Viser 800 Søgeresultater

Region Sjælland
Vestsjælland, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk DK
Stillingen ønskes besat af en afdelingslæge, som har interesse inden for traumer, sårbehandling og børneortopædi. Stillingen indbefatter 12-skiftet vagt med tilstedeværelse fra vagtværelse. Afdelingen har akut modtagefunktion herunder traumemodtagelse i samarbejde med sygehusets Akutafdeling. De akutte indlæggelser udgør 80%, hvorfor der er mulighed for at få rutine inden for traumatologi. Herudover har afdelingen særlig interesse inden for skulderkirurgi (regionsfunktion), hofte og hofterevisionskirurgi samt fodkirurgi på for/mellemfod. Afdelingen deltager i studenterundervisning og har læger i introduktions-, blok- og hoveduddannelsesstillinger. Afdelingen lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde, og det forventes at ansøger kan indgå som en del af et tværfagligt team. Der lægges vægt på kvalitet i mødet med patienterne, herunder fokus på patientinformation og patientmedinddragelse. Afdelingen har fokus på værdi for borgeren.
Præhospitalet, AMK-læger
Midtjylland, Olof Palmes Allé 34, 8200 Århus DK
Rette hjælp i rette tid til alle patienter. Brænder du for det akutte og for at skabe optimal visitation af rette hjælp til akut syge og tilskadekomne?Kan du spille en central rolle i koordinationen af hele Region Midtjyllands samlede, sundhedsfaglige indsats, når det virkelig brænder på?Har du ambitioner om ledelse på højt niveau?Har du vist talent for ledelse og lyst til at udvikle talentet? Så har vi jobbet og udviklingsmuligheden til dig  AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland har ansvaret for at visitere opkald fra ca. 600 borgere dagligt og yde den rette hjælp. Det gælder såvel ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikopter som akutbiler og lokale 112-førstehjælpere, og det gælder råd og vejledning, når den rette hjælp ikke er indlæggelse med ambulance. Som ledende overlæge i AMK-vagtcentralen bliver du leder for den første del af den akutte hjælp, som har afgørende bety
Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus
Syddanmark, Sygehusvej 24, 6000 Kolding DK
Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus er inde i en rigtig positiv udvikling og har stadfæstet sin rolle som en central afdeling i et stort akutsygehus. Til holdet af ca. 70 læger har vi brug for introduktionslæger som vi kan overbevise om, at de intern medicinske specialer er det mest spændende man kan forestille sig! Stillingerne er ledige fra 1. sep. 2018 eller efter individuel aftale. Om Sygehus Lillebælt: Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med tre skarpe profiler: Kolding Sygehus er et topmoderne akutsygehus med ekspertise til alle patienter - døgnet rundt. Vejle Sygehus er kræft- og specialistsygehuset. Middelfart Sygehus er fælles indgang for alle regionale rygpatienter. Læs mere om Sygehus Lillebælt her https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223295 Om Medicinske Sygdomme: Medicinske Sygdomme har 64 stationære senge samt et observation
Medicinsk afdeling
Midtjylland, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg DK
En stilling som afdelingslæge i intern medicin: lungemedicin ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg opslås til besættelse den 1. september 2018 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Om stillingenAfdelingslægen skal sammen med afdelingens øvrige lungemedicinske speciallæger varetage driften af de lungemedicinske funktioner i henhold til funktionsbeskrivelsen, samt de funktioner som generelt følger af ansættelse som speciallæge ved Medicinsk Afdeling. Kvalifikationer og kompetencer:Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: lungemedicin, gerne med særlig interesse i allergi. Endvidere kvalificeret i henhold til opfyldelse af funktionsbeskrivelsen. Afdelingen prioriterer undervisning og uddannelse højt. Det er derfor en fordel, hvis ansøger har erfaring med vejledning af yngre læger i videreuddannelse og dokumentere
Onkologisk Afdeling
Københavnsområdet, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev DK
Stilling som reservelæge i Introduktionsstilling med tilhørende uddannelsesprogram, er ledig til besættelse den 1. juni 2018 eller snarest derefter. Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital er en af Danmarks største og førende kræftafdelinger med international ekspertise inden for behandling af kræftsygdomme. Vi giver strålebehandling, kemoterapi og behandling med nye specielle stoffer, der virker mod kræft. Onkologisk Afdeling er opdelt i fire team, der hver ledes af en overlæge, en afdelingssygeplejerske og en teamsekretær. Herudover repræsenterer Stråleterapien et selvstændigt område, ledet af en overlæge, en cheffysiker og en ledende områdesygeplejerske. Ansættelse på Onkologisk Afdeling kan, udover at være relevant for læger, som søger uddannelse inden for onkologien, - være relevant for læger, som søger uddannelse inden for gynækologi, otorhinolaryngologi, medicinsk gastroenterologi, lungemedicin og hæmatologi.
