegne, men som på samme tid er nærværende og har øje for den enkelte elev.Arbejdet i vores indskoling tager sit afsæt i årgangstanken. Det er derfor vigtigt, at du gør dig overvejelser ift. dette. Du skal kunne se det som en fordel for elevernes læring og trivsel, og dermed arbejde helhjertet

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring