Gravermedhjælper M/K ved Kattrup kirke søges

Midtjylland, Gl Tebstrupvej 2K, 8732 Hovedgård

Stillingen som gravermedhjælper ved Kattrup kirke er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020.

Stillingen er på 30 timer pr. uge i perioden 1. marts -31. december. Da mængden af arbejde er sæsonbestemt, vil der typisk være flere timer om sommeren. Opsparede timer afspadseres i december måned.

Menighedsrådet lægger vægt på, at du er fleksibel, kan arbejde selvstændigt, og at du på en konstruktiv måde indgår i samarbejdet med det øvrige personale.

Arbejdet ved Kattrup kirke omfatter almindeligt kirkegårdsarbejde, vedligehold af gravsteder, grandækning, hækklipning m.m. samt rengøring af kirken. Arbejdet ved sognegården i Gedved består af vedligeholdelse af udenoms arealerne, rengøring af sognegårdens lokaler, indkøb, borddækning og kaffebrygning til menighedsrådets møder, foredrag m.v. samt efterfølgende oprydning. Samtidig forventes afløsning ved kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger under graverens ferier og fridage.

Vi søger en medarbejder, der er omgængelig, arbejdsom og som sammen med de øvrige ansatte er kirkens ansigt udadtil. Ved kirken er der et godt arbejdsmiljø med frihed under ansvar.

Ansættelsen sker ved Kattrup-Tolstrup menighedsråd med arbejdssted ved Kattrup kirke samt sognegården i Gedved.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirke-gårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk . Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 248.252 (trin1) og kr. 255.183 (trin2) (nutidskroner). Aflønning sker på timeløn. Der stilles ikke krav til gartnerisk uddannelse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Kennth Thorsøe tlf. 22 51 40 38

Skriftlig ansøgning, gerne elektronisk, indsendes senest den 15. januar 2020 til menighedsrådsformand Niels Anders Lund Svendsen, mail: lund@svendsen.mail.dk             tlf. 21 73 41 45

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 4 - 2020. 

-------------------------------

Job info

Firma

KATTRUP KIRKE

E-mail

lund@svendsen.mail.dk

Telefon nummer

75665010

Arbejdssted

Midtjylland, Gl Tebstrupvej 2K, 8732 Hovedgård

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

15. januar 2020