Viser 888 Søgeresultater

Danmarks Tekniske Universitet
Københavnsområdet, Anker Engelunds Vej 101A, 2800 Gladsaxe DK
Would you like to obtain a PhD and work in close collaboration with industry on developing future operational maintenance strategies and practices? Then you might be our new colleague at DTU, Department of Mechanical Engineering, Section for Engineering Design and Product Development. The section focuses on product design as well as systematic development of products and service systems. Applied research is central to the projects at the section and there is a wide portfolio of collaborations with companies of different organizational sizes and within different industries. The Section’s strong competencies and knowledge within design methods is being expanded with a new focus on operational activities to reflect the development in industry. The field of research focuses on systematic optimization of maintenance operations with an initial focus on the oil and gas industry. The research focuses on process optimization and asset management and relies on a quantitative
DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND
Københavnsområdet, Øster Voldgade 10, 1350 København DK
A postdoc position in the petrology of carbonate rocks is available at GEUS in the Department of Petrology and Economic Geology. The position is for three years and to be filled as soon as possible. The position The research to be undertaken concerns the petrological and mineralogical characterization of carbonate rocks of the Lower Cretaceous in the Danish sector of the North Sea that forms part of the Valdemar oil field. The aim of the project is to evaluate how the textural and compositional variation together with the diagenetic evolution relate to reservoir properties. The Valdemar Field is in general characterized by fine-grained sediments and a low permeability. The objective of the project is to investigate the stratigraphic and lateral variation in the rock composition, texture and diagenetic history of the carbonate reservoir. The project will combine SEM investigations using the automated mineralogy functionality Miner
Syddansk Universitet
Syddanmark, Campusvej 55, 5230 Odense DK
Applications are invited for a position in Sustainable Supply Chain Management at the Centre for Sustainable Supply Chain Engineering, Department of Technology and Innovation, University of Southern Denmark in Odense. The position is available from August 1, 2018 or as soon as possible thereafter. The applicant should have proven research record and experience in one or more of the following fields and be able to contribute to the development of the centre’s research areas. Sustainable / green supply chain, sustainable / green manufacturing Smart factory / Industry 4.0 environment focusing on sustainable supply chain Linking Industry 4.0 and circular economy with supply chain focus Resource and energy efficient supply chain / manufacturing Sustainable service supply chain management Sustainable operations management Corporate sustainability, sustainable consumption and production  The position
DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND
Københavnsområdet, Øster Voldgade 10, 1350 København DK
GEUS opbygger viden om geologien i Danmark og arbejder med 3D modellering af geologi i nationale og internationale projekter. Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning i Århus søger pr. 1/8-2018 en seniorforsker til projekter indenfor 3D geologisk modellering, herunder udvikling af nye modelleringsmetoder og anvendelse af fladedækkende geofysiske data, især i relation til vandressourcer og vandforvaltning. Jobindhold De primære arbejdsopgaver omfatter deltagelse i forsknings- og rådgivningsopgaver primært relateret til grundvand og med speciel vægt på 3D geologisk modellering. Modelleringsopgaverne vil centrere sig omkring geologisk tolkning af boredata og geofysiske data, især luftbårne elektromagnetiske data og seismik. Fokus vil være på både dybdegående geologisk tolkning med inddragelse af discipliner som stratigrafi, strukturel geologi samt sedimentære og glaciale processer og på udvikling af nye metoder og mo
Aarhus Universitet
Midtjylland, Ny Munkegade 120, 8000 Århus DK
The Department of Physics and Astronomy (http://www.phys.au.dk/) at Aarhus University invites applications for a permanent position as full Professor in experimental attosecond physics. The position is open from September 1, 2018. The Department aims to strengthen its activities within the field of experimental ultrafast physics, attosecond physics and nonlinear physics. Specifically, the successful candidate is expected to apply attosecond light sources to the study of ultrafast dynamics in atomic, molecular and/or in condensed matter systems. The successful candidate is expected to conduct an ambitious research program and to contribute to the development of the research field within the Department. Applicants should have an exceptionally strong record of original scientific research at the highest international level, and they should have extensive experience related to attosecond pulse generation. They should document dynamic leadership and talent f
University College Lillebælt - Campus Odense
Syddanmark, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense DK
Forskningsprogrammet Almendidaktik og Pædagogik inden for Afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund ved University College Lillebælt søger en til to forskningsassistenter til at indgå i løbende projekter og modne en egen ph.d.-ansøgning. Forskningsprogrammet arbejder med almendidaktiske og almenpædagogiske spørgsmål i et 0-18års-perspektiv. Programmet har projekter inden for blandt andet digital projektdidaktik, dannende undervisning og inden for temaer som mad, sundhed, bevægelse, leg i et didaktisk og pædagogisk perspektiv. Samtidigt spiller digitale og analoge læremidler samt udvikling af skoler og institutioner en stor rolle i vores tilgang. Vi arbejder ofte med kombinerede udviklings- og forskningsprojekter som også indeholder elementer af kompetenceudvikling for professionshøjskoler og praksisfeltet. Vi arbejder ud fra en metodemangfoldighed styret af vores forskningsinteresser, hvor kvantitative og kvalitative tilgange udv
University College Lillebælt - Campus Odense
Syddanmark, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense DK
Forskningsprogrammet Teknologi og fagdidaktik inden for Afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund ved University College Lillebælt søger en til to forskningsassistenter til at indgå i løbende projekter og modne en egen ph.d.-ansøgning. Forskningsprogrammet arbejder med udvikling af fag, fagdidaktik og undervisning i et 0-18års perspektiv. Programmet har et særligt fokus på teknologiens betydning for praksisudvikling. Teknologi undersøges både som redskab, indhold og vilkår i en tid, hvor digitaliseringen er med til at ændre rammer og betingelser for den pædagogiske praksis. Programmet har en bred vifte af forskningsprojekter, aktuelt bl.a. om udvikling og effektmåling af en undersøgende litteraturdidaktik, brug af læremidler i folkeskolen og et forsøg med faglige udviklingsskoler. Vi arbejder ofte med kombinerede udviklings- og forskningsprojekter som også indeholder elementer af kompetenceudvikling for professionshøjskoler o
Copenhagen Business School
Københavnsområdet, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg DK
Based in architecturally beautiful buildings in central Copenhagen, the Department of Marketing is a leading provider of excellent research-based education. This is an exciting time for us, as we are celebrating our 100th anniversary. Our newly revised strategy is unashamedly ambitious. Our goal is to be the undisputed leader in marketing education in Scandinavia and a leading marketing department on a global level, held in high esteem in terms of our research and education. Our mission is to deliver excellent research-led education to a world-wide audience at all levels, and to engage with business and society. Faculty members are committed to rigorous theory development and theory-driven, empirical research-outcomes that are central goals for any reputed business school. The Department focuses on contributing to a holistic understanding of the interactions and activities in the marketplace. Thus, our research focuses on marketing, yet we draw on other academic disciplines
Copenhagen Business School
Københavnsområdet, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg DK
Based in architecturally beautiful buildings in central Copenhagen, the Department of Marketing is a leading provider of excellent research-based education. This is an exciting time for us, as we are celebrating our 100th anniversary. Our newly revised strategy is unashamedly ambitious. Our goal is to be the undisputed leader in marketing education in Scandinavia and a leading marketing department on a global level, held in high esteem in terms of our research and education. Our mission is to deliver excellent research-led education to a world-wide audience at all levels, and to engage with business and society. Faculty members are committed to rigorous theory development and theory-driven, empirical research—outcomes that are central goals for any reputed business school. The Department focuses on contributing to a holistic understanding of the interactions and activities in the marketplace. Thus, our research focuses on marketing, yet we draw on other academic discipline
Region Sjælland
Vestsjælland, Smedegade 16, 4000 Roskilde DK
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland søger læge til stilling som kombineret kliniker og forsker i ph.d.-stipendiat. Stillingen er på 37 timer pr. uge og med tiltrædelse den 01.06.18, eller snarest derefter. Stillingen er 3-årig og tilknyttet forskningsprojektet NeuroMAP. Stillingen er en 3-årig kombineret klinisk og forskningsmæsssig ansættelse. Ph.d projektet bliver et delprojekt af forskningsprojektet Neurokognitive Markører ved Autisme Projektet (NeuroMAP). For information om NeuroMAP, kontakt forskningslektor Bodil Aggernæs. Stillingen som ph.d-stipendiat knyttes organisatorisk til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik 1, Roskilde der har ambulant funktion. Forskningsprojektet omfatter børn og unge med autisme udredt ambulant ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland, samt neurotypiske kontroller, der rekrutteres fra folkeskoler i Region Sjælland. Som led i ph.d-projektet vil der være kliniske opgaver kny

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring