Viser 905 Søgeresultater

Region Nordjylland
Nordjylland, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg DK
Stråleterapi RadiografAfdelingen for Medicinsk Fysik, Aalborg Universitetshospital.En stilling som stråleterapi radiograf ved Afdelingen for Medicinsk Fysik, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.Vi tilbyder et spændende job, hvor du indgår i et tværfagligt samarbejde med andre personalegrupper indenfor sundhedssektoren. Som stråleterapi radiograf ved afdelingen vil dit arbejde primært være knyttet til forberedelse af strålebehandling til kræftpatienter. Funktionerne omfatter blandt andet: • Udførelse af patient fiksation• Udførelse af terapiscanninger med modaliteterne CT, MR og PETCT• Indtegning af risikoorganer på CT og MR• Indtegning af target for udvalgte diagnosegrupper• Kvalite
Onkologisk Klinik
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9, 2100 København DK
Vi udvider og har en ledig, fast, fuldtidsstilling til besættelse snarest.   I Klinisk Forskningsenhed (KFE) skal du indgå som en del af et team, der gennemfører kliniske fase l, ll og lll medicinforsøg til voksne patienter med kræft.   Jobbet byder på en alsidig hverdag med selvstændige opgaver, som kan veksle mellem både rutine og mere komplekse opgaver, af klinisk og administrativ art. Vi har travlt, men får løst de mangeartede opgaver samtidig med, at vi holder fokus på kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø.   Dine kommende opgaver, vil afhænge af dine kvalifikationer, og du vil naturligvis få en grundig oplæring og vejledning af erfarne og engagerede kolleger.   I KFE vil dine arbejdsopgaver og ansvar være at:   • lagerstyre og bestille laboratoriekit til alle forsøgene   • håndtere og forsende blodprøver og biopsier i relation til vores igangværende forsøg   •
Biomedicinsk Institut
Københavnsområdet, Institut for Farmaci, Universitetsparken 2, 2100 København DK
Laboratory technician/or Biomedical Laboratory Scientist position in G protein-coupled receptor research: from in vitro pharmacology to in vivo mechanismThe Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health and Medical Sciences at the University of Copenhagen is offering a position for a motivated laboratory technician/Biomedical Laboratory Scientist, within the group for molecular pharmacology of Prof. Mette Rosenkilde for 4 years, full-time and scheduled to start as soon as possible, e.g. from 1 March 2018. About us The Department of Biomedical Sciences is concentrating on basic research from a clinical perspective to improve diagnostics and patient therapies. The molecular pharmacology group comprise 25 strongly motivated group members with diverse backgrounds, enabling an interdisciplinary approach to the challenging projects – all in the field of G protein-coupled receptor (GPCR) research. For more information about the group
Sygehusapoteket, Sygehus Lillebælt
Syddanmark, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle DK
Drømmer du om en afvekslende hverdag på et apotek, hvor du skal arbejde med polyfarmaci, patientnære opgaver og skabe tryghed hos patienten?     Så kan du blive vores nye medarbejder på Apoteket Sygehus Lillebælt – Kolding .     Jobbet     Afdelingen for nyresygdomme består af en sengeafdeling, et ambulatorium, en dialyseafdeling og nyrepatienter, der dialyseres derhjemme.     Dit job bliver at servicere patienter med medicin både på sygehuset og derhjemme. Antallet af hjemmepatienter udgør ca 40, der får leverancer fra sygehuset hver 14.dag. Her skal du hjælpe med at få sendt det rigtige medicin ud til disse.     Herudover skal du lave medicinafstemning og/eller medicinanamnese på udvalgte kirurgiske patienter på akutafdelingen i samarbejde med en kollega og afdelingen. Tidsforbrug på denne opgave er ca. 6 timer om ugen.   I spidsbelastnings
Region Nordjylland
Nordjylland, Reberbansgade 15, 9000 Aalborg DK
IntroduktionsreservelægeAnsættelsesdato: 01.03.2018.To 1-årige introduktionsstillinger i neurologi er ledig til besættelse pr. 01.03.2018 (eller efter aftale).Neurologisk Afdeling prioriterer postgraduat uddannelse særdeles højt, hvilket afspejler sig i gode evalueringer fra de uddannelsessøgende.Vi tilstræber at have en velfungerende og aktiv uddannelsesafdeling med et godt og trygt uddannelsesmiljø, og hvor der hele tiden er fokus på nye initiativer, der kan optimere uddannelsen.Der er særdeles gode muligheder for at dygtiggøre sig i neurologi både klinisk og forskningsmæssigt. Afdelingen har et traditionsrigt samarbejde med en gæsteprofessor fra et af verdens bedste uddannelsessteder indenfor neurologi.Blandt flere spændende aktiviteter ved afdelingen kan nævnes trombolys
Region Sjælland
Vestsjælland, Lykkebækvej 1, 4600 Køge DK
Iintroduktionsstilling i intern medicin er ledig 01.03.18 eller evt. 01.04.18. Stillingen indeholder 12 måneders ansættelse i Kardiologisk Afdeling (Stillingsnr. 3800A11-01-i-15) på Sjællands universitetshospital, Køge. Evt. kan man dele stillingen op med start ½ år i Køge og ½ år i Roskilde Kardiologisk Afdeling hvis det ønskes. Kardiologisk afsnit, SUH Køge Består af et kardiologisk sengeafsnit med 20 senge med et otte skiftet forvagtslag med tilstedeværelse samt en otte skiftet bagvagt med tilkald fra bolig. Dagarbejdet omfatter udover vagtarbejde med modtagelse af akutte kardiologiske patienter også i rigeligt omfang stuegang – og i et vist omfang ambulatorietjeneste samt mulighed for oplæring i ekkokardiografi, afhængig af interesse og kompetenceprofil. Forvagten deltager i hjertestop teamet som teamleder og tilbydes ALS-kursus.
