Viser 92 Søgeresultater

Materielgården
Syddanmark, Vardevej 268, 7100 Vejle DK
Vejle Kommunes Materielgård søger en motiverende og praktisk orienteret holdleder til vores beskæftigelsestilbud. Du sætter klare grænser, mens du understøtter den enkelte borger i at blive selvforsørgende.   Om jobbet  Du vil komme til at indgå i et beskæftigelsesteam med 5 andre engagerede holdledere. I beskæftigelsestilbuddene arbejder vi med både jobparate- og aktivitetsparate borgere. Gennem opgaveløsning i marken skal du motivere borgerene til hurtigst mulig selvforsørgelse. De praktiske opgaver i marken er typisk renovering og bygning af naturlegepladser, shelters, broer, trapper, inventar til naturområder m.m. Men også ekstraordinære affaldsindsamlinger i naturområder, brændeproduktion og rengøring af skovhytter.       For de aktivitetsparate kan der være flere delmål på vejen mod selvforsørgelse. Ud fra en inkluderende tanke samarbejdes, der mest mulig mellem de forskellige målgrupper, der visitere
ANSGAR KIRKE
Syddanmark, Sdr. Boulevard 1B, 5000 Odense DK
Ansgars Kirke i Odense har pr. 1. april 2018 et ledigt vikariat som bassanger i kirkens kantori. Der er tale om en tidsbegrænset stilling gældende for perioden 1. april 2018 – 31. august 2018 med evt. mulighed for forlængelse. Kirkens kantori består af 8 sangere (SS,AA,TT,BB). KIRKEN TILBYDER: - godt arbejdsmiljø og samarbejde med dygtige kolleger - et kirkerum med fremragende akustik - stor påskønnelse fra en musikglad menighed - fast månedsløn - turnus, som indebærer, at man har fri ca. hver 4. søndag i gennemsnit DU: - har en solid korerfaring - gerne fra kirkelig sammenhæng - har stor rutine med nodelæsning og bladsang og kan være alene på din stemme - har en både professionel og social indstilling til korarbejde Ansøgning sendes til organist Tina Chri
SUNDBY KIRKE
Københavnsområdet, Oliebladsgade 2, 2300 København DK
Sundby kirke søger en sopran og en tenor til kirkekoret. Stillingen omfatter højmesser på søn- og helligdage, og herudover er der mulighed for at synge til kirkelige handlinger i ugens øvrige dage. Kirken har tradition for flerstemmig korsang til højmesserne og koret deltager desuden ved koncerter 2-3 gange årligt evt. i samarbejde med sangerne fra Nathanaels kirkes kor.
HØRSHOLM MENIGHEDSRÅD
Københavnsområdet, Barakstien 2, 2970 Hørsholm DK
En stilling som kirketjener med ved Hørsholm kirke og sognegård er ledig fra den 1. maj 2018 eller snarest derefter. Hørsholm sogn er på knap 10.000 medlemmer. Der er normeret tre præster, to organister, to kirketjenere på fuld tid samt én på halv tid, to kordegne og en kommunikationsmedarbejder. Stillingen er en fuldtidsstilling, men en kvalificeret ansøger, der måtte ønske fx 25-30 timer om ugen, vil komme i betragtning. Kirketjeneren har en fast ugentlig fridag og et antal friweekends i årets løb. Arbejdet vil ligge på hverdage samt på søn- og helligdage, men kan også ligge uden for normal arbejdstid og på lørdage efter kl. 14. På grund af sognets relativt høje, men svingende aktiveringsniveau, er det nødvendigt, at den, der ansættes, har evne og vilje til at samarbejde med sine kolleger om en rimelig fordeling af det samlede arbejde. Det er også vigtigt at forstå betydningen af at kunne møde og omgås mennesker i vidt forskellige li
Grenaa Menighedsråd
Midtjylland, Nørregade 1, 8500 Norddjurs DK
Kordegn/kirke- og kulturmedarbejder En stilling som kordegn/kirke- og kulturmedarbejder i Grenaa Sogn er ledig pr. 1. juni 2018. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: Personregistrering Håndtering af kirkelige handlinger, udsendelse af breve, etc. Udarbejdelse af kirkeblade, vedligeholdelse af hjemmeside og Facebook-side Deltage i aktiviteter i sognet Delt kordegnefunktion ved gudstjenester i Grenaa Kirke Grenaa Sogn har 13.773 indbyggere, 30 ansatte i sognet inkl. børne- og pigekor. Sognet er kendetegnet ved et aktivt kirkemiljø med mange aktiviteter for både børn, unge og ældre. I sognet er der to kirker, et kirkegårdskapel og en stor kirkegård. Vi har også en dejlig sognegård, hvor de fleste aktiviteter foregår.
Ravnkilde og Brorstrup kirker
Nordjylland, Ravnkilde kirke, Bygade 2, Ravnkilde, 9610 Rebild DK
Har du lyst til at være kirkesanger ved Ravnkilde kirke, da har du muligheden for det. Vi søger en dygtig sanger, som kan forestå menighedssangen ved de 45 gudstjenester, 20 vielser og begravelser og vikariere ved 10 tjenester i nabosognet, Brorstrup, i alt 300 timer årligt Desuden kunne menighedsrådet godt tænke sig, at kirkesangeren synger for ved 4 årlige søndagssammenkomster i Ravnkilde præstegård samt deltager i konfirmandundervisningen 5 gange årligt a 2 timer, i alt 44 timer årligt Ansøgere, som har lyst til at påbegynde korarbejde m. børn (eller måske voksne) samt varetage undervisning af minikonfirmander, er også meget velkomne til at søge stillingen. Ansøgningsfrist: 2. april 2018 kl. 18 Løn efter aftale Det forventes, at samtalerne finder sted den 4. april fra kl. 17.30. Nærmere oplysninger ho
Sceneteknikken
Københavnsområdet, August Bournonvilles Passage 2, 1055 København DK
Som scenetekniker på Det Kongelige Teater bliver du en del af en medarbejdergruppe, der tæller i alt 140 sceneteknikere, herunder 11 regulatormedarbejdere, fordelt på vores 7 scener i henholdsvis Operaen, Skuespilhuset og på Gamle Scene. Det Kongelige Teater ønsker at ansætte medarbejdere, der kan og vil være med til at gøre en forskel for, hvad det vil sige at arbejde med teater. Derfor lægger vi vægt på: - Samarbejde, engagement og ansvarlighed. - Faglig dygtighed og evnen til at dele sin viden med andre. - Evnen til at skabe resultater, selvstændigt og sammen med andre. - Fleksibilitet og åbenhed for forandringer. Arbejdsopgaver Arbejdet som regulatormedarbejder i belysningsafdelingen består i at kode og afvikle lys under prøver og forestillinger. Endvidere skal du i samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere medvirke til, at lamper og andet lysteknisk udsty
KAUSLUNDE MENIGHEDSRÅD
Syddanmark, Stationsvej 35,2,tv, 5500 Middelfart DK
En stilling som gravermedhjælper ved Gamborg og Kauslunde Kirkegårde, Kauslunde-Gamborg pastorat, Middelfart provsti, er ledig pr. 15.april 2018. Stillingen er på 32 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 15. juli 2018, eller tre måneder efter ansættelsen. Der forventes mulighed for forlængelse. Vi forventer, at du: kan arbejde selvstændigt er ansvarsbevidst, venlig og imødekommende. har erfaring og interesse i arbejde med grønne områder kendskab til brug af mindre have/park maskiner og kørekort er en fordel. har mulighed for at transportere sig mellem de to kirkegårde, i egen bil, cykel e.l. Sognene har til sammen lidt over 3000 indbyggere, der er 5 ansatte i sogne
HADERSLEV STIFT
Syddanmark, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev DK
Haderslev Stift søger en uddannelseskonsulent. Der er tale om en nyoprettet stilling på 50 %, som enten kan besættes ved frikøb af en allerede ansat præst i stiftet eller som en selvstændig 50 % stilling. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år, regnet fra den 1. juli 2018. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er ordineret præst. Uddannelseskonsulenten har til opgave at medvirke til introduktionssamtaler og afrundingssamtaler mellem provst og nyansat præst, herunder tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte præst i samarbejde med FUV at være tovholder for stiftets vejlederpræster (mentorer) at være tovholder for den lokale religionspædagogiske sparring i introduktionsordningen sammen med stiftets religionspædagogiske medarbejder at lave lokal opfølgning på arbejdsvej
Skelund Kirkes Menighedsråd
Nordjylland, Teglbakkevej 10, 9560 Mariagerfjord DK
Kirkesanger ved Skelund-Visborg pastorat Hadsund provsti, Aalborg stift Stillingen som kirkesanger er ledig og ønskes besat pr. 1. maj 2018.  Vi søger en god og stabil sanger, der kan understøtte fællessangen og være med til at styrke kirkegængerne i at synge sammen. Du skal således have en god situationsfornemmelse, så gudstjenesten understøttes professionelt, uden at den tages fra menigheden. Det er vigtigt at forstå, at man som kirkesanger også er med til at fejre gudstjeneste. Menighed, kirkemusikere, graver og præst løfter gudstjenesten sammen. Vi ser gerne, at du har kendskab til og forståelse for den særlige genre, som kirkemusikken er – eller du har et ønske om at tilegne dig den. Ved gudstjenesten beder kirkesangeren de ind- og udgangsbønner, som præst og menighedsråd har vedtaget at bruge.  Vi er et pastorat med to sogne, der har et varieret gudstjenesteliv med klassiske højmesser, mu

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring