Viser 911 Søgeresultater

Psykiatrisk Center Bornholm
Bornholm, Helsevej 3, 3700 Bornholm DK
Psykiatrisk Center Bornholm søger engageret afdelingssygeplejerske til at lede og motivere 38 dygtige medarbejdere i vores to sengeafsnit.  Hvordan vil du skabe en nærværende og faglig stærk behandling for psykisk syge borgere på Bornholm? Hvordan vil du skabe rammerne for et fælles fagligt fokus i dit team? Hvordan vil du motivere ildsjæle og samtidig passe på dem, så de ikke brænder ud?    Psykiatrisk Center Bornholms særlige beliggenhed gør det muligt at tilrettelægge en tæt opfølgning med vores patienter, hvilket giver nogle helt anderledes og på mange måder ideelle betingelser for behandlingsarbejdet. Vi kender langt de fleste af vores patienter, hvilket giver os mulighed for at skabe en behandling som møder patienterne i deres liv og dagligdag.    Vi gør samtidig en dyd ud af at forholde os nysgerrigt til vores fag, vores tilgang og til den kultur vi opbygger i organisationen, således at
Region Nordjylland
Nordjylland, Hjørringvej 180, 9700 Brønderslev DK
Sygeplejerske til Barselsvikariat,på Intensivt modtageafsnit N6, Brønderslev Psykiatriske SygehusKlinik Psykiatri Nord. Intensivt modtageafsnit N6, Psykiatrien Klinik Nord, søgeren sygeplejerske til et Barselsvikariat, 30 timer ugentlig i fast nattevagt.Stillingen er ledig pr.1april 2018 eller efter aftale. Der er tale om et vikariat på 9 måneder. Afsnit N6 består af et sengeafsnit med 12 sengepladser, samt en modtageenhed med 4 sengepladser. Medarbejdergruppen er på 40 personer, henholdsvis sygeplejersker og social – og sundhedsassistenter.Et fast team af medarbejdere er tilknyttet enten sengeafsnit eller modtageafsnit. I hverdagen hjælper og støtter vi dog hinanden på tværs, hvis der er behov for dette. I nattevagten varetager medarbejderne plejen omkring patienterne i både sengeafsnit og modtage afsnit. På Afsnit N6 vil du opleve og møde: • Et spændende intensivt speciale i stadig udvikli
AUH Afd Q - Ambulatorie for Mani og Depression
Midtjylland, Skovagervej 2, 8240 Århus DK
Tidsbegrænset stilling som sygeplejerske med psykiatrisk erfaring søges til Collaborative Care projekt. Psykiatri og Social i Region Midtjylland har ved hjælp af SATS pulje midler etableret et samarbejdsprojekt til styrkelse af behandlingsindsatsen til patienter med let til moderat angst og depression.Projektet er nationalt og er i nuværende fase ved at blive evalueret i de delprojekter som de deltagende regioner har indgået i.   Helt overordnet har projektet til formål at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og behandlingspsykiatrien. Derudover er et væsentligt element at udvikle samarbejdet med arbejdsmarkedsindsatsen i kommunen med henblik på at fastholde den enkelte patients tilknytning til arbejdsmarkedet. I Region Midtjylland har projektet to grene, hvor collaborative care modellen afprøves dels i landdistrikt og dels i bydistrikt. Århus er stedet hvor modellen afprøves i bydistrikt.
OK Prinsesse Benedikte
Københavnsområdet, Sankt Nikolaj Vej 4, 1953 Frederiksberg DK
OK Prinsesse Benedikte er et demenscenter med 56 plejeboliger, til mennesker med moderat til svær demenssygdom OK Prinsesse Benedikte er en del af OK-Fonden, der driver plejecentre, bosteder og hospice rundt om i Danmark. OK Prinsesse Benedikte har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Som medarbejder på OK Prinsesse Benedikte er du tæt på borgeren i hverdagen og samarbejder med pårørende og med kolleger og ledelse, om at sikre en god og meningsfuld hverdag for alle. På OK Prinsesse Benedikte arbejdes ud fra OK-Fondens vision om at "Livet skal leves hele livet" og ud fra Tom Kitwood´s teori om personcentreret omsorgs.På hver etage bor der 10 mennesker og vi har indrettet os med Leve-bo miljø, arbejder med Low Arousal og har i det hele tage fokus på, hvordan vi bedst sikrer meningsfuldt indhold i hverdagen og kvalitet i omsorgen og plejen. Ifht. det demensfaglige fokus arbejdes med beboerkonferencer og supervisioner. Og
Køge Kommune
Vestsjælland, Ølbycenter 64, 4600 Køge DK
Vi søger sygeplejersker til 2 barselsvikariater til udekørende gruppe, der har base i Ølby. Vikariaterne er på 32-37 timer pr. uge, med weekendvagt hver fjerde weekend. Vikariaterne er til besættelse snarest muligt og senest d. 1. april 2018 til henholdsvis d. 31. oktober 2018 og 31. marts 2019. Stillingerne er fortrinsvis i dagvagt, men der kan blive tale om at afløse i enkelte aftenvagter. Hvem er vi: Vi er en stor gruppe på ca. 65 ansatte. I gruppen er der både social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker ansat. Vi kommer hos borgere i eget hjem i Ølby, Ejby, Lellinge og Lille Skensved. Sygeplejegruppen er på 10 sygeplejersker med forskellige kompetencer, erfaring og har et højt fagligt niveau. Vi har mange forskellige og komplekse sygeplejeopgaver. Vores yngste borger er 4 år og den ældste 106 &ar
Region Sjælland
Vestsjælland, Lykkebækvej 1, 4600 Køge DK
Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk ambulatorium, 37 timer pr. uge. Ortopædkirurgisk ambulatorium I ambulatoriet er ansat 17 sygeplejersker, en bandagetekniker og en servicemedarbejder samt lægesekretærer. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde. Vi er en del af Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital Køge, som omfatter to sengeafdelinger med i alt 69 senge og et stort ambulatorium. På det centrale operationsafsnit har afdelingen seks operationsstuer samt to sammedagskirurgiske stuer. Ortopædkirurgisk ambulatorium har mellem 130-160 patienter dagligt, der kommer som nyhenviste til forundersøgelse eller kontroller. Dine kvalifikationer Ortopædkirurgisk erfaring Gode kommunikations og samarbejdsevner God til at planlægge og udføre de daglige arbejdsopgaver samt skabe
Plejecenter Astersvej
Vestsjælland, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde DK
Vi søger en aftenvagt, der vil være med til at udvikle den sygeplejefaglige kvalitet på alle niveauer og være med til at skabe en tryg og værdig døgnrytme for vores beboere.     Plejecenter Astersvej er kommunens største specialcenter for demens. Vi har 48 beboere fordelt på fire afdelinger. Dertil kommer to aflastningsboliger, som udfyldes af borgere, som kommer i et fast rul fra eget hjem. I et tæt samarbejde med kommunens demenskoordinatorer sætter vi vores faglighed og kompetencer i spil, for at etablere og fastholde den optimale hverdag for borgeren i eget hjem.    Medarbejderstaben består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt en psykomotorisk terapeut og en ergoterapeut.     Vi er et hus med fokus på; beboer og pårørende i centrum, høj faglighed, pædagogisk tilgang (Marte meo), aktiviteter, tryghed og nærvær.    Roskilde Kommunes fokus 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Københavnsområdet, Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup DK
JobbetStillingen er på afsnit B201 som er for børn i alderen 7-13 år. Der er medindlagte forældre.Børnene indlægges til observation og udredning/behandling af autisme, psykose, følelsesmæssige/adfærdsmæssige vanskeligheder, ADHD eller OCD -problematik Afsnittet har 12 børn som er indlagt i ca. 3-4 måneder med efterforløb. Forældrene tilbydes forældrepsykoedukation. Vi arbejder recovery orienteret med vejledning af forældre og børn under indlæggelsen. Vi har ansat forældrementorer 2 aftener om ugen til yderlig støtte af forældrene. Vi forventer at du er nysgerrig og optaget at gøre en forskel for børn og deres familier har erfaring med børn er kvalitetsbevidst og engageret er fleksibel og omstillingsparat har gode samarbejdsevner har evne til at skabe kontakt til børn og deres fami
Sygepleje Vest
Nordjylland, Badehusvej 11, 9000 Aalborg DK
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne. OmrådeVest søgeren barselsvikar på 28 timer. Stillingen er halv dagvagt og halv nattevagt med weekend vagt hver 4. weekend. Sygeplejen i Aalborg Kommune arbejder proaktivt og dynamisk med at udvikle kerneopgaverne med afsæt i Det nære sundhedsvæsen og Vision 2020 Sygeplejen i Aalborg Kommune er i en rivende udvikling og arbejder målrettet med at: udføre sygepleje i forhold til patienten i komplekse og akutte forl
AUH Afd Q - Sengeafsnit Q4
Midtjylland, Skovagervej 2, 8240 Århus DK
Stillingen er ledig pr 01.03.18 eller snarest derefter. Q4 er et affektivt skærmet afsnit med plads til 17 patienter. Q4 modtager primært patienter med affektive sindslidelser, herunder  patienter med  personlighedsforstyrrelser og angstlidelser. Desuden behandler vi enkelte patienter med spiseforstyrrelses-diagnose. Ud over den medicinske behandling,  ECT og magnetstimulation, er kontaktpersonsordning, miljøterapi og skærmning en vigtig del af behandlingen. Vi har et tæt samarbejde med læger, psykologer, fysioterapeuter og andre faggrupper.Vi arbejder med kontaktpersonssystem, hvor man dagligt er kontaktperson for 4-6 patienter. Vi arbejder målrettet med at udvikle vores behandling mhp at kvalificere indlæggelsetiden og nedbringe behovet for brugen af tvang, arbejder her med brug af "safe-ward" modellen. Vi har fokus på patient-inddragelse og er bla. en del af PEER-guide-proj

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring