Pædagogisk leder til Slangerup Skoles afdeling Lindegård

Nordsjælland, Lindegårds Alle 18 3550 Slangerup

CareMatch søger for Frederikssund Kommune -

Med udgangspunkt i din faglighed skal du sikre den fortsatte medarbejdertrivsel, udvikling og et godt læringsmiljø samt fokus på kerneopgaven på afdeling Lindegård.

Ansvar og opgaver

Du skal sikre et målrettet fokus på børnenes læring, udvikling og trivsel og vedligeholde et højt, fagligt og professionelt niveau og give faglig sparring og feedback.

Det gør du bedst ved at sikre tydelighed og overblik og samtidig skabe følgeskab til nye ideer og tiltag samt at lede implementering af professionelle læringsfællesskaber i de enkelte teams. Vi arbejder blandt andet systematisk med læringsledelse, synlig læring, LP-modellen og Cooperative Learning.

Vi søger en leder, der kan drive den pædagogiske udvikling på afdeling Lindegård og resten af skolen i tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam, der består af en skoleleder, en administrativ leder samt 6 pædagogiske ledere.

Du bliver del af et velfungerende tværgående ledelsesteam, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med fokus på fælles planlægning, udvikling og sparring både fagligt og ledelsesmæssigt. Stillingen som pædagogisk leder for SFO/indskoling på Lindegård ansættes samtidig med denne stilling.

Faglig profil

  • Læreruddannet og gerne solid erfaring med lærergerningen
  • Ledelseserfaring eller tilsvarende
  • Lederuddannelse eller være parat til at påbegynde en uddannelse
  • Vedholdende, målrettet og systematisk i din opgaveløsning
  • Gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt

Om Lindegård

Lindegård har elever fra 0. - 6. kl. i alt ca. 300 elever og der er rigtig gode pladsforhold udendørs såvel som indendørs. Der er en søster-afdeling Byvang der også har elever fra 0. - 6. kl. og overbygningseleverne er samlet på afdeling Kingo. Skolen har i alt ca. 900 elever.

Personalet er engageret og fagligt dygtigt og brænder for at lave god skole i en åben og uformel omgangstone. Vi er en udviklingsorienteret og velfungerende skole med vægt på både det faglige, det sociale og det praktiske indhold i alle fag.

Vi mener selv, at vi har en dejlig arbejdsplads med rige muligheder for at præge den hverdag, man selv er en del af og er en skole, der er klar til de mange spændende udfordringer, fremtiden bringer.

Du kan læse mere om afdeling Lindegård og Slangerup Skole på www.slangerupskole.dk

Yderligere oplysninger

Frederikssund og Slangerup Skole samarbejder med CareMatch om denne ansættelse. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Mads Henriksen på 42 48 40 42 eller mlh@carematch.dk, hvor du også kan rekvirere funktions- og stillingsbeskrivelse. I forbindelse med ansættelsen vil vi anvende test.

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Jens Fenger Nielsen på 51 70 09 15 for spørgsmål og uddybende beskrivelser af skolen og arbejdsopgaver.

Praktisk

Ansøgningsfrist søndag den 15. december 2019, men vi opfordrer til, at du søger hurtigst muligt, da vi skrider til samtaler og ansættelse, når den rette kandidat er fundet.

Stillingen er på fuld tid, ledig nu og ønskes besat senest fra 1. februar 2020. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende regler og aftaler.

Ansøg nu

Job info

Firma

CareMatch ApS

Telefon nummer

35340360

Arbejdssted

Nordsjælland, Lindegårds Alle 18 3550 Slangerup

Jobannoncen oprettet

22. november 2019

Jobannoncen udløber

15. december 2019