Viser 1436 Søgeresultater

Fredericia Kommune
Syddanmark, Danmarksgade 4,1, 7000 Fredericia DK
Er du uddannet social- og sundhedshjælper eller assistent? Kan du tage ansvar for de daglige opgaver, så vi i fællesskab kan understøtte vores borgere i at leve et godt og værdigt ældreliv, er det måske dig vi søger. Vi søger SSH og SSA til vikariater af 6 måneders varighed med mulighed for forlængelse.Du vil få en afvekslende arbejdsdag, hvor du skal kunne bidrage med en konstruktiv kontakt til såvel borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere. Opgaverne består både af personlig pleje og praktisk hjælp.Øster Elkjær er et plejecenter fordelt på to afdelinger – Solsikken og Lærkereden.Beboerne, der er tilknyttet Solsikken, er en mangfoldig borgergruppe, og der bor her 16 beboere. Lærkereden er en demensenhed med 27 beboere.Rosenlunden er et demensplejecenter med 23 beboere.Madsbyhus er et demensplejecenter med 14 beboere.
Struer Kommune
Midtjylland, Voldgade 14 C, 7600 Struer DK
Social og sundhedsassistent søges som ferie vikar på Struer Kommunes akutafsnit.Vagttyper, timetal og ansættelsesperiode efter aftale. Struer Kommunes akutafsnit modtager borgere til midlertidigt ophold.Borgere modtages til rehabilitering, genoptræning, behandling, observation, terminalpleje og aflastning.Vi praktiserer helhedspleje, hvorfor der vil være mangeartede opgaver og samarbejde med mange instanser udenfor afdelingen. Hvis du har lyst at smage på denne del af dit arbejdsområde, send da gerne ansøgning. Har du lyst at høre mere inden du sender din ansøgning. Ring gerne til funktionsleder Eva Horsebøg 9684 8711 eller udviklingsspl. Lene Kold 9684 8712. Ansøgningsfrist den 13. maj 2018. Vi ser frem til at høre fra dig.
Olivia
Københavnsområdet, Hørkær 16, 2., 2730 Gladsaxe DK
Er du social og – sundhedsassistent,kan du lide at arbejde med børn og har du lyst til et deltidsjob på 4-8 timer om ugen? Aflastning af en 3 årig Du bliver ansat hos en 3 årig dreng, der bor med sin mor og lillesøster i Gentofte. Drengen er født hjerneskadet og har deraf nogle følgeskader, såsom infantile spasmer, intet sprog eller syn. Han får sondeernæring og speciel diæt. Din opgave vil være at aflaste hans mor og hjælpe med de opgaver, der måtte forekomme. Dette kan være pleje af drengen, samt små opgaver i hjemmet. Han ses som en tryg og glad dreng, der har behov for nærhed og omsorg. Du skal derfor have lyst til at være nærværende og omfavne drengen. Ansættelse og vagter Du bliver ansat på et team med en anden medarbejder, hvorfor i planlægger vagterne sammen. Vagterne er i tidsrummet kl. 15.45-20.00 1-2x Hvornår de afholdes, aftales med familien
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg DK
Hus 6 søger en social- og sundhedsassistent i et barselsvikariat, 32 timer ugentligt, frem til 1. marts 2019, med mulighed for forlængelse. Boenheden Boenhed 6 består af to huse, med 8 lejligheder i hver. I hus 5 bor der 3 kvinder og 5 mænd i levealderen 18 til 95 år. I hus 6, hvor stillingen er, bor der 8 mennesker med multihandicap, i leve alder 25-31 år. Samtlige beboere har brug for hjælp til personlig pleje, spændende fra fuld hjælp, til støtte og guidning. Der er 6 beboere der anvender kørestol. Størstedelen af beboerne har ikke verbalt talt sprog, og vi arbejder med, at anvende tegn til tale. En beboer har behov for, en til en støtte i samtlige vågen timer. Vi arbejder ud fra filosofien Gentle Teaching www.solund.dk (http://solund.dk/) Vi er flere faggrupper, og samarbejder om samtlige opgaver i huset, med en bevidsthed om, at vi lærer af hinandens fagfa
Solgaven - Aften/nat personale
Nordsjælland, Skovbakken 126, 3520 Furesø DK
Vores nye sosu-assistent sprang desværre fra - derfor søger vi stadig efter en ny kollega. Solgaven er et selvejende specielt bo- og dagtilbud for blinde og svagsynede ældre. Vi har 65 beboere, 1 aflastningsplads og 20 daggæster. De fleste af vores beboere og daggæster er fysisk aktive og åndsfriske og deltager gerne i styrketræning, gymnastik, cykling, stavgang, vandrelaug, quiz, kronik, kryds og tværs. Dine kommende kolleger I er 7 kolleger på vagt om aftenen, inkl. en teamleder. Alle har sundheds- og/eller pædagogisk baggrund. Vi er også specialuddannet til at hjælpe og støtte vores blinde og svagsynede beboere og daggæster med deres særlige behov. Specialuddannelsen tilbydes alle medarbejdere. Jobindhold Du vil deltage aktivt i de sygeplejefaglige opgaver og have et tæt samarbejde med dine kolleger. På Solgaven vil du opleve gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Hvidovre Kommune
Københavnsområdet, M. Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre DK
På plejecentret arbejder vi ud fra visionen: Krogstenshave – stedet hvor livet leves med beboerne i fokus Vi lægger vægt på livskvalitet og værdighed – er nytænkende og skaber kvalitet for beboerne. Vi ser pårørende og frivillige som aktive medspillere – i at styrke skabelsen af liv. Vi er engagerede og kompetente medarbejdere – som sætter en ære i at gøre en positiv forskel Social- og sundhedsassistenter 32 timer ugentligt til plejeafdelinger med 24 beboere. Der arbejdes i skiftende vagter, som er fordelt nogenlunde ligeligt mellem dagvagt, mellemvagt og aftenvagt og med weekend vagt hver 2. uge Du vil være tilknyttet en afdeling. Vi ønsker: Du skal kunne arbejde løsningsorienteret Du skal kunne medvirke til faglig refleksion og udvikling blandt social- og sundhedshjælpere samt pædagoger
Region Midtjylland
Midtjylland, Voldbyvej 15, 8450 Favrskov DK
Et sommerferievikariat som social- og sundhedsassistent ved Hospitalsenhed Midt, Sensomotorisk Klinik, Afsnit H2, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse i perioden 1 juni til 31. august 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og indebærer skiftende vagter og weekender. Du skal regne med ca. 11 aften-/nattevagter over 6 uger.Om stillingenSocial- og sundhedsassistent til højt specialiseret neurorehabilitering.Vi søger en social- og sundhedsassistent med: • erfaring fra neurorehabilitering, neurologien eller det medicinske speciale.• eller med lyst at lære specialet at kende• Du kan efter en introduktions- og oplæringsperiode professionelt håndtere komplekse patientforløb, hvor fokus i al patientkontakt ligger på neurorehabilitering.• Du kan indgå i et ofte krævende samarbejde med kriseramte pårørende• Du er kreativ og iderig,
Daginstitutionen Margrethegaarden
Nordjylland, Revlingbakken 16, 9000 Aalborg DK
Dagtilbud Vester Mariendal, Daginstitutionen Margrethegaarden, søger kostfaglig eneansvarlig til fast stilling på 35 timer om ugen med ansættelse hurtigst muligt, dog senest den 1. juli 2018. Margrethegaarden rummer op til 40 børn i børnehavealderen samt 15 vuggestuebørn, som alle er på fuld kost. Der skal laves sund, økologisk og ernæringsrigtig mad, som udover at være veltilberedt, også stimulerer sanserne med hensyn til duft og smag. Vi søger derfor en ansvarsbevidst, selvkørende og kompetent kostfaglig eneansvarlig med fagligt grundlag som kok og/eller ernæringsassistent. Den kostfagligeneansvarlige har endvidere ansvar for egenkontrol og rengøring af køkkenet. Vi har økologisk sølvmærke og en økologiprocent på omkring 80%.Vi kan tilbyde Et job med medbestemmelse og stor frihed Aktive børn der har stor interesse i, hvad der sker i køkkenet En forældregruppe der har stor inte
Tårnby Kommune
Københavnsområdet, Irlandsvej 122, 2770 Tårnby DK
Tårnby Kommunes plejehjem, Irlandsvej 122, søger en social- og sundhedsassistent som ansvarshavende aftenvagt den 1. juli eller snarest muligt. Stillingen er på 28 timer ugentligt. Vi søger dig, der brænder for ældrepleje. Plejehjemmet Irlandsvej er Tårnby Kommunes største plejehjem med plads til 114 beboere. Vi ligger i gode omgivelser tæt på offentligt transport og har flotte lyse og nyrenoverede afdelinger. Der bor ialt 114 beboere, hvoraf de 38 er midlertidige beboere. Endvidere har vi en afdeling med plads til 10 midlertidige borgere på dagbasis, en stor fysio- og ergoterapi, aktivitetsafdeling, frisør, fodpleje samt tilknyttet akutfunktion. Vores beboere i plejeboligerne har ofte mange konkurrerende sygdomme, der kræver en del observationer, kontakt til egen læge, hospitalsafdelinger, hospice og mange andre. Vi vægter omsorg, respekt for mennesker, kærlighed til faget og har en anerkendende tilgang til både beboere
OK-Fonden
Midtjylland, Egå Mosevej 27, 8250 Århus DK
OK-Fonden EgåSocial- og sundhedsassistent søges til aftenvagtSnarest eller efter aftale, 28 timer/ugeVil du arbejde i et unikt plejecenter med afsæt i visionen:"LIVET SKAL LEVES - HELE LIVET" Hos os er kvalitet, trivsel og det gode liv i højsæde. Vi er en dynamisk arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø, faglig udvikling, høj kvalitet i pleje og dokumentation og vi lægger stor vægt på tværfaglighed.Som aftenvagt skal du bl.a. varetage den grundlæggende pleje og sygepleje, dokumentation og meget mere.Kerneopgaverne:Pleje- og omsorgsopgaver udføres med høj faglig kvalitetStøtte beboerne i at bevare ressourcer, værdighed og livsglædeSkabe tryghed og liv gennem nærvær og dialogSamarbejde med beboer og pår&

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring