Faglig Koordinator

Københavnsområdet, Rådhusparken 2 2600 Glostrup
Job- og Arbejdsfastholdelsesenheden i Glostrup Kommune søger en dygtig faglig koordinator

Mestring og udfoldelse

Glostrup Kommune har overordnet to mål i vores møde med kommunens borgere – Borgerens mestring og borgerens udfoldelse. Konkret betyder det, at vi skal give borgerne de bedste muligheder for at mestre og udfolde deres eget liv, og at vi skal tænke det ind i vores indsatser.

Det mener vi kræver stabilitet og høj kvalitet i den daglige drift, så derfor søger vi en faglig koordinator. som kan understøtte vores faglige udvikling via implementering af innovative tiltag, ny lovgivning og nye metoder.

Udfordrende stilling – som du skal præge

Som faglig koordinator bliver du en central person, der skal rumme en robust faglighed og stærk selvstændighed kombineret med flair for formidling.

Du skal understøtte og udvikle en høj selvstændig kompetence hos vores medarbejdere og sikre en effektiv faglig styring/sparring af vores afdeling. Vi søger derfor en person med en velfunderet faglighed, som brænder for at udvikle samtidig med; at der holdes fast i lovgivningen. Som person skal du på samme tid kunne lide at projektstyre og driftsoptimere, sikre en god behandling i klagesager, holde dig opdateret i forhold til lovændringer, sikre implementering af driften og udarbejde arbejdsgange efter behov.

Det er et krav, at du har specifik viden indenfor dagpengeområdet og kendskab til sygedagpengeområdet.

Stillingen vil være en kombinationsstilling med udgangspunkt i din rolle som faglig koordinator og med funktioner som koordinerende sagsbehandler med en reduceret sagsstamme. Det er en ny stilling med mange muligheder for at præge udviklingen.

Vi ønsker med stillingen at sikre optimale snitflader med de øvrige centre i vores organisation samt internt i enheden. Det sidste, fordi borgerne ofte overgår fra dagpenge til sygedagpenge og tilbage igen.

Du vil indgå i et team og medvirke til at løfte denne spændende opgave. Udover de øvrige koordinerende sagsbehandlere vil du også opleve at indgå i et tæt fællesskab med de øvrige medarbejder i afdelingen som består af arbejdsmarkedskonsulenter, virksomhedskonsulenter og fastholdelseskonsulenter. Du vil desuden skulle samarbejde med de resterne afdelinger i Center for Borger og Arbejdsmarked.

Arbejdsmetoderne i enheden baserer sig på følgende grundlæggende principper:

 • Hurtig sagsbehandling og tæt personlig opfølgning via en håndholdt indsats

 • Vedholdenhed og konstant fokus på borgernes ressourcer og rådighedsforpligtelse

 • Støtte til at tænke i andre muligheder med fokus på selvforsørgelse

 • Samtaler med borgerne, hvor vi sammen sætter både kort- og langsigtede mål for at skabe progression
 • Overholdelse af gældende regelsæt
 • Afgive aktive tilbud efter beskæftigelseslovens bestemmelser
 • Udarbejdelse af uddannelsesplaner
 • Udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del og klargøring af sager til kommunens rehabiliteringsteam
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og leverandører
 • At arbejde i et tværfagligt miljø
 • Koordinering på tværs af centre i kommunen
 • Et tæt samarbejde mellem koordinerende sagsbehandlere, mentorer og virksomhedskonsulenter

Vi forventer, du har:

 • Relevant uddannelsesbaggrund som enten socialrådgiver eller med anden relevant baggrund

 • Evne til at være et fagligt fyrtårn med viden og erfaring indenfor dagpengeområdet samt sygedagpengeområdet

 • Evne til at arbejde selvstændigt og fokuseret med flere opgaver på samme tid

 • Gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt

 • Evne til at navigere i komplekse lovtekster/områder

 • Evne til at være tæt på driften og sikre styring og fagsparring med de øvrige koordinerende sagsbehandlere

 • Mange års erfaring med KMD Momentum, alsidige IT-kundskaber mv.

 • Evne til at arbejde struktureret og med konkrete mål og delmål

 • Rig erfaring på håndholdt indsats og resultatorienteret tilgang

 • Kendskab til loven om en aktiv socialpolitik og serviceloven

 • Grundlæggende kendskab til forvaltningsloven, offentlighedsloven og retssikkerhedsloven på det sociale område

 • Ønske om at have en stor kontaktflade med mange aktører

 • Evne til at være udadvendt, opsøgende og inspirerende

 • Et mindset til at indgå i flere virkeligheder og tænke i netværk på tværs i vores organisation

 • Erfaring med at skabe udvikling og progression

 • Et evt. kendskab til psykiatriområdet

Vi kan tilbyde

 • En stilling i et team, hvor du er med til at præge udviklingen

 • Løbende kompetenceudvikling - herunder faglig sparring
 • En udviklingsorienteret arbejdsplads
 • Hjælpsomme og muntre kolleger
 • En enhed med dygtige og kompetente fagprofessionelle

 • Tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde

 • Et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Xhemile Emini, mail xhemile.emini@glostrup.dk og tlf. nr. 24968650

Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst, herunder reglerne om ny løn.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med fleksibel arbejdstid. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøg nu

Job info

Firma

Glostrup Kommune

Arbejdssted

Københavnsområdet, Rådhusparken 2 2600 Glostrup

Jobannoncen oprettet

27. november 2019

Jobannoncen udløber

13. december 2019