Medicotekniker til Medicoteknik Region Sjælland, SUH Roskilde

Øvrige Sjælland, Sygehusvej 23 4000 Roskilde

Vil du være en del af den rivende udvikling der sker på det medicotekniske område indenfor sygehusvæsenet? Så læs videre her.

Vi tilbyder en stilling som medicotekniker til besættelse snarest muligt.

Stillingen:

Der er tale om en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer, hvor vi tilbyder fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Du vil blive ansat i Medicoteknik Region Sjælland med tjeneste på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Du vil som medicotekniker blive ansvarlig for samt deltage i den løbende reparation, service og vedligeholdelse af sygehusets medicotekniske udstyr. Du kommer til, sammen med leverandører, at varetage implementering, installation og idriftsættelse af nyt udstyr.

Du vil indgå i tæt samarbejde med gode kollegaer i Medicoteknik på Sjællands Universitetshospital, Roskilde og regionens øvrige sygehuse samt med personale fra kliniske afdelinger, IT-afdelingen og Teknisk Afdeling.

Du må forvente at kunne blive inddraget i akut afhjælpning af fejl på udstyr på f.eks. operationsstuer.

Medicoteknikeren forventes at kunne fejlfinde og vejlede i sygehusenes medicotekniske udstyr.

Dine kompetencer og kvalifikationer:

 • Uddannelse som klinisk medicotekniker, elektronik-fagtekniker, eller anden relevant teknisk baggrund.

 • Erfaring med servicering af hospitalsudstyr vil være en fordel.

 • Være villig til fortsat uddannelse og udvikling. Uddannelse foregår typisk hos leverandør eller producent i Danmark eller udlandet.

 • Godt kendskab til PC-udstyrs installations-, drifts- og vedligeholdelsesfunktioner og til snitflader mellem IT-systemer og medicoteknisk udstyr.

 • Dynamisk, selvstændig og med udadvendt personlighed.

 • Serviceminded med situationsfornemmelse, rolig optræden og gode samarbejdsevner.

 • Overblik, initiativ, fleksibilitet og vilje til udvikling.

 • Udvise teamånd både med kolleger lokalt og i den regionale funktion.

 • Godt kendskab til engelsk.

 • Gerne kørekort til alm. personbil.

Løn og ansættelsesforhold: Med udgangspunkt i gældende overenskomst med mulighed for forhandling af eventuelle tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Du vil blive tilbudt arbejdsgiverbetalt mobiltelefon efter gældende regler. Du vil være omfattet af flextidsordning i Medicoteknik.

Om Medicoteknik Region Sjælland
Vi anvender ressourcerne som én samlet enhed

Medicoteknik Region Sjælland er en regional enhed der fagligt dækker alle sygehuse. Enheden lægger vægt på at skabe sammenhæng, standardisering og en strategisk udvikling i anvendelsen af regionens medicotekniske udstyr. Som regional funktion arbejder vi på at styrke samarbejdet på det medicotekniske område med og mellem sygehusene. Med vores tværgående rådgivende funktioner arbejder vi ligeledes på at understøtte de store byggeprojekter og IT-projekter, der er igangsat i Region Sjælland.

Medicoteknik består i dag af 36 teknikere og ingeniører fordelt på 6 sygehuse i hele regionen samt en fælles stab i Holbæk.

Medicoteknik arbejder med fagligt fokus på tre søjler indenfor det medicotekniske område:

 • Almen Medicoteknik
 • Billeddiagnostik
 • Dialyse- og laboratorieudstyr.

Vi vægter høj brugertilfredshed med vores ydelser og et godt arbejdsmiljø

Ansøg nu

Job info

Firma

Region Sjælland

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Sygehusvej 23 4000 Roskilde

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

05. januar 2020