Filadelfia
Vestsjælland, Kolonivej 1, 4293 Sorø DK
Har du interesse for epileptologi og ønsker at udvikle dig yderligere? Vi søger en afdelingslæge med interesse for epilepsi med tiltrædelse så snart som muligt. Epilepsihospitalets pædiatriske afdeling har 16 sengepladser og et travlt ambulatorium for børn og unge. Afdelingen har et højt fagligt niveau og får henvist komplicerede patienter fra hele Danmark og udlandet. Stillingen: Fast tilknytning til pædiatrisk afdeling Stuegange som deles med afsnittets faste speciallæger Ambulatoriearbejde Mulighed for opkvalificering inden for højt specialiserede funktioner såsom epilepsikirurgi, VNS-behandling, ketogen - diæt m.v. Mulighed for involvering i administrative opgaver og udvikling af kvalitet Stillingen er forbundet med tilstedeværelsesvagt ca. 1 gang ugentligt hvor hele hospitalet serviceres i aften-nattimerne Vi tilbyder: En spændend
AUH Afd P - Sengeafsnit P1
Midtjylland, Skovagervej 2, 8240 Århus DK
Har du lyst til at være med til at starte et helt nyt afsnit op? En stilling som afdelingslæge i forbindelse hermed er ledig til besættelse pr. 01.04.2018 eller efter aftale. Folketinget har besluttet at der skal etableres særlige pladser til en særligt udfordret målgruppe i psykiatrien, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb på tre til seks måneder. I første omgang åbnes der i løbet af foråret 2018 syv særlige pladser i forbindelse med Afsnit P1. I forbindelse med udflytningen til Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i november 2018 udvides afsnittet til at kunne rumme 16 patienter. Afsnittet vil i forbindelse med udvidelsen og flytningen blive et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal arbejde rehabiliterende og der vil være ansat mange forskellige faggrupper: læger, psykolog, sygeplejersker, misbrugskonsulent, socialrådgiver, lægesekretær, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter. Målgruppen
Neurofysiologisk Klinik
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9, 2100 København DK
Afdelingslæge til Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet.Vi søger en speciallæge i neurologi eller klinisk neurofysiologi til tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.For en neurologisk speciallæge, vil der tillige være mulighed for at indgå aftale om fagområde-uddannelse i klinisk neurofysiologi.Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet er landets største neurofysiologiske afdeling. Lægestaben består af 3 professorer og 9 overlæger, 7 afdelingslæger og læger under uddannelse og i alt har klinikken ca. 130 ansatte. Klinikken er organiseret i 3 fagsøjler: Fagsøjle for EMG, EP og intraoperativ monitorering Fagsøjle for EEG incl. langtidsmonitorering Fagsøjle for søvnsygdomme (Dansk Center for Søvnmedicin) Klinikken har to hovedmatrikler, Blegdamsvej og Glostup samt udefunktioner på flere sygehuse i regionen. På Bispebjerg Hospital findes afsnit til un
Børneafdelingen
Midtjylland, Skovlyvej 1, 8930 Randers DK
Afdelingslæge ved Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers, 1. marts 2018.Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers søger afdelingslæge i fra 1. marts 2018 eller snarest derefter.Vi søger en speciallæge i pædiatri, der har interesse for neonatologi og som ønsker at bidrage til Børneafdelingens fortsatte udvikling og medvirke til at sikre høj faglig kvalitet.Børneområdet er udvalgt som et af hospitalets spydspidsområder. Børneafdelingen modtager nyhenviste medicinske og kirurgiske børn inden for alle subspecialer, og omfatter dermed hele spændvidden i det pædiatriske speciale.Vi har en høj faglig standard og tilbyder behandling, der bygger på evidensbaserede retningslinjer. Vi prioriterer uddannelse og faglig udvikling højt og forventer, at alle bidrager positivt til et stimulerende og udfordrende læringsmiljø.Vores samarbejde i og uden for afdelingen er kendetegnet ved gensidig r

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring