Viser 1382 Søgeresultater

Frederiksberg Kommune
Københavnsområdet, Falkoner Alle 7, 2.,, 2000 Frederiksberg DK
Familie- og Ungerådgivningen er en del af Fællesrådgivningen for Børn og Unge (FBU) som også omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Fællesrådgivningen har til formål at understøtte udviklings- og deltagelsesmuligheder for kommunens børn og unge. Vi betjener kommunens dagtilbud og skoler samt Familieafdelingen og tilbyder desuden åben anonym rådgivning til forældre og unge. Familie- og Ungerådgivningen udfører en række forskelligartede undersøgelses- og behandlingsopgaver efter Serviceloven og i Fællesrådgivningens Åbne Rådgivning, hvor klienterne selv henvender sig. Fællesrådgivningen har fået satspuljemidler til tidlig indsats og stillingen, som er på 37 timer om ugen, er derfor tidsbegrænset fra 1.4.2018-31.12.2020. Du vil som vores nye kollega blive en del af en psykologgruppe på 9 psyk
Region Nordjylland
Nordjylland, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg DK
Klinik Psykiatri Sydsøger psykolog til Ambulatorium for Personlighedspsykiatri til en 2-årig stillingDet er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.Ambulatorium for Personlighedspsykiatri er organisatorisk placeret i området for Angst og personlighedspsykiatri, hvor de øvrige ambulatorier er følgende; Ambulatorium for Angst og Tvangssygdomme, Ambulatorium for Sexologi og Ambulatorium for ADHD. I området for Angst og personlighedspsykiatri arbejdes ud fra dels en psykodynamisk/mentaliseringsbaseret referenceramme og dels en kognitiv orienteret referenceramme kombineret med psykoedukative tiltag.Ambulatorium for Personlighedspsykiatri varetager ambulant behandling, fortrinsvis i gruppe men ogs
Familieafdeling
Syddanmark, Jorden Rundt 1, 7200 Billund DK
Billund Kommune er børnenes hovedstad. Vi er ambitiøse i arbejdet med børn, unge og deres familier og vi søger en medarbejder, som:     Din profil:   Er fagligt dygtig.   Har menneskelig modenhed og engagement i arbejdet med børn, unge og familier.   Er udadvendt og god til at skabe kontakter.   Er god til systematisk helhedsorienteret sagsarbejde.   Kan arbejde selvstændigt og struktureret i en travl hverdag.   Kan vurdere og prioritere opgaver og indsatser - både fagligt og ressourcemæssigt.   Er fagligt kreativ og kan tænke i alternative muligheder.   Er fleksibel og kan indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde.   Har gode formuleringsevner, både mundtligt og skriftligt.   En kollega, som socialt kan bidrage i Indsatsteamet, og den samlede afdeling, med motivation, faglighed og en positiv tilgang til arbejdet.  
Familieafdeling
Syddanmark, Jorden Rundt 1, 7200 Billund DK
Engageret og fagligt dygtig socialrådgiver til vores Anbringelsesteam.     Din profil   Vi søger en medarbejder, som:     har lyst til og stor erfaring med at arbejde med familier med anbragte børn, både dem der er anbragt med og uden samtykke.   har menneskelig modenhed og engagement i arbejdet med børn, unge og familier.   er udadvendt og god til at skabe kontakter.   er god til systematisk helhedsorienteret sagsarbejde.   kan arbejde selvstændigt og struktureret i en travl hverdag.   kan vurdere og prioritere opgaver og indsatser - både fagligt og ressourcemæssigt   er fagligt kreativ og kan tænke i alternative muligheder   er fleksibel og kan, både fagfagligt og tværfagligt samarbejde.   har gode formuleringsevner, både mundtligt og skriftligt.   En kollega, som socialt kan bidrage i Anbringelsesteamet, og den samlede
Randers Kommune
Midtjylland, Laksetorvet 1, 8900 Randers DK
Vikariat som Socialrådgiver/socialformidler i Myndighed for handicap og tværgående funktioner Vi har vikariatet til dig. Kunne du tænke dig 12 måneder som socialrådgiver/socialformidler i Randers Kommune, Myndighed for handicap og tværgående funktioner? Kan du sikre høj kvalitet i rådgivning, sagsbehandling og afgørelser?Kan du styrke tværfaglighed og helhedsorientering i indsatsen for borgere med funktionsnedsættelser?Kan du sætte borgeren i centrum og sammen med borgeren finde muligheder?Så er denne stilling måske noget for dig! StillingenVi er i gang med en midlertidig opnormering, og derfor leder vi efter en socialrådgiver/socialformidler til myndighed for handicap. Målgruppen er voksne med fysiske- eller kognitive funktionsnedsættelser eks. indenfor senhjerneskade, autismespektret eller udviklingshæmning. Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Myndighed for h
Rusmiddelbehandling Prags Boulevard
