To lærere til Damhusengens Skole i Vanløse

Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Damhusengens Skole i Vanløse søger snarest to barselsvikarer på fuldtid frem til udgangen af juni 2020. Der kan være mulighed for forlængelse.

Damhusengens Skole er i udvikling. Vi er en stor og god skole, der er fuld af interessante muligheder.

Vi søger lærere, der kan varetage undervisning i fagene

  • Dansk, matematik og engelsk i indskolingen
  • Dansk, engelsk, billedkunst og dansk som andetsprog på mellemtrinnet
En velfungerende og velsøgt skole i Vanløse med Damhusengen som nabo
Damhusengens Skole har op til seks spor pr. årgang, og vi er ca. 1.250 elever og ca. 120 medarbejdere.

Vi er stolte af vores daglige arbejde og samarbejde, og vi får i fællesskab tingene til at lykkes. Vi tror på åbenhed, tillid og fællesskaber, vi interesserer os for hinanden og hinandens undervisning, og vi mener, at udvikling foregår på mange niveauer.

Vi interesserer os for fællesskaber, håndtering af relationer og konflikter – og for vores gode elevers faglige, sociale og personlige trivsel.

Vores opgave er hver dag at stille skarpt på, hvem vi er, hvor vi vil hen, og hvordan vi i samarbejdet arbejder tydeligt med elevernes faglige, personlige og sociale trivsel og Damhusengens Skole som en god arbejdsplads.

Vi arbejder professionelt og tydeligt i teamsamarbejde, og den enkelte lærer er som udgangspunkt organiseret i ét årgangsteam. Enkelte lærere kan dog have opgaver som faglærere på andre klassetrin.
Vi har en dygtig personalegruppe, har et tæt samarbejde mellem faggrupper, en engageret forældregruppe og en god blanding af dejlige og lærevillige elever.

Udover de fagligt specifikke kompetencer værdsætter og fokuserer vi på de personlige egenskaber og betragter dem som ligeværdige forudsætninger. Dette betyder bl.a., at du:

  • arbejder målrettet og tydeligt med klasseledelse, alle elevernes forudsætninger og med din egen lærerrolle
  • kan navigere professionelt og konstruktivt i forskellige samarbejdsflader
  • har indsigt og interesse i skoleudvikling, har stærke samarbejdskompetencer og er indstillet på et tæt og progressivt samarbejde på årgangen, både hvad angår planlægning og gennemførelse af undervisningen
  • er indstillet på opgaven med gode, sunde og interessante faglige læringsmiljøer for alle
  • forstår og kan stå inde for, at vores opgave er udvikling af faglig, personlig og relationel trivsel hos vores elever og i fællesskaber
  • er åben, rummelig og interesseret i at bidrage til fællesskabet og samarbejdet
  • er bevidst om, at vores elever udvikler sig ud fra deres vilkår, og at al forandring starter med god klasserumsledelse og et menneske- og læringssyn, der har nysgerrighed og anerkendelse i centrum
Da Damhusengens Skole er en sammenlægningsskole, er det væsentligt for os at have et grundigt blik på, hvem vi er, og hvor vi vil hen. Vi arbejder derfor fra skoleåret 2019/2020 tydeligt og målrettet med fællesskaber mellem eleverne og personalet – og med kulturforståelsen på skolen.

Yderligere information
Er du interesseret i yderligere oplysninger, kan du besøge vores hjemmeside eller finde os på facebook.
Du er også velkommen til at kontakte skoleleder Max Ulrich Larsen på 3871 1095.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 17. december 2019
Vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Ansøg nu

Job info

Firma

Koncernservice og Koncern IT

Telefon nummer

29667631

Arbejdssted

Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

17. december 2019