Anlægsgartner til Byens Drift, Istandsættelses Team

Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Jobbet
Da en af vores gode kollegaer og TR igennem flere år har søgt nye udfordringer som vejinspektør, mangler vi den 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter en dygtig og alsidig anlægsgartner.

Du kommer til at indgå i anlægsteamet, som er en del af Center for Bydækkende Drift I Teknik- og Miljøforvaltningen i enheden Istandsættelse. Teamet har ansvaret for både grå og grønne gartneropgaver i Københavns Kommune, herunder renovering af grusstier, slåning af naturgræs og invasive arter, specialpleje på boldbaner (indtil oktober 2020), træplantninger, beskæring og mindre renoveringsopgaver (belægninger, trapper mv.), samt en række forefaldende ad hoc-opgaver. Hertil kommer, at vi overtager en stor mængde hækkeklipning og træfældning fra de øvrige forvaltninger fra årsskiftet 2019/2020.

Dine opgaver vil, afhængigt af kvalifikationer, ligge indenfor nyplantning af træer, herunder etablering og opbygning af plantebede samt mindre anlægsopgaver, fx omsætning af trapper, belægninger mv.

Vi har i afdelingen en større mængde maskinføreropgaver til fx slåning af naturgræs og invasive arter, både med traktor og vores selvkørende slagleklippere (kaldet robotter). Du skal herudover være parat til alt forefaldende arbejde og en del hækkeklipning i sæsonen – både fra knækstyret armklipper og manuelt.

Hvem er vi?
Enheden Istandsættelse består af tre grupper; anlægsteamet, gartneriet (indtil oktober 2020) og gartnereleverne.

Du vil blive tilknyttet anlægsteamet, som pt. består af 10 anlægsgartnere, to greenkeeper/Groundsmen og en enkelt maskinfører. Der er to-fire gartnerelever tilknyttet enheden. Den daglige arbejdsplanlægning og -koordinering udføres af en driftskoordinator i samarbejde med enhedschefen og kolleger i organisationen.

Dine kvalifikationer
Vi lægger stor vægt på, at du er en teamspiller, som også kan arbejde selvstændigt, og at du gerne lærer fra dig til vores lærlinge. Vi forventer, at du er fagligt bredt funderet både i det grå og det grønne, omstillingsparat og effektiv i din opgaveløsning. Du kan imødese et udfordrende og afvekslende job i et velfungerende team, hvor faglighed, ordentlighed, kvalitet og effektivitet er i højsædet. Det er væsentligt, at du har kendskab til maskiner, erfaring som maskinfører og er indstillet på at køre f.x gravemaskine, dumper, grusudlægger, diverse traktormonterede klippere etc. Du har som minimum kørekort til personbil. B+ kørekort og kurset ”vejen som arbejdsplads” er en fordel.

Vi tilbyder
Du vil blive ansat i Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for By dækkende Drift, Istandsættelse af Parker og Kirkegårde med aktuelt mødested på Bispebjerg Kirkegård, Rådvadsvej i København NV. Dette kan dog ændres.

Ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er i hele Københavns Kommune. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden ifølge Den fleksible Arbejdstidsaftale mellem 3F og TMF af 01. maj 2017, hvilket bl.a. betyder, at weekendarbejde kan forekomme i begrænset omfang. Arbejdstiden er 37 timer om ugen i den nævnte flekstidsaftale.

Vi vægter faglig udvikling og efteruddannelse højt og tilbyder et spændende job med ordnede forhold, hvor der er god mulighed for faglig og personlig udvikling for den rette kandidat. Stillingen ønskes besat den 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Martin Lunde Hansen på 2012 4777 eller driftskoordinator Torben Jensen på 2715 9534.

Søg via nedenstående link senest søndag den 15. december 2019.
Vi forventer at afholde samtaler den 17. december.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Ansøg nu

Job info

Firma

Koncernservice og Koncern IT

Telefon nummer

29667631

Arbejdssted

Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV

Jobannoncen oprettet

29. november 2019

Jobannoncen udløber

15. december 2019