Viser 629 S√łgeresultater

Rigshospitalet
K√łbenhavnsomr√•det, Blegdamsvej 9, 2100 K√łbenhavn DK
En introduktionsstilling med uddannelsesprogram og 12 m√•neders ans√¶ttelse ved Infektionsmedicinsk Klinik er ledig til bes√¶ttelse snarest muligt og senest pr. 1. september 2018. Stillingen er delt med henholdsvis 6 m√•neder i den infektionsmedicinske del og 6 m√•neder i Cystisk Fibrose-enheden i Infektionsmedicinsk Klinik (1301772-01-i-04 ). Infektionsmedicinsk Klinik ‚Äď CF-enheden Det √ėstdanske Center for Cystisk Fibrose er administrativt delt i en b√łrnesektion varetaget af P√¶diatrisk Klinik og en voksensektion under Infektionsmedicinsk Klinik. Voksensektionen varetager indl√¶ggelse og ambulant behandling af ca. 200 patienter. Til enheden er knyttet tre overl√¶ger og √©n reservel√¶ge. P√• grund af patienternes multifacetterede og komplekse problemer er reservel√¶gen fast tilknyttet enheden i 6 m√•neder med kun enkeltst√•ende vagter eller anden funktion i Infektionsmedicinsk Klinik. Infekti
Region Sjælland
Vestsjælland, Birkevænget 7, 4300 Holbæk DK
Ved Afdeling for B√łrne- og Ungdomspsykiatri, Region Sj√¶lland er en stilling som reservel√¶ge i introduktionsstilling ledig i B√łrne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Holb√¶k fra 01.09.18 eller efter n√¶rmere aftale. Stillingen er p√• 37 timer pr. uge. Stillingsnr. 3800430-52-i-02. B√łrne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sj√¶lland B√łrne- og ungdomspsykiatrien varetager behandlingen af b√łrn og unge i aldersgruppen 0-17 √•r. Unders√łgelse og behandling finder sted ud fra s√•vel en biologisk, psykologisk og socialpsykiatrisk tilgang og foreg√•r i et tv√¶rfagligt samarbejde, hvor du vil indg√• med din l√¶gefaglige viden. I det tv√¶rfaglige samarbejde vil der v√¶re l√¶gefaglig supervision af dine funktioner. Introduktionsstilling I-l√¶ge forl√łbet introducerer b√•de til b√łrne- og ungdomspsykiatrien. Der er vagtforpligtigelse knyttet til stillingen, dvs. der er enkelte vagter i Roskilde i dagtid fr
BISPEBJERG HOSPITAL
K√łbenhavnsomr√•det, Bispebjerg Bakke 23, 2400 K√łbenhavn DK
Specialet henvender sig til dig, der er interesseret i kliniske, patientrelaterede farmakologiske problemstillinger og i samarbejdet p√• tv√¶rs af specialer og faggrupper, men ogs√• til dig, som er forskningsinteresseret. Du vil opleve stor lydh√łrhed og interesse, hvis du allerede er involveret i et forskningsprojekt. Vi er omkring 50 ansatte best√•ende af l√¶ger, farmaceuter, sygeplejersker, kemikere, bioanalytikere, laboranter og sekret√¶rer, et varierende antal ph.d.-stipendiater/kliniske assistenter samt farmaceut- og l√¶gestuderende. Afdelingen har desuden et avanceret laboratorium, beliggende p√• RH, som varetager rutine og forskningsanalyser. Vi d√¶kker s√•ledes alle facetter af klinisk farmakologi. Klinisk farmakologi er et l√¶gevidenskabeligt speciale som kombinerer l√¶gefaglig, farmakologisk, epidemiologisk og sundheds√łkonomisk ekspertise med henblik p√• at fremme en rationel, sikker og √łkonomisk anvendelse af l√¶gemidler. Du vil derfor f√• en god inds
Psykiatrisk Center Ballerup
K√łbenhavnsomr√•det, Maglev√¶nget 2, 2750 Ballerup DK
Vil du v√¶re speciall√¶ge p√• et integreret sengeafsnit for spiseforstyrrelser? Erfaring med behandling af spiseforstyrrelser er en fordel, men ikke et must. Der vil v√¶re mulighed for kompetenceudvikling p√• et master class diplom forl√łb i spiseforstyrrelser i England. P√• PC Ballerup er samlet 120 erfarne fagprofessionelle, der arbejder med spiseforstyrrelser. Det samlede spiseforstyrrelsesomr√•de har et stort psykoterapeutisk ambulatorium, et dagafsnit og to sengeafsnit med i alt 27 sengepladser. D√łgnafsnit 3 behandler patienter med sv√¶r anoreksi, som ofte er langvarig og med h√łj grad af comorbiditet. Der er plads til 11 patienter med behov for d√łgnindl√¶ggelse i op til 26 uger fordelt p√• henholdsvis 7 √•bne og 4 intensive sengepladser. Afsnittet arbejder med en faseopdelt behandling, i et t√¶t tv√¶rfagligt samarbejde mellem l√¶ger, sygeplejersker, psykologer, social & sundhedsassistenter, fysioterapeut, socialr√•dgiver og di√¶tister.
Rigshospitalet
K√łbenhavnsomr√•det, Blegdamsvej 9, 2100 K√łbenhavn DK
En stilling som vikar for overlæge 31 timer ugentligt ved Tværfagligt Smertecenter er ledig fra den 1. september 2018 til den 31. august 2019. Stillingen er vagtfri. Administrativt er Tværfagligt Smertecenter underlagt Neurocentrets Neuroanæstesiologiske Klinik. Neurocentret omfatter specialerne neurofysiologi, neurokirurgi, neurolog samt anæstesiologi. Smertecentret ledes af en afsnitsledelse bestående af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. Afsnitsledelsen refererer til klinikledelsen i Neuroanæstesiologisk Klinik. Smertecentrets arbejds- og ansvarsområder er patientbehandling, forskning, undervisning og ud-dannelse. Smertecentret har selvstændigt behandlingsansvar overfor ambulante patienter med længerevaren-de og kroniske smertetilstande. Smertecentret har tilsynsfunktion overfor indlagte komplekse pati-enter og tilbyder endvidere en hurtig/tidlig vurdering af ambulante patienter i risiko for at udvikle en kronisk smertetil
Sygehus Lillebælt , Kolding sygehus
Syddanmark, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding DK
Akutmedicin er endelig godkendt som speciale, og vi gl√¶der os rigtig meget til at give dig en super god introduktionsstilling i akutmedicin p√• Akutafdelingen, Kolding Sygehus - som kan v√¶re starten p√• din karrierevej som akutmediciner. Vi s√łger derfor 1 l√¶ge mere til introduktionsstillingerne med bes√¶ttelse fra 1. september 2018 eller efter n√¶rmere aftale. Akutmedicin er et fagligt bredt speciale, hvor du vil m√łde meget varierede patienter fra de ortop√¶dkirurgiske sm√•skader over mavesmerterne i organkirurgien til den kritisk syge medicinske patient. S√• hvis du dr√łmmer om at blive en del af en afdeling og et sygehus, hvor der er et godt uddannelsesmilj√ł, gode muligheder for faglig udvikling med t√¶t supervision af de bedste kolleger, s√• er det her, du skal sl√• til! Dine funktioner som introduktionsl√¶ge: Du bliver ansat i Akutafdelingen i 12 m√•neder, hvor dit daglige arbejde vil foreg√•. Du vil blive tilknytt
Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge
K√łbenhavnsomr√•det, Islands Brygge 67, 2300 K√łbenhavn DK