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Har du erfaring med stofmisbrugsbehandling, og finder du dette arbejde betydningsfuldt?      - Så er det måske lige dig, vi søger!    Fast kontaktperson søges til Rusmiddelbehandling Prags Boulevard.     Om Rusmiddelbehandling Prags Boulevard Rusmiddelbehandling Prags Boulevard er en af seks enheder i Center for Rusmiddelbehandling København. Enheden har til opgave at varetage en helhedsorienteret behandling, herunder substitutionsbehandling, for borgere med et primært misbrug af opioider. Enheden består af en tværfaglig medarbejdergruppe repræsenteret ved pædagoger, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter samt læger. Da vi er myndighedscenter, varetager vi som oftest også borgerens sociale sag.     Vi arbejder med afsæt i Harm Reduction-tankegangen, og indsatsen har derfor ikke nødvendigvis stoffrihed som hovedmål, men derimod et stadigt og vedva
Syddjurs Kommune
Midtjylland, Tingvej 17, 8543 Syddjurs DK
Familieafdelingen (myndighedsafdelingen) i Syddjurs Kommune søger en socialrådgiver eller socialformidler til en fast stilling i vores familierådgivergruppe, hvor vi arbejder med at støtte socialt udsatte børn, unge og deres familier. Jobbet består af myndighedssagsbehandling, børnefaglige undersøgelser og foranstaltninger, der knytter sig til Servicelovens kapitel 11 og tilhørende lovgivning.Stillingen er med start 1. april eller efter nærmere aftale. Timeantallet er 37 timer. Vi er en gruppe, der i høj grad har mulighed for medindflydelse både i det daglige arbejde samt i forhold til de afgørelser, der skal træffes. Vi lægger vægt på, at ingen sidder alene med svære beslutninger, men at sagerne er et fælles ansvar i gruppen, som løftes i tæt samarbejde med kollegaer, teamleder og afdelingsleder.Du vil blive en del af
Esbjerg kommune
Syddanmark, Skolebakken 137, 6705 Esbjerg DK
Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer ugentlig, med ansættelse hurtigst muligt. Jobafklaring er en afdeling af Jobcenter Esbjerg. Vi er opdelt i fem sektioner, som primært beskæftiger sig med opfølgning i sygedagpengeforløb, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og fleksjob.Stillingen er tilknyttet sygedagpengeopfølgning for borgere, der er sygemeldt på baggrund af enten en somatisk eller psykisk lidelse.Vi søger en kollega, der har erfaring med sygedagpengeindsatsen og som har mod på udfordringer i hverdagen. Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job, hvor du har mulighed for at være med til selv at præge jobbet, og opbygge et professionelt og godt socialt miljø. Du får ligeledes mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt blandt engagerede og kompetente kollegaer. Vi lægger vægt på: • Du har erfaring med sygedagpengeindsatsen• Du trives i en resultatorienteret organisation/afdel
Borgerservice
Nordsjælland, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød DK
Allerød Kommune søger en plankoordinator til den beskæftigelsesrettede – og sociale indsats inden for voksne med særlige behov med tiltrædelse 1. februar 2018 eller snarest derefter.  Stillingen er på ca. 20-25 timer pr. uge.   Brænder du for at arbejde med voksne, som har særlige behov herunder; beskæftigelsesrettet indsats, støtte, behandling, rådgivning, botilbud mm. Kan du samtidig koordinere på tværs af faggrupper, forvaltninger, andre myndigheder og samarbejdspartnere, sikre flow i udviklingsprocesser, sætte dig for bordenden og være koordinator i sagen? Så er det måske lige dig, vi søger. Teamet Ungeindsats og Sociale tilbud er en del af Borgerservice i Allerød Kommune, og består af 8 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Den samlede Borgerservice på Allerød Rådhus beskæftiger ca. 70 medarbejdere.  Derudover er der tilknyttet 2 udførende virksomheder med indsats overfor borgere med handicap og psykiatriske udfordr
Frederiksberg Kommune
Københavnsområdet, Storm Petersens Vej 6, 2000 Frederiksberg DK
Klinikassistenter til tandregulering Frederiksberg Kommunes Tandpleje søger pr.1. maj 2018 eller snarest en fuldtidsansat klinikassistent samt yderligere en fuldtidsvikar,tilTandreguleringsklinikken på Finsensvej 9. Perioden for vikariatet er d. 1. maj 2018 til og med d. 30. juni 2019.Tandreguleringsklinikken er fuldt digitaliseret med elektronisk web-journal, digitalt røntgen, herunder 3D-røntgen og TIOPS-opmålingsprogram.Klinikken er velindrettet og moderneog haret engageret og dygtigt personale.Vi lægger stor vægt på et højt kvalitets- og serviceniveau, anerkendende kommunikation samt et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel.Vi søger klinikassistenter med interesse for ortodonti og gerne med erfaring inden for fagområdet. Du skal have gode samarbejdsevner og lyst til et spændende og afvekslende arbejde. Vi lægger vægt p&arin

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring