VTS operatør til VTS Storebælt i Korsør

Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør
Er du uddannet skibsfører med VTS-basiskursus eller har du mod på at gennemføre det? Hvis du også har lyst til at prøve en anderledes hverdag, så er du måske vores kommende operatør ved Vessel Traffic Service Storebælt.

Om os

VTS Storebælt (Vessel Traffic Service Storebælt) er et sikkerhedssystem, der blev etableret i 1993 for at sikre anlægsarbejdet af Storebæltsbroen mod påsejling. I 1998, da broen var færdigkonstrueret, blev ordningen permanent.

VTS Storebælts kontrolcenter er bemandet af en overordnet chef samt 21 m/k på syv vagthold hver bestående af tre operatører. Alle ansatte i kontrolcenteret er civilt ansatte med skibsførerbevis.

Vi har domicil på Flådestation Korsør, hvor vi overvåger og vejleder skibsfarten inden for vores ansvarsområder. Det gør vi for at undgå sejladssituationer, der kan udgøre en fare for broerne, skibsfartens sikkerhed og miljøet.

Vi er et team med stærkt engagement i jobbet og respekt for hinandens forskellighed. Samtidig har vi en uformel omgangstone med plads til humor i dagligdagen.

Om stillingen

Du får til ansvar at kontrollere og registrere, om skibsfarten overholder gældende love, bekendtgørelser og IMO-rekommandationer. Hvis disse overtrædes eller der opstår risiko for påsejling af broerne, afgiver du alarm og udarbejder rapport over hver enkelt hændelse.

Du arbejder som udgangspunkt i 12-timers vagter, får sammenhængende frihed og mulighed for at være hjemme hver dag.

Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din specifikke baggrund.

Om dig

Du har en skibsføreruddannelse gerne suppleret med VTS- basiskursus. Du har gode kommunikative evner og taler engelsk på højt niveau.

Som person er du først og fremmest en god kollega, som motiveres af at opnå resultater gennem samarbejdet i dit team. Du tænker fremadrettet og er klar til at ”gå den ekstra mil” for at yde det absolut bedste for dit team. Du definerer succes kollektivt snarere end individuelt.

Du har god situationsfornemmelse og arbejder nemt sammen med mange forskellige typer mennesker, uden at du selv nødvendigvis er midtpunktet. Du interesserer dig for dine kolleger, er åben, nysgerrig og lytter aktivt og deltagende.

Du er selvmotiverende, flittig og samtidig tilstrækkelig selvsikker til at gå foran med din adfærd, som motiverer og bringer det bedste frem i teamet.

Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Lederne Søfart. Månedslønnen består af en basisløn på kr. 28.677,39, et VTS tillæg på 1.039,31 og et fast tillæg for variable ydelser på kr. 3.995,30. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der også mulighed for forhandling af yderligere tillæg.

Det arbejdsgiverfinansierede pensionsbidrag udgør 10,5 % af de pensionsgivende løndele, mens medarbejderens eget bidrag udgør 5 % af de pensionsgivende løndele.

Stillingen ønskes besat pr. den 1. februar 2020.

Dit faste tjenested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Storebælt VTS, Jimmy Westermann på telefon 7285 1118. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på telefon 7281 9648.

Ansøgningsfristen er den 17. december 2019.
Vi gennemgår ansøgningerne efter fristens udløb og forventer at afholde samtaler i uge 51.

Vi beder dig om at søge stillingen ved at klikke på ansøgningslinket. Du kan uploade din motiverede ansøgning, CV, eksamensbevis samt eventuelle andre bilag. Vær opmærksom på, at alle dokumenter skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
Ansøg nu

Job info

Firma

Flådestation Korsør

Kontaktperson

Hede Dennis

E-mail

FPS-BA-BS251@FIIN.DK

Telefon nummer

728 19000

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

17. december 2019