Viser 95 Søgeresultater

Park og Vej
Nordsjælland, Vassingerødvej 2, 3540 Allerød DK
Park & Vej i Allerød Kommune søger en god og fleksibel kollega til vores fejemaskine. Tiltrædelse 1. april 2018 eller om muligt før. Stillingen er på 37 timer om ugen. Arbejdstiden ligger mellem kl. 7.00-15.30 mandag til torsdag og kl. 7.00-12.00 fredag. Dog vil det forventes, at du i vinterhalvåret indgår i kommunens vinterberedskab og dermed står til rådighed for arbejdets udførelse når dette kræves. Om osPark & Vej er en selvstændig virksomhed i afdelingen Teknik og Drift i Allerød Kommune. Vi har til huse på Materielgården i Lynge. Park & Vej varetager drift og vedligehold af kommunens veje, grønne områder samt skoler, institutioners og idrætsanlægs udearealer. Vi tilbyder: Gode kolleger i et uformelt og dynamisk arbejdsmiljø. Ordentlige arbejdsforhold og masser af frisk luft. Faglige og personlige udviklingsmuligheder og kort afstand til chef og kolleger. Muligh
Slipstrøm ApS
Midtjylland, Nordre Strandvej 5A, 8240 Århus DK
Ønsker du at udnytte og udvide dit netværk? Er du ikke bange for at gå forrest, gå egne veje og i det hele taget tænke ud af boksen? Ønsker du høje frihedsgrader og resultatbaseret løn? Og sidst men ikke mindst vigtigt - Kan du udvikle kreative ideer centreret omkring kultur og medskabelse? Hvis du kan svare ja til ovenstående, og samtidigt kan dokumentere dit talent, er du nok vores nye kollega. BAG OM SLIPSTRØM Slipstrøms mission er at styrke og udvikle vækstlaget af kulturproducerende virksomheder og vores vision er, at vi, i samarbejde med vores partnere, skaber øget synlighed og omsætning for vores kunder. Vores team spænder bredt i forhold til uddannelse, køn og alder, og du kan trække på mange kompetencer, ligesom vi forventer, at du både vil og kan spille ind på banen. Målet med vores servic
Bemandede Legepladser
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
I København er der 26 bemandede legepladser fordelt over hele byen. Her er personalet ansat til at skabe trygge mødesteder og åndehuller for hele familien. Bemandede legepladser er organiseret i Center for Driftsudvikling, Byens Drift, Teknik og Miljøforvaltningen og arbejder med at favne, opfange og udvikle sig i takt med byen og borgernes behov. Om jobbetVi søger en projektleder i en syv måneder, der med overblik, systematik, sans for kommunikation og økonomi kan koordinere processen med etablering af en bemandet legeplads i Kulbanekvarteret. I 2017 bevilligede politikerne midler til en bemandet legeplads i Kulbaneparken, som i samspil med Områdefornyelsen Kulbanekvarterets initiativer, skal danne ramme for nye mødesteder og udvikling i området. Som projektleder vil du følge processen fra de indledende møder med interessenter og fagfolk til etableringen af selve legepladsen, der skal stå klar i sensommere
Syddjurs Kommune
Midtjylland, Lundbergsvej 2, 8400 Syddjurs DK
Brænder du for udvikling og implementering af smart city, og tør du stå forrest i et projekt med mange interessenter?Med Smart Syddjurs vil Syddjurs Kommune udleve visionen om et samfund, hvor vi udnytter de digitale teknologier til at skabe det gode liv – i et samarbejde mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.Smart Syddjurs – en strategi med langt lysSyddjurs Kommune har udarbejdet en strategiplan der i perioden frem mod 2030 skal gøre Syddjurs til et smart community. Strategiplanen er udarbejdet i 2016 i samarbejde med kampagnen På Forkant, og den har afsæt i udrulningen af en samlet digital infrastruktur bestående af højhastighedsnet og mobilmaster. Pt. har 83% af husstandene i Syddjurs Kommune adgang til højhastighedsnet.Visionen er ambitiøs og for at opnå det, skal vi arbejde tæt sammen me
Gladsaxe Kommune
Københavnsområdet, Rådhus Alle 7, 2860 Gladsaxe DK
Vil du være med til at indfri vores målsætning om at være en klimavenlig by? Klimaforandringerne oplever vi allerede konsekvenserne af verden over. Gladsaxe Kommune går aktivt ind i den dagsorden og har stort fokus på at nedbringe udledningen af CO2 og bidrage til at forebygge kritiske temperaturstigninger. Vi arbejder målrettet på at styrke en bæredygtig adfærd, nedsætte energiforbruget og fremme mobilitet og klimavenlig transport. Facilitering, formidling og samskabelseDu bliver projektleder i vores Klima og Natur team, hvor du i makkerskab med en kollega får ansvaret for at indfri målene i vores ambitiøse CO2- og Miljøplan og sikre fremdrift i arbejdet med klimaforebyggelse. Samskabelse og dialog omkring udfordringen er helt centralt i vores klimaforebyggende indsats. Vi har fokus på at invitere borgere, boligafdelinger og virksomheder med til at udtænke løsninger, og at tænke flere indsatser sammen s
VELUX A/S
Midtjylland, Rydalvej 2, 8752 Horsens DK