Har du lyst til faglig udvikling, br√¶nder du for patienternes tryghed og har du id√©er til, hvordan vi sammen kan g√łre sundhedsv√¶senet mere sikkert? Har du lyst til at pr√¶ge udviklingen af det risikobaserede tilsyn? S√• har vi brug for dig! Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og R√•dgivning Nord, s√łger en overl√¶ge eller afdelingsl√¶ge i fuldtidsstilling med tiltr√¶delse snarest muligt. Om Tilsyn og R√•dgivning Nord Vi varetager tilsynet med sundhedspersoner og sundhedsv√¶senets organisationer i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Derudover yder vi sundhedsfaglig r√•dgivning til andre myndigheder i relation til bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, milj√łsager, retsl√¶gelige ligsyn og trafikmedicin. Kontoret er pr√¶get af et godt og t√¶t kollegialt samarbejde b√•de fagligt og socialt med fokus p√• udvikling og l√¶ring. Dine kollegaer er bl.a. l√¶ger, sygeplejersker, jurister, folke
Psykiatrisk Afdeling Odense
Syddanmark, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense DK
Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion s√łger 1 introduktionsreservel√¶ge pr. 1. september 2018. Stillingen er en 1-√•rig ans√¶ttelse. Om afdelingen: Afdelingen har 101 normerede senge fordelt p√• 2 intensive afsnit, 2 √•bne, specialiserede afsnit, et geronto- og et affektivt afsnit. Der er desuden ambulant efterbehandling. Til afdelingen er der yderligere tilknyttet Lokalpsykiatri. I afdelingen er der et aktivt forsknings- og uddannelsesmilj√ł, som introduktionsl√¶gerne forventes at indg√• i. Rotation mellem afdelingernes teams og afsnit m√• forventes. "Psykiatrisk Afdeling i Odense er universitetsafdeling, hvorfor der i afdelingen j√¶vnligt vil v√¶re forskningsprojekter som ansatte skal bidrage til". Arbejdstilrettel√¶ggelse: 2-skiftet forvagt i et 12 mands rul. Yderligere oplysninger: For yderligere oplysninger er du velkommen til at k
Region Nordjylland
Nordjylland, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg DK
1 introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ledig til besættelse 1.9.2018 (8001-22-46-i-2) Afdelingen er den eneste øre-næse-halskirurgiske afdeling i Region Nordjylland og varetager de fleste funktioner på regions og højtspecialiseret niveau. Afdelingen udreder og behandler et stort antal cancer patienter og derudover varetages benign halskirurgi, ørekirurgi og næse- og bihulekirurgi m. brug af navigation. Afdelingen udreder og behandler et stort antal patient med vestibulogiske lidelser og et stigende antal patienter med søvnlidelser. Introduktionslægen vil have god mulighed for at opnå et stort antal kirurgiske indgreb og tilegne sig såvel bred som højtspecialiseret viden.Afdelingen har et godt og uformelt arbejdsklima, både interkollegialt og med vore samarbejdspartnere.Den lægelige stabsstruktur på Den Funktionsbærende Enhed omfatter 1 ledende overlæ
Region Nordjylland
Nordjylland, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg DK
I forbindelse med igangværende implementering af en neuroradiologisk interventionsfunktion er en nyoprettet stilling som afdelingslæge ved Neuroanæstesiologi ledig til besættelse snarest.KlinikkenKlinik ABK er en overordnet, ledelsesmæssig organisation for flere forskellige specialer ved Aalborg Universitetshospital.SpecialetAnæstesi og Intensiv SydAnæstesi og Intensiv Syd varetager på matriklerne Aalborg Syd, Hobro og Farsø forekommende opgaver og funktioner på alle niveauer indenfor: • Klinisk anæstesi• Intensiv medicinsk terapi• Opvågning• Smertebehandling• Præhospital behandling• Interhospital transport af kritisk syge patienter Højt specialiserede funktioner i forhold til børn foregår dog, idet omfanget heraf e

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring