Vognkommandør til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

Nordsjælland, Høveltevej 111 - 117H 3460 Birkerød
Kan du begå dig i tæt samarbejde med bataljonschefen og hans stab under ophold på stedet? Bliver du i øvrigt motiveret af en meget varierende hverdag, der veksler mellem uddannelsen som opsiddet soldat og at støtte staben? Så er jobbet som vognkommandør ved Stabskompagniet måske noget for dig.

Om os

Stabskompagniet er for soldater der med stor frihed under ansvar løser en højt specialiseret opgave, og er serviceminded med høj faglighed. Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en løs og uformel tone, gensidig respekt, viljen til at blive hørt, og med plads til at prøve nye ting. Vi er stolte over at være en professionel enhed, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde og udvikle vores faglige niveauer og kompetencer.

Stabskompagniet har stort fokus på soldatens trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø og der er – trods højt tempo i dagligdagen – fokus på at den enkelte kan udvikles.


Om stillingen

Stabsdelingen er en særlig størrelse, der har én organisation på garnisionen og en anden i felten. På garnisionen består vi af en delingsfører, en næstkommanderende, en gruppefører og seks kørere/vognkommandører. I felten kan vi være opdelt i op til tre selvstændigt indsatte kommandostationer/planlægningscentre tilført diverse tilgåede enheder.
Arbejdet i stabsdelingen består i at forskyde/fremrykke, oprette og slutteligt at drifte samt sikre I Panserinfanteribataljons taktiske operationscentre.

Dine væsentligste opgaver som vognkommandør er:
- Vejfinding og taktisk kørsel i højt tempo i koordination med din kører og de andre køretøjer i kolonnen
- Opstille kommandostation under feltmæssige forhold.
- Sikre kommandostationen, enten fra dit køretøj eller som en del af en overvågningspatrulje
- Varetage den daglige vedligeholdelse af eget køretøj.
- Støtte stabsofficerer i det praktiske arbejde i fm. stabsarbejdet.
- Oprettelse af radiostationer
- Varetage eget ansvarsområde i fm. den daglige drift i garnisonen.

Du skal forvente en vis mængde øvelsesaktivitet, da stabsdelingen udover at deltage i diverse ULU/SKYPER, ALU og BLU, tillige ofte deltager på stabsøvelser som støtte til staben. Forvent et sted mellem to og fem uger ekstra årligt.


Om dig

Du er konstabel med tilfredsstillende tjeneste.

Det er et krav, at du har erhvervet kørekort kategori B og C og det er ønskeligt, at du er omskolet til PMV G3.

Det er ønskeligt at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer og gerne i en funktion som kører/vognkommandør. Ligeledes er det ønskeligt, at du er stærk inden for mundtlig og skriftlig engelsk, da vi samarbejder med NATO nationer samt anvender engelsk som primært sprog på radioen.

Det forventes, at du som en del af en stående reaktionsstyrke er i generelt god form, og at du ser fysisk træning som en naturlig del af det at være soldat.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat. Du kan håndtere frihed under ansvar, og du tager initiativ, således du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef KN L. bering på telefon 72 83 41 51 eller mail LG-1B-000A@MIL.DK eller kompagnibefalingsmand SSG J.J. Højgaard på telefon 25 55 13 85 eller mail LG-1B-001A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. januar 2020 og samtaler forventes afholdt herefter.
Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2020, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.

Ansøg nu

Job info

Firma

Høvelte Kaserne

E-mail

FPS-BA-BS246@FIIN.DK

Telefon nummer

32665580

Arbejdssted

Nordsjælland, Høveltevej 111 - 117H 3460 Birkerød

Jobannoncen oprettet

02. december 2019

Jobannoncen udløber

19. januar 2020