Medicinsk afdeling
Københavnsområdet, Italiensvej 1, 2300 København DK
Vi søger en speciallæge i geriatri til besættelse af en overlægestilling/afdelingslægestilling afhængig af kvalifikationer. Ansættelse fra 1/8 2018 eller efter aftale. Geriatrisk Afsnit, der er en del af Medicinsk Afdeling, består af et sengeafsnit med 26 senge samt et ambulatorium, der varetager opfølgning efter indlæggelse samt basal faldudredning og geriatrisk vurdering. Sengeafsnittet modtager fortrinsvis patienter direkte fra Akutklinikken, men også via overflytning fra Hospitalets øvrige afsnit og eksterne overflytninger efter aftale. Til geriatrisk afsnit har vi fast tilknyttet fysioterapeuter og ergoterapeuter, der indgår som fast personale i afdelingen. Det tværfaglige samarbejde vægtes meget højt, så vel i afsnittet som i den ambulante funktion. Et vigtigt fokusområde er vedholdende og løbende geriatrisk kompetence udvikling, Et arbejde som du som kommende kollega vil blive en stor del af. Afsnittet varetager desuden undervisning af medi
Hjertesygdomme
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Århus DK
Sygeplejerske til vikariat i Hjertesygdomme, sengeafsnit 1, 32 timer/ugentligt, fra 1. maj 2018 eller efter aftale. Vi søger en sygeplejerske, der har lyst til at være en del af vores spændende, udfordrende afsnit og dejlige personalegruppe. Hjertesygdomme, sengeafsnit 1 har speciale indenfor hjertesvigt, hjertetransplantation, pulmonal hypertension og voksne med medfødt hjertesygdom. Vi modtager såvel akutte som planlagte patienter med forskellige hjertesygdomme, og varetager således pleje og behandling af en meget varieret gruppe af hjertemedicinske patienter, hvor indlæggelsestiden varierer fra få dage til flere uger. En stor gruppe patienter kommer til forskellige invasive undersøgelser og behandlinger på vores kardiologiske laboratorie. En anden stor patientgruppe er patienter med en kronisk hjertesygdom, der indlægges pga. forværring af deres tilstand. I forbindelse med udskrivelse af disse pa
Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg
Syddanmark, Valdemarsgade 53, 5700 Svendborg DK
Har du lyst til nye udfordringer, og drømmer du om at arbejde blandt dygtige kollegaer i et lærerigt og spændende miljø, hvor fagligheden er højt prioriteret, så er det DIG vi søger! Vi har stillinger som anæstesisygeplejersker til besættelse pr 1. juni 2018 eller efter aftale. Arbejdstiden er som udgangspunkt 32 eller 37 timer ugentligt. Anden ansættelsesbrøk kan aftales. Er du interesseret i et vikariat, kan vi også tilbyde dette. Dagkirurgisk Center (DKC) består af DKC-Nyborg og DKC-Svendborg og varetager den dagkirurgiske funktion med 38 ugentlige lejer fordelt med 13 lejer i Nyborg og 25 lejer i Svendborg. DKC hører organisatorisk under Anæstesiologisk Intensiv afdeling V, OUH Svendborg Sygehus. Disse stillinger er med med primært ansættelsessted i DKC-Svendborg. Afsnittet er kendetegnet ved at være en dagkirurgisk enhed, som har ”det hele patientforløb” fra modtagelsen til udskrivelsen fra egen opvågningsstue. Afsni
Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus
Syddanmark, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding DK
Bedøvelse og Intensiv, Kolding, Patienternes Akutsygehus Er det dig? Så har vi to faste stillinger, timetallet taler vi om. Anæstesiafsnittet Kolding betjener operationsafdelingen, der har specialer fordelt på organkirurgi, gynækologi/obstetrik, ortopædkirurgi og karkirurgi. Vi varetager de akutte opgaver / kald i huset. De akutte opgaver er øget gennem de seneste par år i takt med den fulde implementering af de akutte funktioner for hele Sygehus Lillebælt i Kolding. Således er 70% af operationerne på central OP akutte operationer. Her og nu er vi i gang med implementering af en hybridstue. Bedøvelse og Intensiv består af: Anæstesi – med ca. 7.000 anæstesier årligt Korttids- og Opvågningsafsnit Intensiv – med ca. 900 patienter årligt Dagklinik - med ca. 3000 anæstesier årligt Her kan du blive del af en spændende hverdag med kompetente og super e
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Nordsjælland, Esrumvej 143, 3000 Helsingør DK
Har du lyst og interesse for arbejdet med den psykiatriske patient? Lige meget om du har erfaring eller ej, kan vi tilbyde en spændende stilling hos os. Afsnit 2712 har 16 sengepladser. Vi modtager patienter med indlæggelseskrævende psykiatriske lidelser til udredning og behandling. Behandling og pleje tilrettelægges ud fra en helhedsorienteret tænkning. Den sygeplejefaglige referenceramme tager afsæt i ”Tidevandsmodellen”. Vi arbejder ligeledes ud fra kognitiv adfærdsterapi og er optaget af at understøtte patientens personlige recoveryproces. Som noget helt nyt er vi netop gået i gang med implementering af Safewards. Psykiatrisk Center Nordsjælland arbejder herudover struktureret med forbedringsarbejdet ud fra Lean-metoden, hvilket giver dig som medarbejder mulighed for at have indflydelse på forbedring af afsnittets arbejdsgange og faglige udvikling. Afsnitsledelsen har derudover stort fokus på

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring