4 eksterne lektorater i Almen Medicin

Københavnsområdet, Besøgsadresse - City Campus, Gothersgade 160 1123 København K
Ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, SUND, er 6 tidsubegrænsede eksterne lektorater ledige til besættelse 1. februar 2020. De eksterne lektorer skal hovedsageligt forestå undervisning. Klinisk kursus i Almen Medicin på Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Der kan efter nærmere aftale også blive tale om undervisning på fakultetets øvrige uddannelser.

De eksterne lektorer skal kunne tilrettelægge og gennemføre undervisning selvstændigt samt gennemføre dertil hørende eksaminer og andre evalueringer.Kvalifikationskrav:

Speciallægeanerkendelse i almen medicin er nødvendig. Der lægges i øvrigt vægt på undervisningserfaring. Den ansatte vil blive introduceret til undervisningens form og indhold af afdelingens kursusledere og tilbydes løbende supervision. Ud over relevant kandidateksamen forudsættes faglig kompetence inden for ovennævnte område, samt erfaring med undervisning inden for området.

Da undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget, skal ansøgere medsende oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed.Løn og øvrige ansættelsesvilkår:

Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet.

Ansættelsen er tidsubegrænset.

Timelønnen pr. arbejdstime er p.t. 270,23 kr. plus feriegodtgørelse (Oktober 2019 niv.).

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte lektor kursusleder, lektor Thomas Drivsholm på thdrivs@sund.ku.dkeller tlf. +4522368581.Procedure:

Send ansøgning via linket nedenfor senest d. 15/12 2019. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgningen skal indeholde:

  • En motiveret ansøgning.
  • CV inklusiv undervisningserfaringer.
  • Kandidat. bevis.
Publikationer skal ikke medsendes.Den videre proces

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr fag, afholdes der samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.Ansøg nu

Job info

Firma

KU - SUND - Institut For Folkesundhed - Kbh K

Kontaktperson

Anne-Marie Mosbech

E-mail

anne-marie@sund.ku.dk

Telefon nummer

21554432

Arbejdssted

Københavnsområdet, Besøgsadresse - City Campus, Gothersgade 160 1123 København K

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

15. december 2019