Are you a skilled project manager, and would you like to work cross-functionally in a large international organisation? Can you maintain a holistic view while linking product development and production? Then join a company that leads the market in sustainable indoor living. Here, you will join our dedicated daylight team, who manage projects within the supply area, linking product development, production, quality, procurement and logistics. Your challenges A vital part of your role will be to enable a cross-functional connection between technology, product development and production. Joining a small team of motivated colleagues, you will drive the development of and participate in the optimisation and implementation of production processes and new technology. You will achieve your results in close collaboration with our European factories as well as the product development organisation and other internal stakeholders. As you are part of
Arbejdsmedicinsk Klinik
Midtjylland, Gl. Landevej 61, 7400 Herning DK
Det er vigtigt, at patienterne inddrages i deres egne forløb, så hvert enkelt forløb i langt højere grad kan skræddersys efter individuelle behov. I AmbuFlex arbejder vi derfor målrettet med at øge anvendelsen af patientrapporterede oplysninger PRO i klinisk praksis, ved hjælp af spørgeskemaer. Vores mål er at styrke patientinddragelsen, øge behandlingskvaliteten, fremme hensigtsmæssig brug af ressourcer og understøtte PRO-data til forskning og kvalitetsudvikling. Det går rigtigt godt – vi vokser, og vi har nu brug for dig.Der opslås derfor en nyoprettet stilling som projektkoordinator ved AmbuFlex med opstart senest 1. marts 2018. Din primære opgave bliver, at udvikle og implementere diagnosespecifikke AmbuFlex-projekter, i tæt samarbejde med de involverede afdelinger. Ligesom dine kolleger, vil du desuden få ansvar for at formidle og præsentere AmbuFlex på konferencer og i faglige fora. Vi søger en kollega, som brænder for at sty
Region Sjælland
Vestsjælland, Lykkebækvej 2, 4600 Køge DK
Byggeherreorganisationen Projekt Universitetshospital Køge har brug for flere stærke profiler. Kan du overskue store komplekse byggeprojekter og har du stor personlig og faglig gennemslagskraft? Så er det måske dig vi søger … Vi er godt på vej med projektet og har nu brug for flere kompetente ressourcer til projektets bygherreorganisation. Vi er på udkig efter tre stærke profiler med byggefaglig baggrund til at bistå med at udfylde den samlede bygherrefunktion i forbindelse med gennemførelsen af byggeriet. Den du erFælles for alle tre stillinger gælder, at du kan arbejde selvstændigt og er målorienteret. Som person er du udadvendt, god til at skabe relationer og formår at skabe resultater gennem samarbejde. Du ser samarbejde med mange interessenter som en styrke for projektet, og du formår at lytte og at fastholde de overordnede linjer for projektet, så de fastlagte leverancer kommer i mål. Som person er du åben
Styrelsen for It og Læring
Københavnsområdet, Vester Voldgade 123, 1552 København DK
Vi har travlt med nye spændende it-projekter på undervisningsområdet og søger derfor et antal projektledere til Undervisningsministeriet.     Aktuelt skal vi gennemføre en række store reformer af uddannelsesområdet. Der er indgået en politisk aftale om reform af den måde, vi hjælper de svageste unge videre i uddannelse eller til et job samt en trepartsaftale om bedre adgang for voksne til efter- og videreuddannelse. Begge reformer rummer store, vigtige it-projekter. Samtidig videreudvikles vores aktiviteter inden for formidling af data, rapporter og analyse, hvor især skolers og andre interessenters brug af dashboards og ledelsesinformation er et voksende fokusområde. Vi har brug for dygtige projektledere, der kan få projekterne i mål sammen med vores hold omkring opgaverne.     It-projekter på undervisningsområdet har stor betydning for hverdagen på de danske folkeskoler, erhvervsuddannelser, gymnasier og for efteruddannelsesomr
Struer Kommune
Midtjylland, Anlægsvej 6 - 10, 7600 Struer DK
Kostområdet – Struer Kommune søger en kostfaglig projektmedarbejder til digitaliserings- og udviklingsprojekter. Der er tale om en 4 måneders projektstilling på 35 timer pr. uge. Opgaverne vil primært bestå af optimering af vores køkkenadministrationssystem, hvor der vil være fokus på opdatering af menuplaner, madretter og opskrifter samt kostformer. Derudover skal produktion af forplejning fra Centralkøkkenet til decentrale institutioner digitaliseres og automatiseres yderligere og i den forbindelse skal der udarbejdes skriftlig dokumentation og undervisningsmateriale samt foretages undervisning af relevant personale. Dette er det primære projekt, der også omfatter at du skal være med at ”opfinde” den rigtige metode, dvs. vejen fra IT-system til praktisk udførelse i produktionskøkken. Arbejdet i vores køkkenadministrationssystem omfatter en del rutinepræget indtastningsarbejde, men samtidig også kompleks udviklingsarbejde. Sidst i forlø

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring