Viser 120 Søgeresultater

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION
Københavnsområdet, Herstedøster Pastorat, 2620 Albertslund DK
En midlertidig stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Herstedøster Pastorat i Helsingør Stift er ledig. Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse. Ansættelse sker foreløbig for perioden 01.01.2018 til 30.09.2021. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) samt et særligt tillæg på 11.100 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. Aflønning vil ske med 50 % af lønnen efter overenskomsten. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til biskoppen over Hels
AARHUS STIFT
Syddanmark, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus DK
En stilling som sognepræst i Kristrup Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden fra den 27. marts 2018 til den 17. juli 2018 (begge dage inkl.) med mulighed for forlængelse. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til Biskoppen over Aarhus Stift og sendes til Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets
AARHUS STIFT
Midtjylland, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus DK
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Skelager Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.
AARHUS STIFT
Syddanmark, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus DK
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Randers Sankt Clemens Pastorat (5 %) og teologisk medarbejder og leder ved FUSR (95 %) i Aarhus Stift er ledig. Det bemærkes, at stillingen som teologisk medarbejder og leder ved FUSR er en særskilt ansættelse og der bliver udarbejdet ansættelsesbevis af FUSR for denne del af stillingen. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift,
VIBORG STIFTSADMINISTRATION
Midtjylland, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg DK
Stillingen som sognepræst i Ranum-Malle-Vilsted Pastorat, Vesthimmerlands Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 15. maj 2018 eller snarest derefter. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside http://www.viborgstift.dk hvortil henvises. For nærmere oplysninger omkring sognene henvises til sognenes fælles hjemmeside: https://www.de12kirker.dk/de-12-kirker/ranum-malle-og-vilsted/ Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse me
AARHUS STIFT
Midtjylland, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus DK
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Mårslet Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 75 %. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.
Københavns stift
Københavnsområdet, Amagerbrogade, 2300 København DK
En stilling som sognepræst ved Sundby Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012) Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe­riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom­råder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123,
Stoholm Menighedsråd
Midtjylland, Kirkevej 2, 7850 Viborg DK
En stilling som kirkesanger ved Stoholm og Kobberup Kirker er ledig til besættelse snarest. Stillingen er på 430 timer pr. år, svarende til ca. 8 timer pr. uge. Kirkesangeren deltager i gudstjenester og kirkelige handlinger i de to sogne. Ansættelse sker ved Stoholm Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 2, 7850 Stoholm. Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk. Årslønnenaftales indenfor intervallet 270.326,68 kr. - 395.092,26 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 277.257,80. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dan
Uggerby Menighedsråd
Nordjylland, Uggerhøjvej 22, 9800 Hjørring DK
Da vores dygtige graver i Uggerby har valgt at gå på pension søgerUggerby menighedsråd, Hjørring Nordre Provsti en graver/kirketjener.Stilingen er på 37 timer pr. uge og er ledig fra 1. april 2018 eller efter aftale. Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen (i samarbejde med graveren ved Tversted Kirke)• kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.• kan varetage pasning, tilsyn og rengøring af kirke, graverfaciliteter og Menighedshuset• kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter• kan vejlede kirkegårdens brugere• kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt• kan varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem Vi søger en medarbejder, der• er udadvendt og imødekommende• er fleksibel, engageret, initiativrig og kommunikerer godt både i skrift og
SUNDBY KIRKE
Københavnsområdet, Oliebladsgade 2, 2300 København DK
Sundby kirke søger en kirke- og kulturmedarbejder. Det er en nyoprettet stilling på ½ tid – 18,5 timer pr uge. Stillingen ønskes besat fra 1/3 - 2018. Sundby sogn er et udpræget storbysogn, der har sin primære udfordring i en dalende dåbsprocent og manglende viden og opmærksomhed om kirken, som en naturlig del af byens liv. Vi har forskellige tilbud til børn i alle aldre, korarbejde og koncerter og en god kernemenighed af både ældre kirkevante og yngre nysgerrige. Vi har også natkirke hver fredag aften og forsøger, i det hele taget at holde kirkedørene åbne, også i løbet af ugen. Vi ønsker at udvide vores tilbud til voksne med undervisning i form af et katekumenat. Det foregår som samtaler om tro og eksistens og samtidig er det konkret indføring i at gå til gudstjeneste og blive glad for det. Et katekumenat er for de voksne, hvad konfirmationsundervisning er for de unge. Opgaver til vores nye medarbejder:

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring