Faglig leder

Øvrige Sjælland, Alleen 15 4180 Sorø

Vi ønsker at sætte ny standard for god kommunikation i sundhedsvæsnet. Vi styrker kommunikationen med og mellem patienter og pårørende, primært via film på Helbredsprofilen.dk.

Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland udvikles ud fra et tæt samarbejde mellem sundhedsvæsnet og den enkelte borger. Tillid er den bærende værdi og derfor bliver det ekstra vigtigt med troværdig og forståelig information, der er nærværende for den enkelte borger. Helbredsprofilen.dk er et af flere værktøjer, der skal være med til at sætte ny standard for god patientkommunikation. Patientkommunikation er et højt prioriteret område i Det Nære Sundhedsvæsen.

Helbredsprofilens faglige leder er blevet chef for forebyggelse, så nu søger vi en ny faglig leder. En som kan vise vejen for teamet på Helbredsprofilen.dk, og en som kan bidrage til udviklingen af nye emner og indsatser. Samtidigt står vi foran en stor opgave med at udbrede Helbredsprofilen.dk i Region Sjælland og nationalt.

– en del af Det Nære Sundhedsvæsen

Helbredsprofilen er en del af regionens nye virksomhedsområde Det Nære Sundhedsvæsen, der blandt meget andet har ansvar for en række udviklingsaktiviteter i samarbejde med sygehuse, kommuner, praksissektoren og borgere.

Vi ser et stort behov for at give borgerne bedre adgang til viden om egen sundhed. Vi flytter stadig mere behandling ud i eget hjem, og det skaber et behov for handlingsorienteret viden om egen sundhed og sygdom.

Helbredsprofilen.dk

På Helbredsprofilen.dk udvikler og samler Region Sjælland i disse år en række patientstøtteværktøjer til borgere med længerevarende sygdom, som eksempelvis diabetes, KOL, hjertesygdom, slidgigt og psykisk sygdom. Her formidles viden om sygdom og livet med sygdom primært i form af korte film. Viden formidles af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre relevante fagpersoner. Det er også her, at der formidles viden fra personer, der lever med sygdom, og deres pårørende. Mange bruger Helbredsprofilen.dk til at finde fortællinger og få inspiration til den hverdag, der skal fungere på trods af sygdom.

På Helbredsprofilen.dk ønsker vi at sætte ny standard for god information, målrettet borgeren med længerevarende sygdom og deres pårørende. Det er særligt vigtigt, når livsvilkår kræver let forståelig og handlingsrettet information. Helbredsprofilen.dk bruges også til kompetenceudvikling af flere medarbejdergrupper, og af elever og studerende under uddannelse i sundhedsvæsenet. Vi anvender flere medieplatforme til formidling af faglig viden om sygdom og tilstande, der er et livsvilkår, fortalt af sundhedsfaglige, og hverdagserfaringer fortalt af dem, som lever med sygdom.

De fem regioner har besluttet at Helbredsprofilen.dk skal være et tilbud alle borgere i Danmark. Derfor kommer vi i 2020 til at arbejde målrettet med nationalisering. Vi vil fortsat være en del af Region Sjælland.

Dine opgaver

Du har den faglige ledelse af team Helbredsprofilen.dk. Lige nu står vi overfor en nationaliseringsproces som du skal styre teamet igennem. Samtidigt skal du lede udviklingen af nyt indhold på Helbredsprofilen.dk. Du skal fortsætte implementeringen i klinikken, sådan at Helbredsprofilen.dk kan indgå i alle relevante patientforløb. Det vil ske i tæt samarbejde med de andre regioner.

Kvalifikationer

Din baggrund er en sundhedsfaglig uddannelse, og mindst 2 års erfaring fra klinikken suppleret med en relevant overbygningsuddannelse. Det kan være en kandidat- eller masteruddannelse inden for journalistik, film- og medievidenskab, dansk eller en anden kommunikationsoverbygning. Meget gerne også med erfaring fra praksis.

Vi har store forventninger til dine faglige færdigheder og til dine samarbejdsevner. Konkret er det vigtigt, at:

  • Du har et indgående kendskab til arbejdsgange og kultur i sundhedsvæsnet og ved hvordan man skaber udviklingsprocesser, der gør en forskel for patienterne.

  • Du arbejder systematisk med brugerinddragelse som et vigtigt kvalitetsværktøj.

  • Du har erfaring med faglig ledelse, projektledelse, og evt. programledelse i politisk styrede organisationer.

  • Du er god til dansk i skrift og tale. Det falder dig naturligt at sikre, at fagsprog bliver til dansk for alle. Derfor har health literacy og kendskab til sundhedskompetencer stor værdi.

  • Du har forståelse for, hvad en hjemmeside skal kunne, når det gælder tilgængelighed og brugervenlighed.

Selvfølgelig finder du det spændende og vigtigt at arbejde med formidling til personer der har særlige udfordringer og et stort behov for at kunne forstå det, som er vigtigt for at kunne handle i eget liv.

Vi tilbyder dig

I teamet projektorganiserer vi vores opgaver, men bidrager også til det øvrige arbejde i Det Nære Sundhedsvæsen og Region Sjælland som helhed. Det kræver et godt overblik, men giver også en varieret arbejdsdag.

Vi arbejder i hele Region Sjælland, og i løbet af 2020 også i resten af Danmark. Vi samarbejder på tværs af sektorer, interesseorganisationer og private partnere hvis det er relevant. Der vil derfor forekomme en del aktivitet ud af huset, hvilket kan kræve nogen fleksibilitet i forhold til arbejdstid.

Vi har en uformel og omsorgsfuld omgangstone, flekstidsordning og gør os umage for at være en familievenlig arbejdsplads.

Løn og ansættelsesforhold efter overenskomst. Sidste frist for ansøgning er 12. december 2019, ansættelsessamtaler afholdes 17. og 19. december 2019.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker at høre yderligere om stillingen er du velkommen til at kontakte Anne Dalhoff, Chef for Forebyggelse på mobil 51 33 91 27, eller Anne Hjortshøj, Enhedschef på mobil 23 29 77 37

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 18.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Ansøg nu

Job info

Firma

Region Sjælland

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Alleen 15 4180 Sorø

Jobannoncen oprettet

21. november 2019

Jobannoncen udløber

12. december 2019