Projektleder til Aptering, Nyt OUH

Fyn, Glisholmvej 2A 5260 Odense S
Til Projektorganisationen for Nyt OUH, søges en erfaren Projektleder til at stå i spidsen for apteringsentreprisen på det nye hospital i Odense. Projektledelsesopgaven for apteringsentreprisen omfatter gennemførelse af udbudsproces, valg af Totalentreprenør og efterfølgende sikring af entreprenørens projektering og udførelse i henhold til Bygherrens opstillede krav til såvel rumaptering som udstyrsimplementering og flytning.

Byggeriet af Nyt OUH udbydes i delprojekter og apteringsentreprisen, som er en tværgående entreprise i forhold til Totalentreprisen for byggeri, omfatter rum med særlig høj teknisk- og udstyrsmæssig kompleksitet. Entreprisen omfatter ca. 225 udstyrstunge rum samt et antal sekundære rum, med samlet areal på ca. 15.000 m2. Du skal sammen med et kompetent team være med sikre gennemførelsen af apteringen af de moderne, højteknologiske, udstyrstunge rum, som er helt essentielle for Nyt OUH. Det drejer sig i hovedtræk om funktionsområderne operation, intensiv, billeddiagnostik, endoskopi m.v.

Om projektet Nyt OUH – ét af Danmarks største byggerier

Nyt OUH byggeriet vil samle det nuværende Odense Universitetshospital (OUH), Børn- og Ungepsykiatrien samt voksenpsykiatrien med Syddansk Universitet. Det samlede byggeri er ét af de største byggerier i Danmark med i alt ca. 250.000 m2 nybyggeri. Byggeriet er for store delprojekters vedkommende i udførelsesfasen, og resterende delprojekter i projekterings- og udbudsfase. Anlægsprojektet vil forløbe over de kommende 3-4 år.

Apteringsentreprisen er kravspecificeret og udbydes nu i en udbudsproces, med forventet kontraktindgåelse ultimo 2020. Herefter gennemføres projektering og udførelsen af apteringen i tæt koordinering med byggeriets udførelsesfase.

Om Projektorganisationen for Nyt OUH

Projektorganisationen består af ca. 70 medarbejdere som, på vegne af Region Syddanmark, udgør Bygherrefunktionen på projektet Nyt OUH. Projektorganisationen er en dynamisk organisation med bredt sammensatte fagligheder og kompetencer og der samarbejdes på tværs af de enkelte delprojekter og opgaver indenfor byggeri, udstyr, IT, logistik m.v. Vi arbejder med høj intensitet og faglighed og i et nært samarbejde med eksterne rådgivere og entreprenører samt ledere og medarbejdere på det eksisterende OUH og Psykiatrien. Projektorganisationen har kontorer med udsigt over byggepladsen for Nyt OUH og her er den ofte hektiske hverdag præget af professionalisme i et uformelt arbejdsmiljø.

Kvalifikationer og kompetencer

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men bred viden og erfaring inden for byggeri, bygningsteknik og medicoteknisk udstyr, er en forventning. Hertil kommer krav om solid projektledelseserfaring og erfaring med at arbejde på tværs af projekter med mange interessenter. Der lægges særligt vægt på erfaring med samarbejde med entreprenørsiden under projektering og udførelse. Du er hurtig til at sætte dig ind i nye organisationer og problemstillinger, og kan arbejde såvel tværfagligt som tværorganisatorisk. Du kommunikerer åbent og koordinerer klart og tydeligt på tværs af organisationer og kolleger og sætter en ære i at følge men også bidrage til beslutninger, planer og processer. Har du erfaring med hospitalsbyggeri og store, offentlige organisationer er det en klar fordel, men ikke et krav.

Den rette kandidat kan få mulighed for at indtræde i en teamlederrolle.

Faglige kvalifikationer:

 • En faglig teknisk uddannelse, med vægt på byggeri og / eller bygningsteknik, eksempelvis Bygningskonstruktør, eller en medicoteknisk baggrund med erfaring fra deltagelse i byggeri.
 • Erfaring med ledelse af større projekter med mange interessenter involveret
 • Erfaring med aptering, gerne af kliniske funktionsområder
 • Erfaring med gennemførelse af udbudsprocesser og kontraktindgåelse
Personlige kvalifikationer:

 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og velstruktureret
 • Kan overskue mange, parallelle opgaver og projekter
 • Er handlekraftig, når det er påkrævet
 • Har gode projektledelses- og samarbejdsevner
 • Er kommunikerende og medinddragende i din projektledelse
 • Er ledelses- og beslutningsloyal
 • Er robust og tillidsvækkende
 • Er god til at skabe gode relationer til samarbejdspartnere og at du er medinddragende i din projektledelse
 • Er god til at lære nyt og overskue komplekse opgaver og sammenhænge
Projektorganisationen for Nyt OUH

Som Projektleder bliver du en del af den organisatoriske enhed ”Team Aptering”, som er et af flere teams i projektorganisationen for Nyt OUH. Stillingen er med reference til Projektchefen for funktionsområdet ”Bygherreleverancer”. I dette funktionsområde er ansvaret for planlægning og gennemførelse inden for udstyr, IT, logistik samt apteringsentreprisen og bygherreleverancer placeret.

Du skal samarbejde på tværs af den samlede projektorganisation, men i særlig grad til funktionsområderne ”Byggeri” og ”Udstyr”, bygherrerådgiver og driftsorganisationen på eksisterende OUH. Du bliver bygherrens samlende og koordinerende led med henblik på at sikre apteringen af de pågældende rårum gennemført effektivt og smidigt indenfor de budgetmæssige- og øvrige fastlagte rammer og koordineret og udført i henhold til allerede fastlagte koncepter og tidsplaner for selve opførelsen af Nyt OUH.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om Nyt OUH på http://www.nytouh.dk.
Ansættelsessted er Projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S.

Du er velkommen til at kontakte Projektchef Lars Pilekjær på 21689593 for yderligere oplysninger om stillingen.

Der er planlagt ansættelsessamtaler uge 2, 2020

Tiltrædelse: Senest 1. marts 2020.

Ansættelse iht. gældende overenskomst og nærmere aftale.

Ansøgningsfrist er fredag den 20. december 2019.

Ansøg nu

Job info

Firma

Projektorganisationen Nyt OUH

Telefon nummer

29201296

Arbejdssted

Fyn, Glisholmvej 2A 5260 Odense S

Jobannoncen oprettet

02. december 2019

Jobannoncen udløber

20. december 2019