Projektleder til Cykelprogrammet i verdens bedste cykelby

Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Vil du bidrage til gøre København til en endnu bedre cykelby for både voksne, børn og unge? Så tilbyder vi en spændende stilling som projektleder for tre nye projekter indenfor cykelparkering og børn og unges transport, som gør en forskel for mange københavneres hverdag.

København er kendt vidt og bredt som verdens bedste cykelby, og der er massiv lokal og politisk interesse for, hvordan cykelinvesteringer kan sikre god fremkommelighed og en bedre by at leve og opholde sig i. Senest er der bevilget midler til tre nye projekter, der skal fremme cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård og på Christianshavns Metrostation, samt kortlægge børn og unges tryghed i forbindelse med transport til skole og fritid.

Vi har derfor brug for en energisk projektleder, der har kendskab til trafik og mobilitet, flair for tværgående samarbejde, stor analytisk sans, dokumenterede kommunikationsevner og tidligere erfaring med at arbejde med processer og strategisk vigtige projekter i en politisk styret organisation. Stillingen er tidsbegrænset.

Om stillingen

Du vil have projektlederansvar for tre politisk bevilgede projekter:

  • Analyse af muligheder for ekstern finansiering af cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård, i dialog med DSB, Banedanmark og øvrige relevante eksterne aktører
  • Test og analyse af muligheder for at optimere brugen af eksisterende cykelparkeringsforhold på Christianshavn Station i samarbejde med Metroselskabet
  • Bydækkende tryghedskortlægning af børn og unges transport ifm. skole og fritid, med henblik på at skærpe det politiske og administrative fokus for indsatsen
Projekterne forudsætter tæt samarbejde med øvrige relevante enheder i Teknik- og Miljøforvaltningen samt eksterne aktører såsom trafikselskaber, Politi, skoler, lokaludvalg, Cyklistforbundet m.v.

Om dig
Vi søger en erfaren og selvstændig projektleder, der har bred erfaring på trafik- og mobilitetsområdet, særligt ifm. tværgående samarbejder med vigtige interne og eksterne aktører. Du skal derfor have erfaring med at lede komplekse samarbejdsprocesser i en politisk styret organisation og have flair for at udarbejde materiale til såvel ledelse og politiske udvalg som borgere og lokale samarbejdspartnere. Du skal ligeledes have et skarpt analytisk blik for, hvordan data og viden kan indgå strategisk i forbindelse med politiske beslutningsprocesser og i forbindelse med udvikling og planlægning af nye initiativer.

Som menneske og kollega hviler du i dig selv, har let ved at motivere andre til at samarbejde og har flair for at navigere i en politisk kontekst. Du har en relevant videregående uddannelse, er hurtig og præcis til at formulere dig og kender din målgruppe.

Du kan omgås mange forskellige mennesker og er indstillet på at skulle håndtere forskellige slags opgaver i en travl og omskiftelig hverdag, hvor rammerne for opgaveløsningen ofte ændrer sig. Stillingen er en generaliststilling.

Om cykelprogrammet og mobilitetsenheden
Du vil komme til at arbejde i Cykelprogrammet, der er et team i Mobilitetsenheden i Byens Udvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Teamet står for den overordnede strategiske udvikling af Københavns cykelindsats, og understøtter tværgående koordinering og samarbejde internt og eksternt på cykelområdet. Derudover arbejder vi tæt sammen med enhedens øvrige kollegaer, der står for den samlede mobilitetsindsats i byen samt Region Hovedstadens sekretariat for Supercykelstier. Samlet set er vi et hold medarbejdere, der går meget op i at gøre en forskel ude i byen, både strategisk og praktisk, og vi værdsætter både et godt grin og levende diskussioner. Vi nyder hinandens forskellige fagligheder og bestræber os på at dele erfaringer på tværs i hele organisationen.

Ansættelsesvilkår
Som ansat i Københavns Kommune har du arbejdsforhold, der gør det muligt for dig at få balance mellem arbejds- og privatliv, idet du får en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer, inkl. frokostpause. Vores kontor ligger centralt placeret på Islands Brygge.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen varer til og med juni 2021 med opstart hurtigst muligt og senest den 1. marts 2020.

Din ansøgning skal maksimalt være på én side og dit CV på maksimalt tre. I din ansøgning må du gerne komme med konkrete eksempler på, hvordan du mener, projekterne med fordel kan gribes an, så de skaber mest mulig merværdi for Københavns Kommunes målsætninger på cykel- og mobilitetsområdet.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte programleder Marie Kåstrup på 2677 0757 eller enhedschef Casper Harboe på 2966 9067.

Du kan læse mere om området på www.kk.dk/cyklernesby

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 6. januar 2020.
Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 3 og 4.Ansøg nu

Job info

Firma

Koncernservice og Koncern IT

Telefon nummer

29667631

Arbejdssted

Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV

Jobannoncen oprettet

02. december 2019

Jobannoncen udløber

06. januar 2020