Viser 39 Søgeresultater

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Københavnsområdet, Njalsgade 72A, 2300 København DK
Styrelsen for International Rekruttering og Integration søger en medarbejder til nyoprettet bande task force.     Om Stillingen  Som led i statspuljeaftalen for 2018 skal der nedsættes en ny bande task force, som skal støtte kommunerne med at arbejde systematisk og koordineret med forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet. Initiativet skal understøtte, at kommunerne stopper fødekæden til banderne gennem en målrettet indsats over for familierne, så børn og unge i risiko for at blive rekrutteret til bandemiljøet, kommer væk fra gaden og i stedet fokuserer på skolegang, fritidsjob og almindelige fritidsaktiviteter.     Som medarbejder i styrelsen bliver du en del af et stærkt fagligt miljø i Kontoret for Forebyggelse og Medborgerskab med 25 engagerede kolleager, som arbejder med forebyggelse af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, parallelsamfund, radikalisering mv.   
Business Faxe Copenhagen
Vestsjælland, Industrivej 2, 4683 Faxe DK
Business Faxe (BF) er en erhvervsorganisation for virksomheder i Faxe Kommune. Business Faxe yder vejledning og inspiration til områdets erhvervsdrivende, og arbejder for at udvikle erhvervslivet i hele kommunen.Vores grundviden om kunderne skal forankres i vores CRM-system, som imidlertid ikke er anvendt optimalt frem til nu, og som mangler nogle oplagte features og elementer, der vil gøre anvendelsen mere målrettet og intuitiv.Projektet med at få optimeret CRM-systemet starter med konkretisering af en kravsspecifikation fulgt af en implementeringsfase og relevant efteruddannelse af brugerne. Og det har vi brug for hjælp til!Den rette hjælper har indsigt i IT, CRM-systemer og kravsspecifikationer. Men vedkommende har også humor og formidlingssans. Vi er en lille organisation bestående af en direktør, og 5 udviklings- og erhvervskonsulenter. Men vi har store planer! Har du lyst til at være en del af vores meget væsentlige udvik
Hvidovre Kommune
Københavnsområdet, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre DK
Er du vores nye fyrtårn inden for brugen af IT i den pædagogiske praksis? Kan du være med til udvikle, understøtte og kvalificere skolerne og klubbernes udvikling og igangværende arbejde på dette område? Så er det dig, vi søger!     Hvem er vi?   Center for Skole og Uddannelse består af Udvikling og Administration (rådhuset), ni folkeskoler inkl. SFO’er, en specialskole, en Ungdomsskole, en musikskole samt fem klubber.   Vi er en god blanding af HK’ere, læreruddannede, pædagoguddannede og AC’ere. Du vil blive en del af konsulentenheden, som har souschefen for Center for Skole og Uddannelse som personaleleder.     Igangværende indsatser   I Hvidovre Kommune har der gennem en længere årrække været fokus på at udvikle og understøtte skolernes pædagogiske og didaktiske praksis ved hjælp af IT. Hele skoleområdet arbejder i Google, og elever, medarbejdere, ledelse samt Centret er knyttet op på
Køge Kommune
Vestsjælland, Torvet 1, 4600 Køge DK
Da en af vore medarbejdere har valgt at gå ned i tid, har vi brug for supplerende hjælp i en periode til opgaver på affaldsområdet, først og fremmest drift herunder kontakt til vores renovatører og borgere. Stillingen er på 20 timer om ugen og tidsbegrænset til og med 31. juli 2019. Dine arbejdsopgaver i hovedtræk Daglig drift Kendskab til regulativer Generel kontakt til borgere og renovationsfirmaer Registrering af og opfølgning på adgangsforhold, antal tilmeldte enheder m.v. på kommunens adresser Vi forestiller os, at du er uddannet miljøtekniker, ingeniør eller anden relevant uddannelse har solid viden om og erfaring med affaldsområdet er god til at kommunikere med borgere, virksomheder, renovatører – både i skrift og tale er engagere
Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
Midtjylland, Borupvej 16, 7330 Ikast-Brande DK
This position involves working as part of the ‘Strategic Engagement Team’ (SET), responsible for supporting strategic sales engagements across EMEA. As the portfolio of Siemens DF PL continues to grow quickly, it is more and more challenging to define the value of end-to-end PLM solutions in the context of an industry. SET helps account teams in defining a holistic Value Proposition with a Digital Transformation vision, leveraging Industry related GSIs. As PLM market gets more competitive, opportunities are more difficult to close. SET supports account teams in structuring the engagement, leveraging Siemens good practices (SVS, Challenger, Advantedge…) taking into account all the aspects of a pursuit: customer relation, engagement staffing, realizable roadmap with end-to-end enterprise architecture, program setup, alignment with Product Development, etc. As customers get more mature, they look for comprehensive solutions aligned with their specific industr
PPR
Københavnsområdet, Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund DK
Afdelingen PPR i Albertslund Kommune søger pr. 1. april 2018 en specialpædagogisk udviklingskonsulent 37 timer om ugen. Du kommer til at være tilknyttet en af kommunens distriktsskoler i et tværfagligt team bestående af psykologer, pædagogiske vejledere og en tale-hørekonsulent. Derudover vil du arbejde tæt sammen med din faggruppe bestående af 3 andre specialpædagogiske udviklingskonsulenter. Dit arbejde vil blandt andet bestå i at støtte skolernes arbejde med at skabe inklusion i læringsrummet, så alle børn får mulighed for at modtage undervisning og agere i fællesskabet. Du og dit team arbejder konsultativt og understøttende i forhold til lærernes og pædagogernes handlemuligheder i klassen. Gennem værktøjer, vejledning, sparring og refleksionsrum med lærere og pædagoger faciliterer du og dit team understøttende læringsprocesser. Du kommer til at arbejde både på individ-, gruppe- og organisationsplan.
