Laborantpraktikant ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Øvrige Sjælland, Forsøgsvej 1 4200 Slagelse
Ved Institut for Agroøkologi i Flakkebjerg ved Slagelse, vil der være en praktikplads ledig til besættelse for en 1-årig periode med start 1. februar 2020.

Som laborantpraktikant bliver du en aktiv del af et internationalt forskningsmiljø, som hovedsageligt beskæftiger sig med plantebeskyttelse i landbrugsafgrøder. Du vil indgå i sektionernes laborantgruppe på 15 laboranter. Du vil på tværs af forskergrupper få mulighed for at arbejde med metoder og teknikker inden for HPLC, Spektrofotometri, CN-, NIR-, og IR-analyser. Desuden molekylærbiologiske metoder som fx DNA- ekstraktion, PCR, qPCR og gelkørsel. Der arbejdes i vid udstrækning med plantemateriale fra mark og væksthus, hvor det forventes at du deltager i opsætninger af test eller forsøg og indhentning af prøvemateriale. Der vil være tid til grundig oplæring inden for de enkelte analyser og metoder, således at du opnår en god erfaring og bliver i stand til at arbejde selvstændigt.

Institut for Agroøkologi forsker i samspillet mellem klima, jord, planter, dyr og mennesker i agroøkosystemer til fremme af sundhed, bæredygtighed og miljøvenlig produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter http://agro.au.dk/

Instituttet er fysisk placeret på AU Flakkebjerg (10 km syd for Slagelse) med i alt ca. 100 medarbejdere. Der er gode rammer for godt samarbejde og socialt sammenhold på tværs af institutter og sektioner på stedet, med gode kantineforhold og en aktiv personaleforening.

For at komme i betragtning skal du have afsluttet undervisningsdelen af laborant uddannelsen. Vi forstiller os en person, som har masser af energi og elsker at arbejde i laboratoriet. Du skal kunne lide at arbejde sammen i en større gruppe, hvor hver person bidrager med resultater og observationer, samt at du trives i et miljø med hurtig skiftende arbejdsopgaver. Da det er et internationalt arbejdsmiljø med mange udenlandske medarbejdere og studerende, skal du have mod på at tale engelsk. Derudover skal du have interesse for at lære forskellige teknikker indenfor både det kemiske og molekylærbiologiske område. Du er engageret, nysgerrig, udadvendt og har gode samarbejdsevner.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte laborant Julie Dybdal Jensen på tlf.: 8715 8272 eller mail: julie.jensen@agro.au.dk

Ansøgning, CV samt eksamensbeviser sendes senest d. 15. december 2019.
Samtaler forventes afholdt i uge 51.

Arbejdsstedet er Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer samt organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus University is an academically diverse and research-intensive university with a strong commitment to high-quality research and education and the development of society nationally and globally. The university offers an inspiring research and teaching environment to its 38,000 students (FTEs) and 8,000 employees, and has an annual revenues of EUR 885 million. Learn more at www.international.au.dk/

Ansøgningsfrist:
15. december 2019

 

Ansøg nu

Job info

Firma

Aarhus Universitet

Telefon nummer

87168268

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Forsøgsvej 1 4200 Slagelse

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

15. december 2019