Viser 116 Søgeresultater

SCT LUKAS SOGNS MENIGHEDSRÅD
Midtjylland, Skt.Lucas Kirkeplads 1, 8000 Århus DK
Vi søger I vores kirke er der en deltidsstilling som kirke- og kulturmedarbejder, 20 timer ugentligt, ledig til besættelse hurtigst muligt – dog senest 1. april 2018. Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage opgaver inden for: Sognearrangementer for børn, unge og ældre Arrangere, planlægge og afholde Det’ for børn og Aftensangsgudstjenester, som er gudstjenester for børn og deres familier og er et samarbejde mellem præster og kirke- og kulturmedarbejdere i Sct. Pauls og Sankt Lukas Kirker. Planlægning af og deltagelse i tre gudstjenester årligt i samarbejde med præst. Planlægning af og deltagelse i to gudstjenester årligt for værestedet, Det Blå Sted, Aarhus i samarbejde med præst og Menighedsplejen i sognet. Minikonfirmandplanlægning og -undervisning i samarbejde med præster og kirke- og kulturmedarbejdere fra Sct. Pauls Kirke og Sankt Lukas Kirke.
Møllevangskirken
Midtjylland, Møllevangs Alle 49, 8210 Århus DK
Kirkekoordinator og daglig leder i Møllevangskirken Møllevangskirken i Aarhus tilbyder et spændende barselsvikariat på 37 t/ugen pr. 1. april 2018, med flg. hovedopgaver: Funktion som daglig leder, ledelse af personale og opgaver; kalenderstyring, MUS-samtaler Personregisterfører ved hjælp af programmerne Personregistrering og Personsag, herunder udlevering af attester mm. Koordinering og udvikling af frivillige medarbejdere og aktiviteter. Kirkesekretær med ansvar for kontorets 17 timers åbningstid, koordinering af kirkelige handlinger, attestation og anvisning af regninger, lønindberetning og sekretær for menighedsrådet. Vi søger en medarbejder, som har ledelseserfaring (enten fra tidl. job eller frivilligt arbejde) er en stærk kommunikator og besi
ARRILD MENIGHEDSRAAD
Syddanmark, Roostvej 6, 6535 Tønder DK
En stilling som gravermedhjælper ved Arrild Kirke, Arrild sogn er ledig pr.15. feb. 2018.Stillingen er på ca. 300 timer årligt fordelt på grandækning i oktober/novenber, forårsklargøring samt afløsning under kurser, ferie, sygdom og fridage. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.Vi forventer, at du er serviceminded, flexibel, positiv, udadvendt og god til at samarbejde.Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, hvor du i samarbejde med graveren varetager renholdelse af kirkegården og andet forefaldende arbejde på kirkegården, herunder hækklipning, grandækning, beplantning, græsslåning samt renholdelse af kirke og andre bygninger. Agere kirketjener.Ansættelse sker ved Arrild Sogns Menighedsråd beliggende Arnumvej 24. Arrild, 6270 Toftlund.Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F)
Borris Kirke
Midtjylland, Kirkevej 14B, 6900 Ringkøbing-Skjern DK
En stilling som gravermedhjælper ved Borris Kirkegård, 6900 Skjern, er ledig pr. 1.marts 2018. Der er tale om en fast stilling på deltid. Stillingen er på 800 timer pr. år. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder være næsten fuld tid. Aflønningen sker på timebasis. Stillingen indebærer hjemsendelse i perioden medio december til medio marts. Der kan forekomme tjenester ved kirkelige handlinger i kirken. Vi forventer, at du: har håndelag og kan lide at arbejde ude. er god til at tale med folk, som kommer på kirkegården. er fleksibel og stabil, og har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde. Borris Sogn har 1356 indbyggere, og Borris kirke har 6 ansatte. Sognet er kendetegnet ved alm. kirkegang og stor interesse for kirken og kirkegården. Kirkegården er cirka 1&frac1
Skuespillet
Københavnsområdet, August Bournonvilles Passage 2, 1055 København DK
Det Kongelige Teater, Skuespillet, søger en projektleder til Kgl. Dansk og andre korte formater 30 timer om ugen. Kgl. Dansk er Skuespillets laboratorium til udvikling af ny dansk dramatik og andre originale fortællinger. Kgl. Dansk er støttet af Bikubenfonden.    Stillingen  Stillingen er nyoprettet og er tidsbegrænset til fem år og har en ugentlig arbejdstid på 30 timer. Stillingen referer direkte til Skuespilchefen.  Du vil være den koordinerende nøgleperson, der i samarbejde med skuespillets dramaturgiat og lederen af Kgl. Dansk, bl.a. har ansvaret for i praksis at planlægge, koordinere og afvikle de årligt ca. 12 workshops, to readings samt beslægtede formater. Du skal varetage al koordination internt såvel som eksternt for Kgl. Dansk og lignende formater.     Afhængig af dine kompetencer og kvalifikationer i forhold til de konkrete opgaver i stillingen, vil Jan Kristensen Back bistå med den nødvendige sp
HADERSLEV STIFT
Syddanmark, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev DK
En stilling som deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Mølholm og Vinding Pastorater i Haderslev Stift er ledig til besættelse i perioden fra den 15. marts 2018 til den 31. december 2019. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Aflønning vil ske med en kvote 62,5 % af fuldtidsbeskæftigelse Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årlig. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr.31. marts 2012 på 11.100,- kr. årlig. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev (mrk. Ansøgning) eller pr. e-mail: kmhad@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.
