Afdelingsleder til Aabyhaven Vuggestue og Børnehave, Thomasmindeparken

Nordjylland, Anlægsvej 1 9440 Aabybro
Jammerbugt Kommune søger en afdelingsleder til Aabyhaven Vuggestue og Børnehave, afdeling Thomasmindeparken, Område Aaby Øst

Aabyhaven Vuggestue og Børnehave er normeret til 81 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn og består af 2 afdelinger på 2 matrikler. Afdelingen på Anlægsvej har en vuggestue og en børnehavegruppe med de yngste børnehavebørn, og i afdelingen i Thomasmindeparken er de ældste børnehavebørn. Når børnehavebørnene vurderes klar til det, flytter de fra Anlægsvej til Thomasmindeparken. Det er i afdelingen Thomasmindeparken, at der er en ledig afdelingslederstilling.

Personalegruppen består samlet af 18 pædagogiske medarbejdere på de 2 matrikler, og der arbejdes med ICDP som pædagogisk metode. Aabyhaven er en friluftsinstitution, hvor udelivet vægtes højt, og der er en aktiv forældregruppe, som støtter op om friluftslivet gennem deltagelse. Der arbejdes med ”fra jord til bord” gennem grøntsagshaver og drivhus, hvor børnene er aktive deltagere, og efterfølgende deltager i pædagogisk madlavning. Der er desuden forældrevalgt frokostordning.

I Thomasmindeparken hvor de ældste børnehavebørn er, er der et stort fokus på kommende skolestart og pædagogisk understøttelse af personlige, sociale og sproglige kompetencer i forbindelse med skolestart. Det er væsentligt at du er aktiv medskaber af faglig sammenhæng for børn, forældre og personale imellem de 2 afdelinger, i samarbejde med den overordnede dagtilbudsleder og afdelingslederen i Anlægsvej.

Du vil som afdelingsleder indgå i et ledelsesteam bestående af en overordnet dagtilbudsleder i Aaby Øst samt afdelingsleder fra Børnehuset Biersted og den anden afdelingsleder i Aabyhavens yngste afdeling, og alle i teamet har fokus på at spille hinanden gode. Motiveres du af et ressourceorienteret perspektiv, hvor barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse er i centrum, vil du i denne funktion kunne udfolde dit potentiale for pædagogisk ledelse.

Kandidatens profil
Du skal have en stærk pædagogfaglig profil og arbejde ud fra en anerkendende tilgang, og erfaring med ICDP er en fordel. Som afdelingsleder skal du have lyst til at udforske den ledelsesmæssige side af dig selv og have en bevidsthed om, at du i den daglige praksis tegner den ledelsesmæssige profil i institutionen. Stillingen indeholder både børnetid og ledelsestid, hvoraf ledelsestiden er ca. en tredjedel af stillingen, hvorfor det er vigtigt, at du formår at arbejde systematisk med blik for prioritering af dine opgaver.

Med overblik, en god indlevelsesevne samt omstillingsparathed skal du være tydelig i institutionens pædagogiske profil og motivere medarbejderne gennem din faglige indsigt og praksis. Desuden vil du fungere som medarbejdernes nærmeste sparringspartner, ikke mindst hvor opgaverne udfordrer mest. Implementering af styrkede læreplaner er et aktuelt fokusområde for institutionen, og vil være et centralt arbejdspunkt for din faglige ledelse. Du er i stand til at kvalificere de faglige kompetencer, som forudsætter den pædagogiske understøttelse af et skoleforberedende fokus, og kan skabe balance mellem det skoleforberedende fokus og børneperspektivet i de styrkede læreplaner.

Der er et tæt samarbejde med områdets dagplejere, institutioner og distriktsskole, og du skal være i stand til at etablere og vedligeholde disse tætte samarbejdsrelationer. Du mester også et tæt og konstruktivt forældresamarbejde, og du formår at skabe følgeskab igennem din ledelsesstil og faglige kompetencer. Du skal turde bringe dig selv i spil på mange arenaer og tage ansvar, og du har forståelse for den organisatoriske opbygning, hvor du vil have til opgave at facilitere beslutninger, der skal sikre kvalitet i kerneopgaven.

Vi tilbyder
  • en deltagende forældregruppe
  • en faglig bevidst og engageret personalegruppe
  • en arbejdsplads hvor forskellighed værdsættes og vi lærer af hinanden
  • et ledelsesteam hvor dialog og tæt faglig sparring er en grundpræmis
  • et tæt og kvalificerende bestyrelsessamarbejde
  • et dagtilbudsområde med fokus på kerneopgaven og et professionelt læringsfællesskab
  • en masse fantastiske børn

På Jammerbugt Kommunes hjemmeside jammerbugt.dk kan du læse mere om kommunens børnepolitik i kvalitetsnotatet https://www.jammerbugt.dk/media/3502923/kvalitetsnotat-godkendt-kmb-170316.pdf

Hvis du har yderligere spørgsmål
til stillingens indhold, kan du kontakte overordnet dagtilbudsleder Annie Brøndum på 41 91 32 51.

Ansøgningsfrist
5. januar 2020.

 

Ansøg nu

Job info

Firma

Jammerbugt Kommune

Telefon nummer

7257 7777

Arbejdssted

Nordjylland, Anlægsvej 1 9440 Aabybro

Jobannoncen oprettet

22. november 2019

Jobannoncen udløber

05. januar 2020