Ambulatoriesygeplejerske søges til Neuroteamet i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C
Det er sjældent, at vi har ledige faste stillinger i vores Neuroteam, men nu har du muligheden, da vi søger en ambulantsygeplejerske. Der er tale om en 37 timers stilling, og vi ser gerne, at du kan starte den 01.02.2020. Arbejdstiden er i dagtiden med en lang vagt til kl.17.00 om torsdagen. Der er weekendfri og helligdagsfri.

Neuroteamet er organisatorisk tilknyttet Børne-og Ungdomspsykiatrien i Odense, men vi ser børn/unge fra hele regionen og kører også på institutionsbesøg i hele regionen. Kørekort er derfor en nødvendighed. Ambulantsygeplejersken vi søger skal, sammen med resten af vores tværfaglige team, udrede og behandle børn og unge med ADHD, autisme og mental retardering i aldersgruppen 0-20 år.

Vi ser gerne at du har:

 • Flere års erfaring fra Psykiatrien, gerne inden for ADHD, mental retardering eller autisme, eller erfaring fra børnesomatik, gerne småbørnsområdet.
 • Flair for at arbejde både selvstændigt og tværfagligt.
 • Mod på et højt arbejdstempo med varierende opgaver. Du kommer til at indgå i en rotationsordning med opgaver i både vores spæd/småbørnsgruppe og i gruppen for børn fra 5 år-20 år.
 • Lyst til at bruge dine sygeplejefaglige kvalifikationer til det hele menneske, fysisk, psykisk og socialt.
 • Fokus på inddragelse af pårørende som en naturlig del af sygeplejen.
Vi kan tilbyde:

 • Et Spændende speciale med teamopbakning fra specialiserede kollegaer, så du altid kan finde faglig sparring og opbakning i dit arbejde med patienter, familier og samarbejdspartnere.
 • Tværfagligt samarbejde omkring opgaverne som bl.a. består af:
  afklarende samtaler
  udredning
  behandling
  medicinjustering
  sikring af compliance.
 • Opgaver i forhold til observationer i børnehaver og på skoler. Herudover vil du skulle indgå i vores sundhedsambulatorie, hvor vi blandt andet har specialiseret os i søvn og laver både gruppe psykoedukation samt telepsykiatriske opfølgninger.
 • Kollegial sparring, konferencer og supervision.
 • God introduktion til opgaverne med mentorordning.


Løn og ansættelsesforhold:

Sker i henhold til overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau.

Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på tre måneder.

Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist er den 17. december 2019.

Der afholdes ansættelsessamtaler den 19. december 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Rikke Rævsgaard Hansen på tlf. 99448609 eller 24675023.Ansøg nu

Job info

Firma

Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus

Kontaktperson

Lene Granhøj

E-mail

lene.granhoej@rsyd.dk

Telefon nummer

99448603

Arbejdssted

Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

17. december 2019