Stenløse Kirke søger kirketjener

Nordsjælland, Engholmvej 6, 3660 Stenløse

 

Kirketjener søges til Stenløse Kirke, Egedal Kommune 

Vi mangler snarest en kirketjener i 30 timer om ugen på varierende tidspunkter.

 Kirketjeneren samarbejder med kordegn og gartnere, præster, sangere og organister om at sikre, at alle aktiviteter i kirken afvikles i en professionel og venlig atmosfære.

Det er også kirketjenerens opgave, at kirken fremstår smuk og vedligeholdt, og at mennesker i alle livets situationer bliver budt indenfor på den helt rigtige måde. Ligesom møder og konfirmandundervisning, koncerter og foredrag – ja, alle arrangementer i sognegården skal foregå i velordnede og indbydende lokaler.

Arbejdstiden varierer fra uge til uge, og du har temmelig frie hænder til at tilrettelægge arbejdet.

Opgaverne er i hovedtræk:

  • Praktisk kirketjeneste - før, under og efter gudstjenester og andre kirkelige handlinger
  • Rengøring af kirken
  • Opstilling, servicering og oprydning samt let rengøring ved arrangementer i sognegården - i samarbejde med serviceteamet

Ansættelse sker ved Stenløse Sogns Menighedsråd, Engholmvej 6, 3660 Stenløse

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Hvis du ikke allerede har uddannelsen, er ansættelsen betinget af, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales med 30/37 indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.299,78 kr. (nutidskroner). 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 30/37 af 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Løn forhandles med inddragelse af Danmarks Kirketjenerforening efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til koordinerende kordegn Susan Enghave på telefon 47171904 eller mail suse@km.dk 

 Ansøgningen med relevante bilag sendes til Stenløse Sogns Menighedsråd og sendes til menighedsrådets mail: 7410fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12.00 den 18. december 2019. Samtaler forventes afholdt den 27/12-19

 

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

STENLØSE KIRKE KIRKEKONTORET

Arbejdssted

Nordsjælland, Engholmvej 6, 3660 Stenløse

Jobannoncen oprettet

02. december 2019

Jobannoncen udløber

18. december 2019