Sønder-Nørre Onsild Menighedsråd
Nordjylland, Rævebakken 9, 9500 Mariagerfjord DK
En stilling som organist ved Sønder og Nørre Onsild Kirker,Sønder og Nørre Onsild sogne er ledig pr.1. marts 2018. Stillingen er på 18 timer pr uge. Organisten skal varetage følgende opgaver: Musikalsk ledsagelse til gudstjenster og kirkelige handlinger. Deltage i aktiviteter og undervisningssammenhæng. Herunder salmeleg med daginstitution/dagplege. Opstarte og lede kor. Sønder og Nørre Onsild Sogne har 1174 antal indbyggere, 4 antal ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved en aktiv privat idrætsskole med 185 elever, samt en idrætsefterskole og et aktivt foreningsliv med idrætshal. Orglet i Sønder Onsild
Det Danske Filminstitut
Københavnsområdet, Gothersgade 55, 1123 København DK
Vil du være en central del af udviklingen af de bedste talenter i dansk film? New Danish Screen søger en producer, der har lyst til at arbejde med udviklingen af fremtidens professionelle filmfolk og som kan se kvalificeret og nysgerrigt på de udfordringer og muligheder, der ligger i lowbudget produktion i både fiktion, dokumentar, serier og tværmedielle produktioner.   Vi lægger vægt på, at produktionernes kunstneriske ambition er realiserbar indenfor ordningens lavbudgetrammer og derfor har undersøgelse af nye måder at udvikle og producere og arbejdet med kunstnerisk produktionel konceptualisering høj prioritet. Ordningen iværksætter jævnligt særlige initiativer som udviklingsinitiativet ”Skitsen” og webserieinitiativet ”New Danish Webisodes” for at understøtte strømninger og tendenser i filmmiljøet.  Du vil blive en central del af et dynamisk team med høj faglighed, hvis pejlemærker er kvalitet, nybrud og samarbejde. Produceren indgår i
SANKT MARKUS SOGNS MENIGHEDSRÅD
Nordjylland, Sjællandsgade 8A, 9000 Aalborg DK
En stilling som kirketjener ved Sankt Markus Kirke, Sankt Markus Sogn er ledig pr. 1. april 2018. Stillingen er på 33 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:I samarbejde med sognets anden kirketjener varetages en lang række praktiske opgaver i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognet samt den daglige rengøring af kirken og sognets øvrige lokaler. Stillingen er normeret til 33 timer om ugen, men der er ikke en fast, daglig arbejdstid. Nogle perioder kan være meget travle, mens andre er mere stille, og det indrettes arbejdet efter.Kirketjenesten i weekenderne fordeles i samarbejde med den anden kirketjener. Der forekommer arbejde på skæve tidspunkter. Nærmeste foresatte er den daglige leder. Sankt Markus Sogn er med 9530 indbyggere et stort bysogn med mange aktiviteter.Personalegruppen består af 2 præster, 1 organist, 2 kordegne, en kirke- kulturmedarbejder og 2 kirketjenere. Vi har et godt sa
Aarhus Kommune
Midtjylland, Rådhuspladsen 2, 8000 Århus DK
Om jobbetVi søger en dygtig kollega med solid brancheerfaring til en nyoprettet fuldtidsstilling. Producerens primære ansvar er at sikre, at alt er klart og aftalt imellem musikhuset og kunstneren i god tid. Som producer bliver du en del af et engageret og professionelt programteam, der refererer direkte til programchefen, som har ansvaret for Musikhusets kunstneriske program samt markedsføring & PR. Du kommer til at arbejde tæt sammen med programbookere og produktionsledere og får ansvaret for, at alle relevante informationer og aftaler kommer i hus, efter kontrakten er underskrevet. Du vil dele din tid mellem de to afdelinger, således du fysisk sidder tre dage i programafdelingen og to dage i teknisk afdeling. Sammen med resten af programteamet vil du indimellem afvikle ar-rangementer om aftenen og i weekenderne. Derfor er det vigtig, at du er fleksibel i forhold til ar-bejdstider. Du vil også kunne blive kaldt ind med kort varsel, hvo

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring