Viser 39 Søgeresultater

Kultur Service & Events
Midtjylland, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg DK
Viborg Bibliotekerne søger Kulturformidler (vikariat)Viborg Bibliotekerne leverer kultur, oplevelser og viden til alle kommunens borgere. Vores ambition er at skabe og formidle kulturelle oplevelser, både via arrangementer og betjening på vores biblioteker. Vi søger en kulturformidler til team Kultur og Oplevelser, som vil være med til at skabe arrangementer for og med borgerne i Viborg kommune. Opgaver i stillingen • Arrangere og afvikle kulturelle arrangementer• Ansvarlig for at booke kunstnere, arrangere og afvikle arrangementerne• Facilitere samtalesaloner og litterær formidling via bogcaféer eller fælleslæsning• Formidlingsarbejde i biblioteksrummet Betjening af bibliotekets brugereViborg Bibliotekerne består af i alt 10 biblioteker. Du bliver en del af betjeningsholdet på vores biblioteker, b&ar
Kultur Service & Events
Midtjylland, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg DK
Eventmager til Viborg BibliotekerneViborg Bibliotekerne leverer kultur, oplevelser og viden til alle kommunens borgere. Vores ambition er at skabe og formidle kulturelle oplevelser, både via arrangementer og betjening på vores biblioteker. Vi søger en eventmager til team Kultur og Oplevelser, som både vil være med til at skabe arrangementer for børn samt give dem en god oplevelse når de besøger vores biblioteker. Opgaver i stillingen • Arrangere og afvikle kulturelle arrangementer for børn i alderen 0-16 år• Booke kunstnere, arrangere og afvikle arrangementerne• Samt være med til selve afviklingen af arrangementerne• Du bliver en del af holdet bag børneaktiviteterne under den årlige festival ’Snapstinget’• Bidrage med børnekulturelle aktiviteter på vores årlige Fotofestival &
Biblioteksmaterialer og formidling
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Afdelingen for ”Biblioteksmaterialer og Formidling” søger to medhjælpere til logistikteamet. Teamet skal løfte de praktiske opgaver i forbindelse med flow og præsentation af bibliotekets bøger på hylderne.   Den ene stilling er med ansættelse den 15. februar og den anden med ansættelse 1. april 2018.     Opgaverne er    Bogopsætning – alle bøger og andre materialer, som borgerne afleverer, skal sættes korrekt op på hylderne. Fremfinding af bestilt materiale – alle materialer, som borgere har bestilt skal findes frem og stilles til afhentning på hylder i biblioteket.    Revision – bøgerne skal stå korrekt på hylderne, så borgere og ansatte kan finde dem.    Bemanding af sorteringsanlæg - pasning af maskinen, som sorterer de afleverede bøger.    Oprydning - huset skal altid være indbydende og klar til at modtage byens borgere. 
Center Nørrebro
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Københavns Kommune, Center Nørrebro, søger en faglig og organisatorisk stærk udviklingskonsulent.      Vores forventninger: Center Nørrebro er kendt som en god arbejdsplads med høj trivsel og stærk faglighed. Vi har brug for en kommunikations- og udviklingskonsulent, der engageret kan bidrage med at videreudvikle faglighed, organisation og kultur i centret. Vi søger en konsulent, der kan håndtere et bredt spekter af udviklingsopgaver.   Vi forventer, at du: er stærk i udviklingsarbejde herunder i implementerings- og forankringsprocesser og kan følge processer til dørs kan samarbejde og sparre med centerledelsen om strategiske tiltag og beslutninger    har erfaring indenfor det socialfaglige felt    kan arbejde med projektstyring og udvikling    er stærk i skriftlig kommunikation og kan arbejde med udvikling af
Aarhus Kommune, Sundhedsstrategi og Forebyggelse
Midtjylland, Søren Frichs Vej 36G, 8230 Århus DK
Om jobbetSundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling i Aarhus kommune har i de seneste år styrket samarbejdet på tværs for at få en større sammenhængende indsats i de udsatte boligområder. Med udgangspunkt i dette arbejde søger vi en medarbejder, der kan være med til at understøtte sundhedspolitikkens satsningsområde; ”Lighed i sundhed” gennem arbejdet med de udsatte boligområder. Som sundhedsstrategisk konsulent vil dine hovedområder være:·Strategisk udvikling, implementering og evaluering af samarbejder om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser målrettet sårbare og udsatte grupper i udsatte boligområder.·Strategisk og tværmagistratslig koordinering og fremdrift af boligsociale helhedsplaner.·Understøtte implementeringen af indsatserne i de boligsociale helhedsplaner med fokus på at understøtte målet om at sikre lighed i sundhed.·Understøtte udviklingen af samarbejder på tværs af forskni
Danida
Syddanmark, Asiatisk Plads 2, 1402 København DK
Genopslag Humanitarian Policy Specialist, Office of Emergency Programmes New York (Seniorrådgiver P4)   Beskrivelse      Som en del af Danmarks samarbejde med UNICEF søger Udenrigsministeriet og UNICEF en seniorrådgiver til organisationens hovedkvarter i New York, enheden for Humanitarian Policy, Office of Emergency Programmes. Som sekunderet rådgiver vil du deltage i UNICEFs arbejde med at udvikle og fremme UNICEFs humanitære policy for at sikre børns rettigheder i konfliktsituationer og skrøbelige stater. Læs nærmere om stillingens indhold og kvalifikationskrav i Terms of Reference.   Din ansættelse finansieres af Udenrigsministeriet, men
Finanstilsynet
Københavnsområdet, Århusgade 110, 2100 København DK
Vi søger 2 erfarne medarbejdere til en nyoprettet evalueringsfunktion i Finanstilsynet. Evalueringsfunktionen skal med faglig reference til Finanstilsynets bestyrelse gennemføre objektive og uafhængige evalueringer af Finanstilsynets aktiviteter, så Finanstilsynet løbende evaluerer sin opgavemæssige tilgang til tilsynet med den finansielle sektor. Etableringen af den nye evalueringsfunktion er et led i implementeringen af det interne strategiske initiativ i Finanstilsynets strategi 2020: ”Mere end faglig professionalisering”. Visionen med oprettelsen af evalueringsfunktionen er at forbedre organisationens læringskultur, styrke kvaliteten i tilsynsopgaven og sikre den eksterne troværdighed. Som intern revisor med direkte reference til Finanstilsynets bestyrelse og direktør får du hermed en central rolle i forhold til udviklingen af tilsynets arbejdsmåde over for den danske finansielle sektor. Hvad forventer vi af dig? Du b
Pædagogik og læring
Københavnsområdet, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup DK
Center for Skoler, Institutioner og Kultur - Afsnit for Pædagogik og Læring - i Ballerup Kommune søger en udviklingskonsulent til at arbejde inden for området uddannelse og job.I Ballerup Kommune har vi en sammenhængende strategi for børn og unge 0-18 år. Vi har et fælles børne-unge syn og på skoleområdet en vision ’Skole med vilje’. Afsnittet for Pædagogik og Læring har ansvar for både udvikling og implementering af det samlede områdes opgaver.Dit særlige område knytter sig til det timeløse fag Uddannelse og Job – og vejledning af uddannelsesparate unge. Du bliver en del af en dygtig konsulentgruppe, der i fællesskab løser de mange udfordringer på det samlede område 0-18 år.UDVIKLINGSKONSULENTENS ARBEJDSOPGAVER Overordnet ansvarlig for uddannelses- og job indsatsen Udvikling af undervisningsforløb inden for fagområdet Uddannelse og Job Koordinering af skole- og ungdomsvejlednin
Hjørring Kommune
Nordjylland, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring DK
Planlægning og Udvikling under den tværgående stabsafdeling Administration og Service på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet i Hjørring Kommune søger en barselsvikar på fuld tid. Planlægning og Udvikling består af 4 medarbejdere foruden en leder. Som en del af dette team arbejder du tæt på ledelsen og det politiske niveau.Vikariatet er med opstart den 15. marts 2018 og forventes at vareåret ud, med mulighed for forlængelse. Arbejdsstedet er beliggende på Rådhuset i Hjørring.Arbejdsopgaverne spænder vidt og kan blandt andet indbefatte: • Projektbistand indenfor de tre serviceområder (sundhed, ældre og handicap)• Betjening af det politiske niveau, herunder udarbejdelse af sagsfremstillinger• Sekretariatsbetjening af diverse udvalg og arbejdsgrupper• Større og mindre analyse-, koordi
Drift og Udvikling
Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle DK
I Region Syddanmark arbejder vi med Den Syddanske Forbedringsmodel, som sætter borgeren først og handler om at skabe en forbedringskultur.   På socialområdet er der udviklet en tilpasset version, der matcher socialområdets vilkår og opgaver. Arbejdet med modellen på socialområdet blev for alvor sat i gang i 2. halvår af 2017, og det har allerede nu givet en række positive resultater. Tiden er derfor kommet til, at vi udvider vores forbedringsteam med en erfaren konsulent, som skal fungere som forbedringsekspert.     Opgaver  Forbedringsteamet består af fire forbedringseksperter. Vi har vores fysiske arbejdsplads i regionshuset i Vejle, men tilbringer en stor del af tiden ude på regionens tilbud, som ligger spredt udover regionen.   Du skal sammen med de øvrige forbedringseksperter drive og koordinere socialområdets arbejde med Den Syddanske Forbedringsmodel. Dette sker i tæt samspil

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring