Bygningskonsulent i Ribe Stift

Sønderjylland, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe

Stillingen som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. i Ribe Stift opslås herved til besættelse hurtigst muligt.

Ansættelsen er tidsbegrænset og ophører med udgangen af 2022.

Bygningskonsulenten skal være uddannet arkitekt MAA eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen.
Bygningskonsulenten virker som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 955 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter, Kirkeministeriets cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter og vejledning nr. 9789 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter.

Stillingen som bygningskonsulent er bibeskæftigelse.

Bygningskonsulentens fagområde er sager vedrørende præsteembedernes tjenesteboliger og landbrugsbygninger m.v., herunder sager om ombygning og nedrivning af bygninger, opførelse af nye bygninger samt køb, leje eller salg af bygninger og byggegrunde.

Bygningskonsulenten afgiver efter anmodning erklæring i sager, der vedrører konsulentens fagområde. Bygningskonsulenten deltager ved vurdering af præsteboliger med henblik på fastsættelse af boligbidrag. Endvidere yder bygningskonsulenten råd og vejledning til menighedsråd, der anmoder herom.

Honoraret pr. 1. januar 2019 udgør 984,73 kr. pr. time i rådgivningssager og i erklæringssager 1.477,60 kr. pr. erklæring. Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar.

Bygningskonsulenten må ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i sit område, medmindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

Regelgrundlaget kan ses på www.retsinformation.dk.

Spørgsmål bedes rettet til stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck, tlf. nr. 23263380.

Ansøgning med bilag sendes til Ribe Stiftsøvrighed via knappen "Send ansøgning"
Ansøgningsfristen udløber den 6. januar 2020.

Samtaler forventes afholdt i uge 4, 2020.


Ansøg nu

Job info

Firma

Ribe Stift

Kontaktperson

kmrib@km.dk kmrib@km.dk

Telefon nummer

75421800

Arbejdssted

Sønderjylland, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

06. januar 2020