Aarhus Kommune
Midtjylland, Rådhuspladsen 2, 8000 Århus DK
Om jobbetKan du gøre et stort nummer ud af at arbejde med bibliotekstilbud til de små? Så er du måske den nye bibliotekar/medarbejder til Åby Bibliotek! Til Åby Biblioteker søger vi en ny kollega, der kan arbejde med formidling, viden, læring og kulturtilbud til små børn, institutioner og familier. Du skal i høj grad brænde for at gøre de små til biblioteksbrugere og du skal vise dem, hvad den biblioteks-verden rummer, sådan at de igen og igen får lyst til at gå på biblioteket sammen med deres familier og institutioner. Du har meget på hjertet ift. målgruppen, som du også skal være i stand til at inddrage. Du rækker ud til børnene og du får dem til at bidrage til at skabe indhold i biblioteket. Du ved en masse om børn og deres kultur og læringsbehov, og du kan anvende den viden til at skabe den n
Mariagerfjord Kommune
Nordjylland, Fjordgade 5, 9550 Mariagerfjord DK
PPR+ TalehørekonsulentPPR+ Mariagerfjord Kommune søger 1 talehørekonsulent i til en stilling med 25 t/uge med start snarest muligt.I Mariagerfjord kommune arbejder vi med et stort fokus på faglighed og fællesskab, som danner grundlaget for en tidlig og tværgående indsats. Grundlæggende arbejder vi ud fra et systemisk perspektiv, som skal understøtte det faglige fokus i praksis. Vi har et stort fokus på udviklingen af fagligheden, og de arbejdsopgaver vi løser, hvorfor vi for tiden har valgt at tage faggruppens fælles arbejdsgrundlag op som tema.Du kommer til at indgå i løsning af en række opgaver inden for dit fagområde. Her vil der både være traditionelleopgaver inden for 0-6 års feltet, og det vil være en fordel, hvis du ligeledes har kvalifikationer & kompetencer inden for læsning.Derudover vil du også, s
Syddanske Vaskerier
Syddanmark, Lille Grundet Hulvej 10, 7100 Vejle DK
Til en tidsbegrænset projektansættelse søger Region Syddanmark og Syddanske Vaskerier en chefrådgiver med vaskeriteknisk baggrund og solid økonomisk praktisk erfaring fra en offentlig aktivitetsfinansieret driftsenhed.    Vi søger en chefrådgiver, der kan fungere som sparringspartner for vaskeridirektøren og direktionen i Region Syddanmark i forbindelse med gennemførsel og implementering af udbud af vaskeriopgaven i regionen. Samtidigt skal chefrådgiveren medvirke til at sikre videreudvikling af den vaskeritekniske platform og rådgive organisationen i den videre forretningsudvikling.     Chefrådgiveren indgår i stabsfunktionen, og refererer i det daglige til vaskeridirektøren. Den rette kandidat skal derfor evne at påvirke organisationen uden direkte ledelsesansvar.    Den nye Chefrådgiver skal bistå og rådgive vaskeridirektøren på flg. områder:    Økonomi og adm
HEALTHGROUP A/S
Københavnsområdet, Henningsens Alle 8 1, 2900 Gentofte DK
Vi har travlt og søger hurtigst muligt en ny analysemedarbejder til vores afdeling for arbejdsmiljø og trivsel. Der er tale om en tidsbegrænset projektstilling på fuld tid med udløb den 31. december 2018. Der vil evt. være mulighed for forlængelse. Du indgår i et team sammen med tre projektledere, som står for tilrettelæggelsen og afviklingen af analyseprojekter – herunder APV, trivselsundersøgelser m.m. Du vil primært få ansvar for gennemførelsen af denne type opgaver for virksomheder i hele Danmark, dog med hovedvægt på Storkøbenhavn. Som analysekonsulent i Health Group, har du et varieret job i en uformel, men professionel atmosfære, med forskelligartede udfordringer og med kontakt til mange forskellige virksomheder. Projektledelse– Mødes med kunder og aftale spørgeskemaers indhold– Opre

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring