Imødekommende medarbejder til toldekspedition og -kontrol i Billund Lufthavn

Midtjylland, Passagerterminalen 10 7190 Billund
Toldkontrollen er en arbejdsplads som ingen anden. I en verden for sig - i grænsernes land - møder du folk i vigtige øjeblikke og håndterer sager i nuet. Kan du se dig selv kontrollere varer og rejsende, udarbejde tolddokumenter af høj kvalitet samt bidrage til at afsløre smugleri?

Stop! Intet går forbi din kontrol
Fokus for toldarbejdet er en effektiv og målrettet kontrol, så erhvervslivet og de rejsende får den bedst mulige oplevelse. Som medarbejder i toldkontrollen er din overordnede opgave at sikre toldindtægter og beskytte borgere og samfundet mod farlig import – dette altid på en imødekommende og tillidsfuld måde. Du får et bredt ansvarsområde med stor kontaktflade til borgere og virksomheder samt et vigtigt samarbejde på tværs af faggrupper og myndigheder:


  • Ekspedition af toldprocedurer, herunder lettere sagsbehandling eller videresendelse til yderligere behandling ved andre fagområder i Toldstyrelsen
  • Kontrol af rejsende i Billund og øvrige lufthavne i Syddanmark
  • Kontrol af illegal import af varer til og fra Danmark
  • Smuglerikontrol rettet mod forbudte stoffer, våben, narkotika og lignende

Arbejdet byder på en spændende hverdag med mange forskellige opgaver, der har stor bevågenhed i og udenfor landets grænser. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, og derfor er vi altid parate til at udføre kontroller. Du skal være omstillingsparat og klar til at arbejde i kontinuerlig tjeneste med skiftende arbejdstider hele døgnet – hvis behovet opstår. Vi forventer også, at du som medarbejder er fleksibel og bidrager aktivt til implementering af nye opgaver og til løsning af de ad hoc-opgaver, som løbende løses i enheden.


Rolig i pressede situationer og altid med et glimt i øjet
Du er måske speditør, kontoruddannet eller lignende. Alternativt har du relevant erfaring fra lignende stilling og kan dokumentere administrativ og talmæssig forståelse. Det er ikke afgørende, hvor du har tilegnet din faglige ballast. Det vigtigste er, at du er i stand til hurtigt at tilpasse dig forandringer og af egen drift evner at tilegne dig ny viden. Det betyder, at du er initiativrig, proaktiv og nysgerrig. Indblik i toldområdet og kendskab til fremmedsprog som f.eks. tyrkisk, spansk, kinesisk eller russisk vil være en fordel, men den væsentligste faktor for at få succes i jobbet er din personlighed.

Som person er du serviceminded og formår at fastholde en positiv og konstruktiv dialog med borgeren/den rejsende – også i kritiske situationer. I pressede situationer viser du indlevelse og er samtidig professionel, så slutresultatet er det bedste for alle parter. Har du en stærk psyke, lysten til at lære og modet til at søge sparring og hjælp, kommer du rigtig langt.

Det er et krav, at du har kørekort, idet du i visse situationer vil skulle føre kontrol forskellige steder i landet.


Toldstyrelsen – din nye arbejdsplads
Du bliver tilknyttet enheden Told 10, hvor du møder og arbejder fra Billund Lufthavn. Sammen med de øvrige engagerede og dedikerede medarbejdere i enheden får du til opgave at sikre en effektiv og smidig toldekspedition og -kontrol. Du arbejder både fra kontoret og fra toldfiltret i lufthavnen, hvor de mange rejsende dagligt passerer.

I hele enheden har vi en uhøjtidelig omgangstone, vi taler med hinanden om gode og dårlige oplevelser, og i den forbindelse er der altid en kollega, der er frisk på et grin eller parat til at hjælpe dig igennem en svær oplevelse. Vidensdeling og kollegial sparring er en vigtig del af hverdagen, hvorfor det er væsentligt, at du besidder gode samarbejdsevner og formår at inddrage dine kollegaer og andre, for herved at bidrage til et godt arbejdsmiljø med fokus på udvikling, helhed og resultater.Ansøgningsfrist og kontakt
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og øvrig dokumentation senest tirsdag den 17. december 2019. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Kent Midtgaard Hansen på telefon 7237 3344 på hverdage mellem kl. 13:00 – 16:00.

Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 8. januar 2020. Der indhentes referencer.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted er indtil videre Passagerterminalen 10, 7190 Billund.

Arbejdet er meget afvekslende og foregår i kontinuerlig tjeneste 365 dage om året.

Du skal være opmærksom på, at ansættelse sker under forudsætning af, at du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIG, da du skal arbejde med klassificerede og dokumenter og systemer. Sikkerhedsgodkendelsen indhentes fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).Toldstyrelsen
‘Vi understøtter smidig handel på tværs af de ydre grænser og sikrer en effektiv toldkontrol’

Toldstyrelsens opgave er at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. I samarbejde med andre myndigheder arbejder vi for at forhindre illegal import og beskytte borgere og virksomheder mod farlige eller sundhedsskadelige varer som våben og narkotika. I de kommende år har vi desuden en vigtig opgave med at modernisere og digitalisere toldområdet som fastsat i EU’s toldkodeks.

Vi løser fagligt krævende opgaver i komplekse processer. Vi skal samtidig levere et højt serviceniveau og en effektiv kontrol i alle dele af opgaven. Derfor kræver vi stærk koordinering og høj faglighed både internt og i samarbejdet med andre aktører, nationalt såvel som internationalt.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Toldstyrelsen på www.toldst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøg nu

Job info

Firma

Skatteforvaltningen, Billund, Passagerterminalen

Kontaktperson

Kent Midtgaard Hansen

Telefon nummer

72373344

Arbejdssted

Midtjylland, Passagerterminalen 10 7190 Billund

Jobannoncen oprettet

02. december 2019

Jobannoncen udløber

17. december 2019