Analysebefalingsmand til operativ efterretningscelle, ved Efterretningsregimentet (genopslag)

Sønderjylland, Hjertingvej 127 6800 Varde
Er du klar til at tage nye udfordringer op, og bringe dine militære og personlige kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste? Vil du gerne være med til udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet, der skal støtte brigadens operative indsættelse?

Så er stillingen som Efterretningsbefalingsmand og analytiker ved All-Source Intelligence Cell lige noget for dig.


Om os

All-Source Intelligence Cell bidrager til løsning af efterretningsmæssige opgaver i rammen af 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er ansvarlig for 1. brigades efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklings- og uddannelsessektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en opklaringseskadron.

Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence bataljon.

All-Source Intelligence Cell er bataljonens centrale analysekapacitet, og består af tolv efterretningsmedarbejdere fra konstabel til major, der i fællesskab løser de efterretningsmæssige opgaver i enheden.

Vi er kendetegnet ved en meget flad struktur og uformel omgangstone. Ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og ikke nødvendigvis rang. Der er plads til og tilskyndelse til initiativ og kreativitet.

Vores primære opgave er opdatering og vurdering af det efterretningsmæssige situationsbillede for brigadens igangværende operation samt efterretningsmæssig analyse i forhold til brigadens kommende operationer, med hovedvægten lagt på modstanderens organisation, doktriner og kapaciteter. Derudover støtter vi bataljonens indhentningsmidler med vurdering af trusler mod dem. Udover den operative opgave deltager vi i uddannelsen af efterretningspersonel, der finder sted i rammen af bataljonen.


Om stillingen

Som efterretningsbefalingsmand og analytiker er din primære opgave at forestå analyser, herunder at bearbejde og omsætte indhentet information fra forskellige indhentningsmidler til relevante efterretninger til brug for bataljonens opbygning af det efterretningsmæssige billede. Dette er både under planlægningsfasen forud for brigadens indsættelse og under igangværende operationer.

Analysearbejdet gennemføres under anvendelse af en række forskellige analyseværktøjer og i samarbejde med resten af cellen, brigadestabens efterretningspersonel og indhentningsmidlernes analysekapaciteter.

Der pågår stadig udviklingsarbejde omkring bataljonens organisation og de efterretningsmæssige kapaciteter, og hvorledes arbejdsgangene skal foregå i rammen af brigadens nye føringskoncept. Udviklingsarbejdet indebærer også opgaver i relation til udvikling af enhedens kapacitet og opgaver i forhold til hærens udvikling indenfor føring og efterretningstjeneste.

Under garnisonstjeneste vil du blandt andet skulle virke som faglærer og instruktør i diverse fag

Stillingen har en stor grad af selvstændighed og mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Du vil som en del af dit virke få et godt indblik i hvorledes det operative stabsarbejde foregår.

Der er gode muligheder for personlig videreuddannelse, hvilket der også gøres det bedste for at skabe rum til. Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb.

Om dig

Du er seniorsergent eller erfaren oversergent og besidder veludviklede kommunikative evner.

Du har gode analytiske anlæg, som du evner at bringe i spil i mødet med kamppladsens dynamik og uforudsigelighed.

Initiativ og kreativitet er vigtige egenskaber at kunne bringe i spil.

Dine militære instinkter er intakte, og dine soldatermæssige færdigheder er gode.

Det er afgørende, at du er i stand til at sætte informationer i kontekst, sammenholde disse og uddrage konklusioner på denne baggrund.

God taktisk forståelse samt interesse for emnet vil være en fordel. En sund interesse for materielkendskab vi også være en fordel.

Du forudsættes, at beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde gode IT-færdigheder.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer og tidligere har beskæftiget dig med efterretningstjeneste, men det er ikke et krav.

De vigtigste fokuskompetencer er kommunikation, analytisk tænkning og helhedsorientering.Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN J.G. Have på telefon 91 33 45 76 eller FIIN. EFR-1B-100A@MIL.DK

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 5. januar 2020.

Stillingen er til besættelse fra 1. februar 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206

Ansøg nu

Job info

Firma

Varde Kaserne

Kontaktperson

Christiansen John Koch

E-mail

FPS-BA-BS243@FIIN.DK

Telefon nummer

72819163

Arbejdssted

Sønderjylland, Hjertingvej 127 6800 Varde

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

05. januar 2020