Vikarer til Bostedet Øksendrup i Nyborg Kommune

Fyn, Øksendrupvej 18, 5871 Frørup
Bostedet Øksendrup søger vikarer, gerne medarbejdere med erfaring fra socialfaglig beskæftigelse, eller som er under et igangværende socialfagligt uddannelsesforløb.
 
Vikarernes arbejde er med skiftende timetal, og vikarer benyttes primært ved faste medarbejderes fravær, eller ved andre akutte opståede episoder. Arbejdstiderne vil derfor være blandede.
 
Bostedet Øksendrup er et døgndækket Bosted for nu 3 voksne beboere, som er drevet efter servicelovens § 108. Der ydes § 85 støtte i borgernes lejligheder.
 
Ved Bostedet Øksendrup bor der primært borgere, som er udviklingshæmmede, senhjerneskadede og kan samtidigt være domsanbragte til behandling. Størstedelen af beboerne har yderligere en psykiatrisk overbygning og/eller gennemgribende adfærdsforstyrrelse.
 
Borgerne udviser vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge og kan ikke bo i fællesskaber tæt på andre. Borgerne kan udvise udadreagerende adfærd, og der benyttes derfor en anerkendende, rehabiliterende tilgang.
 
Borgerne støttes og vejledes af personalet, både kognitivt og emotionelt i de daglige gøremål. Der er fokus på høj faglighed, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og problemstillinger.
 
Som vikar forventes det, at du arbejder efter anviste tiltag, og at regler, rammer og struktur ved borgerne efterleves.
 
Vi søger nye vikarer der:
 • Har lyst, evne, og psykisk robusthed til at yde faglig pædagogisk støtte i et til tider udfordrende og uforudsigeligt miljø, hvor udad reagerende adfærd kan forekomme.
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme.
 • Har mulighed for at arbejde vekslende imellem dag og aften i ugens syv dage, året rundt.
 • Kan træde til ved akutte opgaver.
 • Kan etablere gode relationer til beboerne, også når de udviser frustrationer og oplever kaos i deres liv.
 • Magter at bevare ro og overblik i beboernes kaotiske situationer, samt bevare det gode humør.
 • Har gode samarbejdsevner, kan reflektere over egen praksis, for at finde alternative løsninger i arbejdet.
 • Kan være anerkendende og tydelig i din kommunikation til beboerne.
 • Kan kommunikere i et tværfagligt arbejdsmiljø. Har skriveegenskaber.
 • Kan arbejde i et fagprofessionelt felt, uden at blive privat.
 • Har kørekort.
 
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende og fagligt udfordrende job.
 • Et målrettet arbejde med borgerne, med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv.
 • Et godt samarbejde med kollegaerne og borgerne.
 
For mere information kan du ringe til leder Marianne Dissing på tlf. 6333 6971 eller 6333 8083.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
 
Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest inden ansættelse.
 
Ansøgningsfrist torsdag 19. december 2019.
 
Ansættelsessamtaler: Der indkaldes telefonisk umiddelbart efter modtagelse af ansøgning, såfremt ansøgningen findes relevant.
 
Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøg nu

Job info

Firma

Bostedet Øksendrup

Telefon nummer

63336971

Arbejdssted

Fyn, Øksendrupvej 18, 5871 Frørup

Jobannoncen oprettet

22. november 2019

Jobannoncen udløber

19. december 2019