Social- og sundhedsassistent til Special- og rehabiliteringscenter

Sønderjylland, Funkevej 9A, 6230 Rødekro


Attraktiv stilling til teamorienteret Social-og Sundhedsassistent

Vil du være en del af et dygtigt team, som indgår i et tværfagligt samarbejde for at sikre borgeren det bedste midlertidige forløb? Så søg stilling som social- og sundhedsassistent hos os.

Kan du arbejde i spændingsfeltet mellem den akutte, komplekse og den rehabiliterende pleje? Så kan du blive vores nye kollega.

 Hvorfor skal du søge stillingen?

 • Du bliver Social- og Sundhedsassistent i et hus, hvor udvikling, trivsel og kvalitet er i centrum.
 • Vi tilbyder et sundt arbejdsmiljø, hvor du kan forvente at samarbejde med kompetente og engagerede kolleger med et godt humør.
 • Du bliver en del af et hus, hvor faglig udvikling står højt på dagsordenen i en hverdag, som både er afvekslende og spændende.

 Hvem er vi?

 • Special- og rehabiliteringscentret er et tilbud i Aabenraa kommune, hvor borgere kan visiteres til et midlertidigt ophold efter fx at have haft et fald i funktionsniveau, som følge af forskelligartede problemstillinger.
 • Vi modtager også borgere, der afventer plejebolig, samt borgere, hvis pårørende har behov for aflastning.
 • Borgerne kommer oftest fra hospitalet, og er i uafklarede forløb, hvilket kræver en helhedsorienteret indsats.
 • Centeret har 34 pladser og har i gennemsnit et årligt flow på 300 borgere.
 • Stuerne indeholder faciliteter, som understøtter den rehabiliterende tilgang.
 • Vi vil være kendt for høj faglig kvalitet, hvortil vi har dygtige SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, sygeplejersker, pædagog, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt et tæt samarbejde med øvrige faggrupper.
 • I vores evalueringer dokumenteres en god effekt af et forløb på centeret.

 Du kan forvente, at 

 • stillingen indebærer planlægning af den plejefaglige indsats.
 • du varetager plejen af borgere med en kompleks og ustabil sundhedstilstand.
 • du er en del af et team med reference til en sygeplejefaglig teamleder.
 • fagligt fokus og kompetenceudvikling er en del af vores hverdag.
 • du deltager i projekt- og kvalitetsarbejde samt brug af velfærdsteknologi, som led i vores årlige virksomhedsaftale.
 • du opnår en grundig introduktion.

 Vi forventer, at du

 • er social- og sundhedsassistent med interesse indenfor rehabilitering, palliation, kirurgiske specialer og det geriatriske speciale.
 • har lyst til, at deltage i udviklingen af plejen og sygeplejen på centret.
 • besidder ro og overblik.
 • trives i et tværfagligt miljø og kan prioritere arbejdsopgaver i en foranderlig hverdag.
 • i din kommunikation er anerkedende, og du finder værdi i at lytte.
 • deltager aktivt i dialogen om etiske dilemmaer samt forholder dig reflekterende.
 • fungerer godt i skiftet mellem forskellige vagttyper.

Løn- og ansættelsesvilkår  
Vi søger to social- og sundhedsassistenter i blandede vagter på 30 timer/uge. Weekendvagt hver 2. uge. Tiltrædelse pr. 1. februar 2020 eller snarest muligt.

 Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst samt principperne om Lokal Løn.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelse er betinget af, at denne er tilfredsstillende.  

Yderligere oplysninger  
Fås ved henvendelse til teamleder Annette Abspoel Kjær telefon 7376 6223 eller teamleder Malene Tondering  telefon 7376 6224. Du er også meget velkommen til efter aftale, at besøge centeret.   

Ansøgning
Ansøgningsfristen er tirsdag d. 17. december 2019. Send din ansøgning via linket.  Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler d. 20. december 2019.

Læs mere om Special- og Rehabiliteringscenteret på følgende: https://www.aabenraa.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/traening-og-rehabilitering/rehabiliteringsplads/Ansøg nu

Job info

Firma

Special- og Rehabiliteringscenter

Arbejdssted

Sønderjylland, Funkevej 9A, 6230 Rødekro

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

17. december 2019